Nárok na parkovací preukaz

Osoba s ŤZP má nárok na parkovací preukaz, ak je odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo má zdravotné postihnutie uvedené v prílohe č. 18 zákona č. č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na základe zoznamu postihnutí na účely parkovacieho preukazu má:

  • pacient s ŤZP so srdcovým zlyhávaním 3. stupňa nárok na parkovací preukaz v prípade obmedzenia pohyblivosti stredne ťažkého až ťažkého stupňa už pri ľahkom zaťažení.
  • pacient s ŤZP s hypertenziou zodpovedajúcou kategórii NYHA III a NYHA IV nárok na parkovací preukaz v prípade výskytu orgánových komplikácií, ktoré sa týkajú najmä stavoch po náhlej mozgovej príhode a straty končatín, praktickej alebo úplnej slepoty, obmedzenia pohyblivosti stredne ťažkého až ťažkého stupňa už pri ľahkom zaťažení pri interných ochoreniach a zlyhávaní funkcie obličiek.
Váš názor
Nakoľko vám pomohla táto stránka?
Hodnotenie
Na aký problém ste narazili?
Čo sa vám páčilo?
Pozor! Pravdepodobne ste zadali osobné údaje.
Ďakujeme!
Ďakujeme!