Máme v rodine diabetika

23.03.2017

Takmer v každej rodine na Slovensku dnes žije aspoň jeden diabetik. A nech to znie akokoľvek neuveriteľne spomínanou diagnózou u nás trpí približne 400 000 ľudí, pričom mnohí z takzvaných zdravých ešte netušia, že ak radikálne nezmenia svoju životosprávu a životný štýl, stanú sa ďalšími kandidátmi tohto celoživotného ochorenia.


9nNm_2_jpg.jpg

Šance pre rozvoj cukrovky sa zvyšujú aj v prípade, že sa už vyskytla u iného člena v rodine - rodičia, súrodenci. Dostatok pohybu a zdravý životný štýl môžu znížiť riziko vzniku tohto ochorenia.

Hlavným problémom či výzvou chorých s cukrovkou a ich rodinných príslušníkov je:

 • vyrovnanie sa s diagnózou
 • hľadanie odpovede na otázku, ako sa naučiť žiť s týmto ochorením.

Ako môžem pomôcť môjmu blízkemu, ktorý má diabetes?

Buďte ústretový a tolerantný - najmä novo diagnostikovaný diabetik potrebuje cítiť veľkú podporu celej rodiny a svojho okolia. Dajte pocítiť blízkemu, že ho máte stále rovnako radi ako predtým, že sa nič nezmenilo. Stačí objatie, láskavé gesto.

Ochorenie zbytočne nepodceňujte ani nepreceňujte - ako všade i tu platí voliť zlatú strednú cestu. Cukrovka je síce závažné ochorenie, no na druhej strane pri správnej životospráve a dodržiavaní odporúčaní diabetológa sa dá s cukrovkou žiť plnohodnotne.

Buďte oporou - hovorte s príbuzným diabetikom o jeho problémoch, pozorne načúvajte a buďte oporou pri bežných životných situáciách. Podporujte blízkeho v dodržiavaní stanoveného liečebného režimu diabetológom. I keď sa váš príbuzný cíti dobre, mal by zodpovedne pristupovať k samotnej liečbe - dodržiavať predpísané užívanie liekov a absolvovať pravidelné návštevy u diabetológa. Optimálna frekvencia kontrol je každé 3 až 4 mesiace.

Podporu blízkemu vyjadrite konkrétnymi činmi - spolu nakupujte, uvarte si spoločne chutný obed v súlade so stravovacími odporúčaniami pre diabetikov. Spoločne športujte, robte si spoločné výlety. Ak ste zapojený do programu DôveraPomáha diabetikom, spoločne s partnerom/partnerkou absolvujte edukácie.

Sršte optimizmom a dobrou náladou - ukľudňujte, povzbudzujte a v každej situácii skúste nájsť niečo pozitívne.

Buďte pripravený okamžite pomôcť - týka sa to najmä výnimočných situácií akými sú akútne komplikácie diabetu - hypoglykémia a hyperglykémia .

Hypoglykémia

Hypoglykémia patrí medzi akútne, život ohrozujúce stavy. Spôsobuje ho nedostatok glukózy v krvi. Hladina krvného cukru klesne pod dolnú normálnu hranicu 2,5 - 3,5 mmol/l. V prípade výrazného poklesu môže nastať až náhle bezvedomie.

Príčiny hypoglykémie:

 • podaná príliš veľká dávka inzulínu
 • výrazná zmena telesnej aktivity
 • nedostatočné množstvo jedla

Ako sa prejavuje hypoglykemický šok?

 • chvenie tela
 • potenie
 • dezorientácia
 • bezvedomie až kóma

Čo treba robiť?

Okamžite postihnutému podajte sladký nápoj, na zajedenie pečivo alebo chlieb. Ak nie je k dispozícii nápoj, podajte kocku cukru.

Vyhnite sa podávaniu čokolády. Cukry, ktoré obsahuje, sú naviazané na tuky zabraňujúce rýchlemu uvoľňovaniu sacharidov do krvi.

Hyperglykémia

Hyperglykémia je zvýšenie nad normálnu hladinu cukru do 5,5 mmol/l a po jedle menej ako 7,8 mmo/l. Z krátkodobého hľadiska nie je nebezpečná, pretože bezprostredne neohrozuje život, podobne ako hypoglykémia. Dlhotrvajúca hyperglykémia vedie k narušeniu funkcií telesných štruktúr, ktoré zapríčiňujú iné chronické ochorenia.

Príčiny hyperglykémie

podaná malá, prípadne žiadna dávka inzulínu
veľká dávka stravy, prípadne skonzumovanie väčšieho množstva cukroviniek
vynechanie telesnej aktivity
stres

Podľa čoho spoznáte hyperglykémiu?

 • smäd (suché ústa)
 • časté močenie
 • zvýšená únava
 • bolesti brucha

Čo treba robiť?

Je potrebné poradiť sa s diabetológom o prehodnotení dávok inzulínu, v závislosti na kontrole množstva jedla či telesnej aktivity.

Pri hyperglykémii nad 15 mmol/l sa neodporúča športovať kvôli zvýšenému riziku vzniku acidózy a následnému tvoreniu acetónu v moči.

Ak je glykémia nižšia ako cca 15 mmol/l, je možné hyperglykémiu znížiť pomocou fyzickej aktivity, alebo v kombinácii s dávkou inzulínu.

Hyperglykemická kóma

Vzniká z nedostatku inzulínu, keďže glukóza sa nedostáva do buniek. Tento stav nie je náhly, vyvíja sa niekoľko hodín až dní. Často kóme predchádzajú infekcie, ako napríklad angína, zápal pľúc alebo iné horúčkovité ochorenia.

Príznaky

 • smäd, časté močenie
 • zvýšená únava
 • bolesť brucha
 • nutkanie na zvracanie až zvracanie
 • bolesti hlavy
 • ťažké dýchanie
 • často je z úst cítiť acetónový zápach

Čo treba robiť?

 • okamžite podať podkožne inzulín
 • pacienta dopraviť do nemocnice

Ako predchádzať komplikáciám:

 • Edukácia pacienta a jeho blízkych
 • Priebežná kontrola znalostí pacienta
 • Pravidelné návštevy lekára

Čo môžem urobiť preto, aby som cukrovku nedostal?

Zmeňte svoj životný štýl - ideálnym riešením je zmeniť životný štýl celej rodine, nielen jednému členovi rodiny, ktorý trpí diabetom. Zmenou životné štýlu sa myslí najmä zaradiť do fyzickú aktivitu, strážiť si svoju hmotnosť a začať variť chutne a zdravo - v súlade so stravovacími odporúčaniami pre diabetikov. Diétne odporúčania pre diabetikov sú totožné so zásadami racionálneho stravovania. Preto rovnakú stravu môže s diabetikom konzumovať celá jeho rodina.

Pohyb je dôležitý - pohyb je jednoznačne prospešný a preto aj dôležitý nielen pre každého diabetika. Vy ako príbuzný diabetika môžete ísť vášmu blízkemu príkladom, ideálne je športovať spolu.

Vhodné cvičenia nielen pre diabetika

Najvhodnejšie je zapojiť čo najviac svalových skupín. Odporúčaná je rýchla chôdza, turistika, jazda na bicykli, plávanie, cvičenie na fitlopte, korčuľovanie alebo lyžovanie. Pri chôdzi sú zapojené všetky dôležité svalové partie. Je typickým príkladom pohybu, pri ktorom sa intenzívne spaľujú tuky. Ak je chôdza rýchlejšia (5 - 6 km/hod), účinnosťou ju možno prirovnať k cvičeniu strednej intenzity.

Nevhodné cvičenia nielen pre diabetika

V prípade postihnutia obličiek (diabetická nefropatia) nie je vhodné cvičenie v posilňovni. Ak má očné komplikácie (diabetická retinopatia) neodporúča sa beh, loptové hry, squash, tenis, vzpieranie alebo box. Pri postihnutí nervových vlákien (diabetická neuropatia) sa treba vyvarovať behu a dlhým túram.

Pri ochorení srdcovocievneho systému býva cvičenie limitované výkonnosťou pacienta.

Preventívne prehliadky

Pravidelne absolvujte preventívne prehliadky u svojho praktického lekára. Súčasťou preventívnych prehliadok je aj vyšetrenie hladiny krvného cukru. Potreba pravidelných prehliadok je naliehavejšia v prípade, ak sa nachádzate v niektorej z nasledovných rizikových skupín:

 • vek nad 45 rokov
 • obezita alebo nadváha
 • vysoký krvný tlak
 • výskyt cukrovky v rodine

Prevencia je neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o zdravie.

Odporúčania

Každý diabetik by mal mať stále pri sebe sladký nápoj, hroznový cukor alebo iný zdroj rýchlo pôsobiaceho cukru (napr. cukor, sladké cukríky, piškóty).

Odporúča sa, aby ste mali vždy u seba identifikačné údaje o svojej chorobe pre prípad, že sa dostanete do situácie, keď bude potrebovať prvú pomoc a nebudete schopný okolie o ochorení informovať.

Pacient vplyvom narušenia funkcie mozgu nie je v tejto fáze schopný správne posúdiť svoju situáciu. Zmeny v jeho chovaní si obvykle všimne až okolie. Z tohto dôvodu je dôležité poučiť o príznakoch a zásadách prvej pomoci nielen rodinných príslušníkov, ale aj ďalších ľudí, s ktorými diabetik prichádza do kontaktu.

Taktiež je potrebné nosiť so sebou riadne vyplnený preukaz diabetika, diabetický denník alebo iný doklad o liečbe cukrovky a liekoch. Tento doklad je vhodné nosiť na jednom mieste s preukazom zdravotnej poisťovne