Mýty a fakty

Publikované 28. 03. 2017

Mýtus č. 1

Deti môžu z cukrovky vyrásť. Cukrovka postihuje len starých ľudí.

Fakt č. 1

Cukrovka 1. typu (v minulosti označovaná aj ako inzulín-dependentný diabetes mellitus, juvenilný diabetes mellitus alebo detská cukrovka) je zvyčajne diagnostikovaný v detstve alebo v mladosti a jeho vznik spôsobuje deštrukcia β-buniek Langerhansových ostrovčekov pankreasu, ktoré produkujú inzulín. Tieto bunky sa nevedia obnoviť alebo doplniť, a preto je cukrovka 1. typu celoživotné ochorenie.

Cukrovka 2. typu (v minulosti označovaná aj ako non-inzulín-dependentný diabetes mellitus alebo starecká cukrovka) je netypická pre detský vek alebo mladosť, hoci štatistiky a štúdie jednoznačne dokazujú, že aj tu sa číslo v posledných rokoch výrazne zvyšuje. Je to tiež celoživotné ochorenie, ktoré sa najčastejšie vyskytuje u ľudí nad 35 rokov.

Mýtus č. 2

Všetci diabetici potrebujú injekcie inzulínu.

Fakt č. 2

To, že bez inzulínu sa nedá žiť, by mal dnes vedieť každý vzdelaný človek. A to, či diabetici potrebujú alebo nepotrebujú k svojmu životu injekcie inzulínu, závisí od mnohých faktorov a najmä od toho, aký typ cukrovky diabetik vlastne má. Všetci diabetici 1. typu potrebujú pre svoj život každý deň niekoľko injekcií inzulínu. V závislosti od mnohých faktorov a dĺžky trvania ochorenia aj diabetici 2. typu neskôr potrebujú na dosiahnutie optimálnej glykémie injekcie inzulínu. Inzulín je hormón pankreasu, ktorý má jedinečnú schopnosť udržať glykémiu v prijateľných hodnotách a tým aj život ľudí, ktorí majú minimálnu, alebo už žiadnu vlastnú sekréciu inzulínu.

Mýtus č. 3

Cukrovka predstavuje príliš veľa príkazov a zákazov.

Fakt č. 3

Diabetici majú iba jednú jedinú povinnosť, udržiavať hladinu cukru v krvi v norme. Zvýšená hladina cukru v krvi totiž spôsobuje množstvo život ohrozujúcich komplikácií. Pokiaľ k ochoreniu pristupujú s mierou a raz za čas zhrešia svojim obľúbeným jedlom v rozumnej porcii, nič hrozného sa nestane.

Mýtus č. 4

Sacharidy sú pre diabetikov nebezpečné.

Fakt č. 4

Ako ktoré. Jednoduché sacharidy, alebo cukry sú pre diabetikov naozaj nebezpečné. Naopak zložené polysacharidy tvoria základ diabetickej diéty. Ich príjem je však potrebné monitorovať v spolupráci s príslušným diabetológom, alebo diabetickým edukátorom.

Mýtus č. 5

Keď diabetik začne liečbu inzulínom, už nikdy sa nemôže vrátiť k liečbe tabletkami na cukrovku (perorálnymi antidiabetikami).

Fakt č. 5

Toto tvrdenie platí len pre diabetikov 1. typu, ktorý je charakteristický tým, že pankreas neprodukuje inzulín. Títo diabetici musia byť v záujme zachovania života a zdravia liečení celý život inzulínom. Diabetici 2. typu však skutočne veľmi často potrebujú inzulín len na krátky čas, pri chorobe, infekcii, úraze, operácii, psychických problémoch, alebo keď prechodne užívajú lieky, ktoré výrazne znižujú alebo rušia účinok perorálnych antidiabetík. Pri nedodržiavaní liečby liekmi na cukrovku, porušovaní odporučenej diéty v zmysle nadbytočného príjmu sacharidov, nedostatku pohybu alebo po vyčerpaní schopnosti pankreasu produkovať inzulín, je aj v prípade diabetikov 2. typu potrebné začať liečbu inzulínom. V tomto prípade je trvalá, ale je nevyhnutná pre zachovanie zdravia a života.