Ostatná zdravotná starostlivosť

06.05.2022

Hyperbarická komora - pomoc pri nehojacej sa diabetickej nohe.


Hyperbarická komora

Je liečebná metóda, ktorá posilňuje prirodzené procesy hojenia v organizme pomocou dýchania 100 % kyslíka pri zvýšenom tlaku a v špeciálne upravenej komore. Hladina kyslíka v krvi pacienta je zvyšovaná niekoľkonásobne nad normálnu hodnotu, čo zohráva významnú úlohu pri vysporiadaní sa organizmu s infekciou, poranením alebo celkovým ochorením.

U pacientov s diabetickými komplikáciami-diabetickou nohou, HBOT zlepšuje pomaly sa hojace defekty dolných končatín tým, že upravuje tkanivovú hypoxiu, zlepšuje prekrvenie, zmierňuje zápalové procesy a opuchy, pôsobí imunostimulačne. Tieto priaznivé účinky HBOT významne znižujú riziko amputácie dolných končatín u diabetických pacientov.

Hyperbarická komora je určená pre diabetických pacientov s diabetickou nohou s nehojacimi sa defektami, ktorí nereagujú na dlhotrvajúcu štandardnú liečbu (chirurgickú, antibiotickú, atď.). Liečbu HBOT navrhuje priamo ošetrujúci lekár - internista, diabetológ, chirurg, cievny chirurg a HBO lekár príslušného centra HBOT. Žiadosť od ošetrujúceho lekára je pri splnení indikácií odoslaná na schválenie do zdravotnej poisťovne. Ošetrujúci lekár navrhne aj množstvo požadovaných aplikácií HBO podľa aktuálneho zdravotného stavu pacienta.

Aby bol návrh úspešne schválený zdravotnou poisťovňou, je potrebné aby súčasťou návrhu  bola aj zdravotná dokumentácia, ktorá jednoznačne preukazuje, že pacient má nehojaci sa defekt dolných končatín – takzvaná diabetická noha, na ktorú nezaberá štandardná liečba. Návrh musí podať ošetrujúci lekár pacienta: internista, diabetológ, chirurg alebo cievny chirurg. Tento typ liečby je finančne nákladný a indikovaný iba pre pacientov s rozvinutou komplikáciou.

Pri schvaľovaní HBOT postupujeme podľa indikačných kritérií ECHM 2017. (European Consensus Conference on Hyperbaric Medicine)

Nevyhnutná je včasná informácia lekára alebo obslužného personálu hyperbarickej komory o vzniku akýchkoľvek ťažkostí počas procesu liečby v hyperbarickej komore.


Zoznam centier pre liečbu v hyperbarickej komore

Prvá bratislavská hyperbarická s.r.o., Bratislava

Fedinová 9, 851 01 Bratislava
Liečba diabetickej nohy, nehojacich sa rán a poškodenia mozgu v hyperbarickej komore.
http://hyperbarickecentrum-bratislava.sk

AMV Medical s.r.o., Nové Zámky

Kollárova 1, 94001 Nové Zámky
Centrum hyperbarickej oxygenoterapie. Kyslíková liečba.
http://www.hyperbarickakomora.sk

ADELI s.r.o., Piešťany

Hlboká 45, 92101 Piešťany
Medzinárodné rehabilitačné centrum, hyperbarická oxygenoterapia.
http://www.adeli-method.com

Xmed s.r.o., Levice

Ku Bratke 5, 93401 Levice
Liečebná rehabilitácia, kryoterapia a hyperbarická oxygenoterapia.
http://www.xmed.sk

HBO Martin, s. r. o.

Prieložtek 1, 03601 Martin
Ambulancia hyperbarickej medicíny.
https://www.hbomartin.sk

ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE MUDR. ŠVEHLÍK s.r.o., Košice

Panelová 2, 04001 Košice
Hyperbarická komora, liečba oxygenoterapiou.
http://www.hyperbarickecentrum.sk


Váš názor
Nakoľko vám pomohla táto stránka?
Hodnotenie
Na aký problém ste narazili?
Čo sa vám páčilo?
Pozor! Pravdepodobne ste zadali osobné údaje.
Ďakujeme!
Ďakujeme!