Nárok na nulový doplatok za lieky

Osoba s ŤZP patrí od 1. 1. 2022 do kategórie s nulovým limitom spoluúčasti pri výdaji liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok čiastočne hradených z verejného zdravotného poistenia ak:

  • celkový príjem osoby s ŤZP nepresiahne 180 % priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa posudzuje nárok poistenca na limit spoluúčasti (v roku 2024 je to výška príjmu 2 347,20 €)
  • výška dôchodkov nie je viac ako 60 % z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR (v roku 2024 je to výška dôchodku 782,40 €).

Ak je osobe priznaný napr. ZŤP spätne a chce aby mu bol limit spoluúčasti prepočítaný aj za predchádzajúce obdobie, je potrebné, aby o to požiadal zdravotnú poisťovňu osobne, mailom alebo telefonicky. Prepočet sa nevykoná automaticky.

Podmienkou k uplatneniu odpočtu priamo v lekárni je predloženie:

  • preukazu poistenca
  • občianskeho preukazu s elektronickým čipom
  • dokladu o pobyte s elektronickým čipom
  • preukazu poistenca v mobilnej aplikácii
Váš názor
Nakoľko vám pomohla táto stránka?
Hodnotenie
Na aký problém ste narazili?
Čo sa vám páčilo?
Pozor! Pravdepodobne ste zadali osobné údaje.
Ďakujeme!
Ďakujeme!