Ako si správne merať tlak krvi

28.03.2023

Existuje niekoľko zásad, ktoré by sa pri meraní tlaku mali vždy dodržiavať. Je to preto, aby hodnoty, ktoré tlakomer ukáže, boli čo najpresnejšie.


Tlak krvi si merajte pravidelne, vždy v ten istý čas, ideálne ráno aj večer. Dbajte na to, aby ste používali tlakomer, ktorý je spoľahlivý a overený. Lepší je tlakomer na rameno, pretože je v porovnaní so zápästným presnejší.

Hodinu pred meraním nepite kávu ani nefajčite. Vplýva to na presnosť merania. Pred samotným meraním pokojne seďte 2 – 3 minúty.

Zdroj: https://ssvpl.sk/rady-lekara/infografika-meranie-tlaku-krvi/

Namerané hodnoty si môžete zaznamenať do hypertonického denníka. 

Ak si opakovane nameriate zvýšené hodnoty krvného tlaku, kontaktujte svojho všeobecného lekára.