BMI index

BMI (index telesnej hmotnosti) sa používa na výpočet nadváhy. Počíta sa ako hmotnosť v kilogramoch delená druhou mocninou výšky v metroch.

Vypočítať BMI

Riziko zdravotných komplikácií podľa BMI

Klasifikácia BMI  Riziko komplikácií
podvýživa
menej ako 18,5
nízke, ale v tomto prípade je iné riziko ohrozenia zdravia
normálna hmotnosť
18,5 až 24,9
priemerné
nadváha (nadhmotnosť)
25 až 29,9
mierne zvýšené
1. stupeň obezity
30 až 34,9
stredne zvýšené
2. stupeň obezity
35 až 39,9
veľmi zvýšené
3. stupeň obezity
40 a viac
vysoké

Zdroj: Štandardný diagnostický a terapeutický postup na komplexný manažment nadhmotnosti a obezity v dospelom veku

BMI má aj svoje nevýhody. Zmerajte si pás

BMI nezohľadňuje vo výpočte pomer svalovej hmoty, percento telesného tuku a jeho rozloženie v rámci ľudského tela. Podľa najnovších kritérií Medzinárodnej diabetologickej federácie je vnútrobrušná obezita závislá od veľkosti obvodu pása.

  • Môžete mať vysoký BMI, ale normálne množstvo telesného tuku (týka sa zväčša kulturistov a profesionálnych športovcov).
  • Môžete mať nízky BMI, ale zvýšené množstvo telesného tuku, čo je, bohužiaľ, častejší prípad. Väčšie množstvo tukového tkaniva zvyšuje riziko rôznych zápalov a problémov s imunitou.

Riziko rozvoja srdcovo-cievnych ochorení v závislosti od obvodu pása

Obvod pása (cm)
Norma Zvýšené riziko
Vysoké riziko
Muži
<94
94 - 102
>102
Ženy
<80
80 - 88
>88
Pomer pás/výška
<0,5
0,5 - 0,6
>0,6
meranie_pasa.jpg

Ako si správne zmerať obvod pása?

  1. Začiatok krajčírskeho metra priložte na vrch bedrovej kosti.

  2. Krajčírskym metrom obopnite pás na úrovni pupku. Nameranú hodnotu zapíšte pri prirodzenom výdychu.

  3. Meranie skúste zopakovať viackrát pri prirodzených výdychoch, aby ste sa vyhli silenému hlbokému výdychu.

Váš názor
Nakoľko vám pomohla táto stránka?
Hodnotenie
Na aký problém ste narazili?
Čo sa vám páčilo?
Pozor! Pravdepodobne ste zadali osobné údaje.
Ďakujeme!
Ďakujeme!