Správne meranie

Hodnoty krvného tlaku

 1. Systolický tlak hovorí o hodnote tlaku v čase sťahu srdca, kedy krv vytláča do tela.
 2. Diastolický tlak udáva hodnotu tlaku krvi po uvoľnení srdcového svalu, kedy sa srdce opätovne plní krvou.
 3. Tepová frekvencia udáva počet úderov srdca za minútu.

Aký je zdravý krvný tlak?

Optimálne hodnoty krvného tlaku u dospelého v pokoji sú pod 120/80 mmHg.

Nízky tlak (pod 90/60 mmHg) tiež nie je žiadúci. Môže spôsobovať nevoľnosť, omdlievanie a nedostatočné prekrvenie mozgu a iných orgánov, najmä u starších ľudí.

Tepová frekvencia

Niektoré modely moderných tlakomerov vedia pri meraní tlaku krvi zachytiť aj arytmie.

 • Spomalenie pod 60 úderov za minútu nazývame bradykardia. Nižšia hodnota tepovej frekvencie nemusí hneď znamenať ochorenie. U športovcov sa môže tepová frekvencia pohybovať v pokoji aj okolo 40 úderov za minútu.
 • Zrýchlenie nad 100 úderov je tachykardia . Dlhodobé zvýšenie tepovej frekvencie má neblahý vplyv na telo a prispieva k zvýšenej úmrtnosti pri viac ako 80 úderov za minútu.
Tlak v mmHg
Systolický (vyššia hodnota)
Diastolický (nižšia hodnota)
Vysvetlenie
Optimálny
 pod 120 pod 80
Tlak je v poriadku, stačí ho kontrolovať na pravidelnej preventívnej prehliadke.
Normálny
120 - 129
80 - 84
Vyšší normálny
130 - 139
85 - 89
Pri týchto hodnotách už merajte tlak častejšie a upravte životosprávu.
1. stupeň hypertenzie
140 - 159
90 - 99
Hodnoty sú privysoké. Na zníženie tlaku už potrebujete lieky. Potrebná je zdravá životospráva.
2. stupeň hypertenzie
160 - 179
100 - 109
3. stupeň hypertenzie
nad 180
nad 110
Izolovaná systolická hypertenzia
nad 140
nad 90

Zdroj: Podľa odporúčaní = ESC/ESH 2018 pre manažment artériovej hypertenzie.

Ako si správne odmerať tlak?

 1. Seďte pokojne 2-3 minúty. Pri meraní nehovorte a majte uvoľnenú ruku na stole alebo podložke. Hodinu pred meraním nepite kávu ani nefajčite.

 2. Tlak krvi si merajte pravidelne, vždy v ten istý čas , ideálne ráno aj večer. Spočiatku ho merajte každý deň, neskôr stačí 1 až 2-krát do týždňa.

 3. Meranie opakujte 2 až 3-krát za sebou, pretože krvný tlak môže kolísať. Následne posledné 2 hodnoty spriemerujte a dostanete výsledok.

 4. Dbajte na to, aby ste používali tlakomer, ktorý je spoľahlivý a overený. Lepší je tlakomer na rameno , pretože je v porovnaní so zápästným presnejší.

 5. Tlak si merajte vždy na rovnakej ruke , ideálne v krátkom tričku, aby vyhrnuté rukávy neobmedzovali prúdenie krvi.

 6. Okrem sledovania tlaku krvi si kontrolujte aj pulz . Srdcový pulz je dôležitý parameter, ktorý nám tiež hovorí o srdcovo-cievnom riziku.

Pravidlo "trojok" pri meraní tlaku

Pri kontrole vysokého krvného tlaku môže pomôcť aj pravidlo "trojok":

 1. tri merania medzi zobudením sa a raňajkami
 2. tri merania medzi večerou a uložením sa do postele
 3. tri dni pred ďalším termínom návštevy u lekára
Váš názor
Nakoľko vám pomohla táto stránka?
Hodnotenie
Na aký problém ste narazili?
Čo sa vám páčilo?
Pozor! Pravdepodobne ste zadali osobné údaje.
Ďakujeme!
Ďakujeme!