Limit spoluúčasti u detí

06.05.2022

Na všetky deti s ŤZP a deti, ktoré k prvému dňu kalendárneho štvrťroka nedovŕšili 6 rokov sa od 1.4.2021 vzťahuje limit spoluúčasti vo výške 0 eur.

Znamená to, že pri výdaji lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny, ktoré sú čiastočne hradené na základe verejného zdravotného poistenia vo výške prepočítaného doplatku za najlacnejší náhradný liek, náhradnú zdravotnícku pomôcku a náhradnú dietetickú potravinu pacient u poskytovateľa lekárenskej starostlivosti neuhrádza doplatok.

Ak lekár predpíše dieťaťu s ŤZP alebo dieťaťu do 6 rokov liek, za ktorý musí pacient doplácať, výška doplatku rodiča bude závisieť od toho, aký doplatok má najlacnejší liek s rovnakou účinnou látkou. Výška doplatku najlacnejšieho lieku sa odpočíta od doplatku predpísaného lieku.

Príklad:

  • ak lekár predpíše liek XY s doplatkom 7 €, ale zároveň existuje náhradný liek (s rovnakou účinnou látkou) s doplatkom 2 €, tak rodič doplatí za predpísaný liek XY nie 7, ale 5 € (7-2=5)
  • ak by existoval k predpísanému lieku náhradný liek bez doplatku, tak rodič by za predpísaný liek XY doplácal stále pôvodných 7 € (7-0=7)
  • ale ak by k predpísanému lieku XY neexistoval lacnejší náhradný liek, v takom prípade by rodič nedoplácal nič (7-7=0)

Cenovo výhodné lieky si možno nájsť na www.vyhodnelieky.sk.

Na uplatneniu odpočtu priamo u poskytovateľa lekárenskej starostlivosti musí dieťa:

  • byť verejne zdravotne poistené v SR
  • predložiť preukaz poistenca
  • byť zaradené v zozname poistencov zdravotnej poisťovne s nárokom na okamžité uplatnenie limitu spoluúčasti

Do zoznamu sú zaradení poistenci, ktorí spĺňajú podmienky na limit spoluúčasti k prvému dňu kalendárneho štvrťroka. V prípade, že sa dieťa narodí v priebehu kvartálu, má nárok na priamy odpočet v lekárni.

Váš názor
Nakoľko vám pomohla táto stránka?
Hodnotenie
Na aký problém ste narazili?
Čo sa vám páčilo?
Pozor! Pravdepodobne ste zadali osobné údaje.
Ďakujeme!
Ďakujeme!