Kontroly u lekára

06.05.2022

Intervaly kontrol sú v súlade s odborným usmernením Ministerstva zdravotníctva SR


Intenzifikovaná inzulínová liečba (Diabetes 1. typu)
 • kontrola každé 2 mesiace
Intenzifikovaná inzulínová liečba, liečba inzulínovou pumpou (Diabetes 1. typu)
 • kontrola každý mesiac
Intenzifikovaná inzulínová liečba pre deti do 18 rokov a pre nezaopatrených do 25 rokov (Diabetes 1. typu)
 • kontrola každé 2 mesiace
Konvenčná inzulínová liečba (Diabetes 2. typu)
 • kontrola každé 3 mesiace
Liečba perorálnymi antidiabetikami (Diabetes 2. typu)
 • kontrola každé 3 mesiace
Liečba diétou (Diabetes 2. typu)
 • kontrola 2 krát ročne
Intenzifikovaná inzulínová liečba (Diabetes 2. typu)
 • kontrola každé 2 mesiace
Intenzifikovaná inzulínová liečba - Liečba inzulínovou pumpou (Diabetes 2. typu)
 • kontrola každý mesiac

Pri každej návšteve diabetologickej ambulancie zdravotnícky tím:

 • zhodnotí záznamy v denníku diabetika,
 • zhodnotí záznamy selfmonitoringu glykémie, glykozúrie, acetonúrie,
 • zhodnotí záznamy monitoringu a liečby iných ochorení (napr. hypertenzia, atď.),
 • zhodnotí diétu,
 • zrealizuje pohovor o výsledkoch a zmenách, ktoré treba urobiť v životospráve a liečbe,
 • zrealizuje pohovor o všetkých ďalších problémoch,
 • pokračuje v edukácii,
 • skontroluje glykémiu a glykovaný hemoglobin, telesnú hmotnosť, krvný tlak a ak je potrebné aj hodnotu krvných tukov,
 • skontroluje nález na nohách, vhodnosť obuvi a starostlivosť o nohy.

Minimálne jedenkrát do roka sa skontroluje:

 • zrak a očné pozadie,
 • funkcia obličiek (krvné a močové testy),
 • rizikové faktory ischemickej choroby srdca (krvný tlak, krvné tuky a fajčiarske návyky),
 • technika selfmonitoringu (samokontroly),
 • funkčnosť glukomera,
 • technika podávania inzulínu,
 • stravovacie zvyklosti,
 • ostatné potrebné parametre.

Spolupráca s ostatnými odbornými ambulanciami

V rámci vyšetrovania dlhodobých komplikácií cukrovky, diabetológ odosiela každého pacienta minimálne raz ročne na vyšetrenie k očnému lekárovi na kontrolu očného pozadia, ktorý podľa nálezu určí frekvenciu ďalších kontrol. Pri zvýšenej hladine bielkovín v moči (v rozsahu makroalbuminúrie a/alebo pri poklese glukomerulárnej filtrácie < 60 ml/min/1,73m2) je potrebný dispenzár t.j. je nutné sledovanie nefrológom. Podľa potreby diabetik absolvuje vyšetrenie u cievneho lekára, dermatológa, kardiológa, alebo iného špecialistu. Pri zistení nálezu diabetickej nohy s defektom (podľa klasifikácie Wagner 1 a viac) na dolnej končatine, čo najskôr kontaktujte centrum, pre diabetickú nohu, alebo chirurga, ktorý sa špecializuje na problematiku diabetickej nohy.

Váš názor
Nakoľko vám pomohla táto stránka?
Hodnotenie
Na aký problém ste narazili?
Čo sa vám páčilo?
Pozor! Pravdepodobne ste zadali osobné údaje.
Ďakujeme!
Ďakujeme!