ŤZP (Ťažko zdravotne postihnutý)

23.03.2017

Kompenzáciou sa rozumie istá finančná čiastka, ktorú postihnutá osoba dostáva ako kompenzáciu na zmiernenie následkov jej ťažkého zdravotného postihnutia, na základe rozhodnutia lekárskej posudkovej komisie ÚPSVaR (Úradu práce sociálnych vecí a rodiny)


POZOR: preukaz ŤZP nemá NIČ spoločné s invalidným dôchodkom. Ten posudzuje Sociálna poisťovňa na základe úplne iného zákona.

Aby vám bola priznaná akákoľvek kompenzácia, je potrebné, aby ste boli najskôr uznaný za osobu ťažko zdravotne postihnutú (+sprievodca).

Aby ste mohli čokoľvek pre seba žiadať, musíte urobiť tieto kroky:

  • Osobne sa dostaviť na ÚPSVaR v sídle okresného ÚPSVaR.
  • Vyžiadať si žiadosť o posúdenie svojho zdravotného stavu z pohľadu hore uvedeného zákona. Pracovníci Vás usmernia, čo všetko je potrebné „absolvovať", ktorých lekárov je potrebné navštíviť, aké doklady o svojom zdravotnom stave predložiť.
  • Máte dokonca právo sa rozhodnúť, či požiadate o priznanie preukazu osoby ŤZP bez, alebo so sprievodcom.

Zvyčajne do 30 dní lekárska posudková komisia (LPK) na základe predložených dokladov rozhodne, či ste posúdený ako osoba ŤZP, resp. osoba ŤZP, ktorá potrebuje sprievodcu.

Na čo mám nárok: