Zdravotnícke pomôcky

23.03.2017

Zdravotnícke pomôcky pre diabetikov predpisuje diabetológ na lekársky poukaz, ktorý je platný 30 dní odo dňa vystavenia. Kategorizácia zdravotníckych pomôcok rozlišuje konvenčnú a intenzifikovanú inzulínovú liečbu.


Konvenčná liečba predstavuje aplikáciu inzulínu jeden až dva krát denne. Intenzifikovaný inzulínový režim je podávanie inzulínu tri a viackrát denne, alebo podávanie inzulínu inzulínovou pumpou.

Zdroj: www.health.gov.sk

Typ liečby