Kúpele

24.01.2022

O vhodnosti kúpeľov vzhľadom na pacientov zdravotný stav, rozhoduje ošetrujúci lekár. Vychádza z platnej legislatívy z indikačného zoznamu, kde je presne stanovené, s akými diagnózami a za akých podmienok je na kúpeľnú liečbu nárok. Každý pacient, musí splniť zákonné podmienky a dodržiavať pravidlá liečby.


Posudzovanie Návrhov na kúpeľnú starostlivosť sa realizuje v zmysle Prílohy č. 6 k zákonu č. 577/2004 Z.z

Zákon rozlišuje vážne a menej vážne diagnózy. Do kategórie A patria najmä detskí pacienti a dospelí a do kategórie B sú zaradené menej vážne diagnózy, medzi ktoré patrí aj cukrovka.

Pre dospelých poistencov s diagnózov "Diabetes mellitus - cukrovka" môže diabetológ vypísať návrh na kúpeľnú starostlivosť s indikačnou skupinou IV/1 a IV/2 skupina "B" - zdravotná poisťovňa hradí lekárske vyšetrenia a liečebné procedúry. Poistenci v skupine "B" si sami hradia ubytovanie, stravu, cestovné a daň z ubytovania, ktorú stanovuje obec, alebo mesto. Výšku poplatkov určujú samotné kúpele.

Váš lekár môže kúpeľný návrh podať online, prostredníctvom služby DôveraLekárom. Odpoveď budete mať obaja do 24 hodín.

Kúpeľné návrhy v rozpore so zákonom alebo medicínsky neopodstatnené môžeme v odôvodnených prípadoch zamietnuť. Vás aj lekára, ktorý vám kúpele predpísal, o tom informujeme spolu s odôvodnením. Ak na schválenie potrebujeme ďalšie informácie alebo údaje, vyžiadame si ich od vášho lekára.

Návrh na kúpeľnú starostlivosť - tlačivo

Vyberte indikačnú skupinu

Váš názor
Nakoľko vám pomohla táto stránka?
Hodnotenie
Na aký problém ste narazili?
Čo sa vám páčilo?
Pozor! Pravdepodobne ste zadali osobné údaje.
Ďakujeme!
Ďakujeme!