Peňažné príspevky

Ťažko zdravotne postihnuté osoby majú možnosť požiadať ÚPSVaR (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny) o niektorý z príspevkov poskytovaných na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.

Existujú dva druhy príspevkov:

  • jednorazové
  • opakované

Peňažné príspevky na osobnú asistenciu, prepravu, kompenzáciu zvýšených výdavkov a na opatrovanie sa poskytujú opakovane, ostatné peňažné príspevky sú jednorazové.

Váš názor
Nakoľko vám pomohla táto stránka?
Hodnotenie
Na aký problém ste narazili?
Čo sa vám páčilo?
Pozor! Pravdepodobne ste zadali osobné údaje.
Ďakujeme!
Ďakujeme!