O cukrovke

Cukrovka a zrak

Viete, aká je najčastejšia príčina slepoty vo vyspelých krajinách? Nie sú to infekcie, nádory ani úrazy očí, ale práve cukrovka. Vysoká hladina cukru v krvi môže spôsobiť prechodné rozmazané videnie, ale aj trvalý zápal šošovky alebo poškodenie sietnice.

Pridané 24. 05. 2019
Časté hypoglykémie kradnú pamäť

Diabetici sú ohrození poruchami pamäte viac ako zdraví ľudia. Hlavným „palivom“ pre mozog je totiž glukóza, u mnohých diabetikov je však jej hladina v krvi nevyrovnaná.

Pridané 24. 05. 2019