Kontroly u lekára

06.05.2022

Intervaly kontrol sú v súlade s odborným usmernením Ministerstva zdravotníctva SR


Intenzifikovaná inzulínová liečba (Diabetes 1. typu)
 • kontrola každé 2 mesiace
Intenzifikovaná inzulínová liečba, liečba inzulínovou pumpou (Diabetes 1. typu)
 • kontrola každý mesiac
Intenzifikovaná inzulínová liečba pre deti do 18 rokov a pre nezaopatrených do 25 rokov (Diabetes 1. typu)
 • kontrola každé 2 mesiace
Konvenčná inzulínová liečba (Diabetes 2. typu)
 • kontrola každé 3 mesiace
Liečba perorálnymi antidiabetikami (Diabetes 2. typu)
 • kontrola každé 3 mesiace
Liečba diétou (Diabetes 2. typu)
 • kontrola 2 krát ročne
Intenzifikovaná inzulínová liečba (Diabetes 2. typu)
 • kontrola každé 2 mesiace
Intenzifikovaná inzulínová liečba - Liečba inzulínovou pumpou (Diabetes 2. typu)
 • kontrola každý mesiac

Pri každej návšteve diabetologickej ambulancie zdravotnícky tím:

 • zhodnotí záznamy v denníku diabetika,
 • zhodnotí záznamy selfmonitoringu glykémie, glykozúrie, acetonúrie,
 • zhodnotí záznamy monitoringu a liečby iných ochorení (napr. hypertenzia, atď.),
 • zhodnotí diétu,
 • zrealizuje pohovor o výsledkoch a zmenách, ktoré treba urobiť v životospráve a liečbe,
 • zrealizuje pohovor o všetkých ďalších problémoch,
 • pokračuje v edukácii,
 • skontroluje glykémiu a glykovaný hemoglobin, telesnú hmotnosť, krvný tlak a ak je potrebné aj hodnotu krvných tukov,
 • skontroluje nález na nohách, vhodnosť obuvi a starostlivosť o nohy.

Minimálne jedenkrát do roka sa skontroluje:

 • zrak a očné pozadie,
 • funkcia obličiek (krvné a močové testy),
 • rizikové faktory ischemickej choroby srdca (krvný tlak, krvné tuky a fajčiarske návyky),
 • technika selfmonitoringu (samokontroly),
 • funkčnosť glukomera,
 • technika podávania inzulínu,
 • stravovacie zvyklosti,
 • ostatné potrebné parametre.

Spolupráca s ostatnými odbornými ambulanciami

V rámci vyšetrovania dlhodobých komplikácií cukrovky, diabetológ odosiela každého pacienta minimálne raz ročne na vyšetrenie k očnému lekárovi na kontrolu očného pozadia, ktorý podľa nálezu určí frekvenciu ďalších kontrol. Pri zvýšenej hladine bielkovín v moči (v rozsahu makroalbuminúrie a/alebo pri poklese glukomerulárnej filtrácie < 60 ml/min/1,73m2) je potrebný dispenzár t.j. je nutné sledovanie nefrológom. Podľa potreby diabetik absolvuje vyšetrenie u cievneho lekára, dermatológa, kardiológa, alebo iného špecialistu. Pri zistení nálezu diabetickej nohy s defektom (podľa klasifikácie Wagner 1 a viac) na dolnej končatine, čo najskôr kontaktujte centrum, pre diabetickú nohu, alebo chirurga, ktorý sa špecializuje na problematiku diabetickej nohy.