O cukrovke

23.03.2017

Diabetes mellitus (hovorovo nazývaný aj ako „cukrovka") je chronické ochorenie poruchy látkovej premeny, ktorá je charakteristická zvýšenou hladinou cukru v krvi. Rôzne príčiny ochorenia a tiež rôzne chorobné prejavy si vyžadujú rozlišovanie dvoch typov, 1. a 2. typu diabetes mellitus. Okrem toho existujú ešte iné špeciálne formy a tehotenský diabetes (gestačný diabetes).


Diabetes 1. typu

Kedysi juvenilný diabetes začína väčšinou v mladosti a vzniká porušením inkrečných buniek pankreasu (podžalúdkovej žľazy). Tieto inkrečné bunky produkujú hormón inzulín, ktorý zodpovedá za zužitkovávanie glukózy zo stravy. Poškodením inkrečných buniek dochádza k absolútnemu nedostatku inzulínu. Glukóza z potravy sa kvôli nedostatku inzulínu nemôže odbúravať, a hladina cukru v krvi stúpa. Liečba diabetu 1. typu spočíva v podkožnom podávaní inzulínu.

Diabetes 2. typu

Kedysi diabetes dospelých alebo starecký diabetes sa vyvíja spravidla vo vyššom veku. V tomto prípade sa jedná o situáciu, kedy pankreas dokáže spočiatku produkovať dostatočné množstvo inzulínu, ale telo nedostatočne reaguje na tento hormón. Stráca voči nemu vnímavosť, došlo k poškodeniu inzulínových receptorov v bunkách. Pri cukrovke 2. typu organizmus produkuje vlastný inzulín, jeho účinok je však nedostatočný. V neskorších fázach ochorenia sa aj bunky produkujúce inzulín môžu vyčerpať a aj u diabetika 2.typu sa začne tvoriť menej inzulínu. Najčastejšie sa prejavuje u obéznych jedincov a je dedične podmienený (to znamená, že sa prenáša z generácie na generáciu). V liečbe je dôležitá diéta, fyzická aktivita a podľa potreby zníženie telesnej hmotnosti.

Diabetes typu LADA

Špecifický typ diabetu, ktorý sa vyskytuje v dospelosti. LADA býva často spojená s inými autoimunitnými ochoreniami súvisiacimi napríklad so štítnou žľazou, nadobličkami alebo s kožným ochorením vitilligo, celiakiou či s anémiou. Vzniká kvôli zničeniu buniek tvoriacich inzulín vlastným imunitným systémom, rovnako ako pri diabete 1. typu.

Hoci cukrovka (diabetes mellitus) je v súčasnosti nevyliečiteľné ochorenie, je zároveň aj plne liečiteľné. Napriek tomu, že správna liečba neznamená úplné vyliečenie, pri jej uplatňovaní jednoznačne dochádza k oddiaľovaniu a predchádzaniu dlhodobých následkov.

Ideálna liečba je založená na aktívnej spolupráci pacienta a diabetológa. Liečbu predstavuje komplex opatrení: vhodná diéta, primeraná fyzická aktivita, prípadné užívanie tabliet alebo podávanie inzulínu. Jednotlivé zložky liiečby sú rovnako dôležité.

Komplikácie cukrovky

Pri cukrovke vznikajú akútne a chronické komplikácie.

Komplikácie sú spôsobené:

  • Poškodením veľkých ciev (diabetická makroangiopatia)
  • Poškodením malých ciev a nervov (diabetická mikroangiopatia a neuropatia)
Váš názor
Nakoľko vám pomohla táto stránka?
Hodnotenie
Na aký problém ste narazili?
Čo sa vám páčilo?
Pozor! Pravdepodobne ste zadali osobné údaje.
Ďakujeme!
Ďakujeme!