Senzorové technológie

15.03.2023

Vďaka zlepšeniu presnosti a spoľahlivosti senzorových technológií v posledných rokoch, ktorá je porovnateľná už s presnosťou glukomerov, sa tento spôsob monitorovania hladín glukózy dostáva čoraz viac do popredia.


Princíp monitorovania glukózy pomocou senzora spočíva v jeho zavedení pod kožu, kde meria glukózu v medzibunkovej tekutine. Údaje sa zo senzora prenášajú do prijímača, ktorým môže byť napríklad mobilný telefón. Pomocou trendových šípok, ktoré ukazujú smer, ktorým sa glykémia vyvíja, pacient môže pružne reagovať v danej situácii. Vie si upravovať dávkovanie inzulínu alebo počet sacharidov v jedle, lepšie si naplánovať rôzne pohybové aktivity a pod. Tým predchádza akútnej hypoglykémii a dlhotrvajúcej hyperglykémii. Znižuje sa tak riziko kolísania glykémií - glykemická variabilita, ktoré môžu spôsobiť chronické komplikácie a časté hospitalizácie.

Rozlišujeme dva základné typy monitorovania: CGM a FGM

prehľad.png

Kto má nárok na senzorové technológie

Ak má pacient s diabetom nárok na úhradu senzora, tak počas doby jeho používania má nárok maximálne na dva testovacie prúžky denne.

Prečítajte si viac o nárokoch na zdravotnícke pomôcky využívaných pri liečbe diabetu pre jednotlivé skupiny pacientov.

CGM

Kontinuálne monitorovanie glukózy v reálnom čase (CGM) pomocou senzora informuje o vývoji glukózy v pravidelných intervaloch a alarmom upozorní na kritické hodnoty. Je primárne určené pre pacientov s diabetom 1. typu, ktorým hladina glykémie počas dňa môže výrazne kolísať a ohrozovať ich tak akútnymi a chronickými komplikáciami.

FGM

Okamžité monitorovanie glukózy (FGM) je alternatíva CGM, kedy sa glukóza zobrazuje až vo chvíli, keď je prijímač priložený v tesnej blízkosti senzora.

V tom momente prebehne prenos dát a pacient získa aktuálnu hodnotu a jej odhadovaný trend.

Tento systém sa skladá iba z prijímača a zo senzora, ktorý má v sebe už zabudovaný vysielač. Prijímačom môže byť čítačka dát od výrobcu technológie alebo mobilný telefón s príslušnou aplikáciou stiahnutou v mobile.


Váš názor
Nakoľko vám pomohla táto stránka?
Hodnotenie
Na aký problém ste narazili?
Čo sa vám páčilo?
Pozor! Pravdepodobne ste zadali osobné údaje.
Ďakujeme!
Ďakujeme!