Srdce v hlavnej úlohe

Srdce je svalový orgán veľký približne ako päsť. Je uložené pod rebrami, prevažne naľavo od hrudnej kosti a je jedným z najdôležitejších orgánov v ľudskom tele. Na jeho existenciu však často zabúdame a začneme ho vnímať až vtedy, keď je slabé a nefunguje ako má. Jeho ochorenia sú veľkou hrozbou pre zdravie človeka a trápia čoraz viac ľudí.

Keď je srdce zdravé

Zdravé srdce sa dokáže prispôsobiť zvýšeným nárokom organizmu tak, že zvýši množstvo vypudenej krvi (minútový objem srdca). V pokoji je minútový objem srdca cca 5 litrov, pri záťaži môže dosiahnuť 20 litrov.

Kľúčový indikátor zdravia srdca je ejekčná frakcia – časť objemu krvi, ktoré srdce pri každom údere vytlačí. Udáva sa v % počas každého úderu srdca. Ejekčná frakcia by mala byť pravidelne meraná u ľudí s poruchami srdca a u ľudí po infarkte.

  • 50–75 % pumpovanie srdca je v norme
  • 36–49 % pumpovanie srdca je pod normálom
  • 35 % a menej pumpovanie srdca je nízke – riziko náhlej srdcovej smrti

Čo je srdcové zlyhávanie

Srdcové zlyhávanie je vážny stav srdca, ktorý nevieme úplne vyliečiť. Je výsledkom iných predchádzajúcich ochorení, po ktorých srdce slabne. Príčiny vzniku sa väčšinou týkajú srdcovo-cievnych ochorení.

Medzi najčastejšie príčiny patrí ischemická choroba srdca, pri ktorej sa cievy zásobujúce srdce krvou obaľujú zvnútra tukom. Zužujú sa až natoľko, že sa môžu upchať. Následne privádzajú do srdca menej krvi, čo môže spôsobiť infarkt, ktorý je častou príčinou srdcového zlyhávania. Srdcové zlyhanie môže spôsobiť aj neliečená hypertenzia, pri ktorej srdce pracuje intenzívnejšie a časom môže stuhnúť alebo slabnúť.

Srdcové zlyhávanie postihuje 3 % populácie

Na Slovensku žije viac ako 100 000 ľudí s týmto ochorením. Najviac postihuje ľudí nad 65 rokov, pričom v tomto veku predstavuje najčastejší dôvod hospitalizácie.

Prečo počet pacientov so srdcovým zlyhávaním z roka na rok rastie?

  • zvyšuje sa priemerný vek života
  • zvyšuje sa aj prítomnosť iných srdcovo-cievnych ochorení, ktoré zlyhávaniu napomáhajú
  • rozvoj medicíny (niektorí pacienti, ktorí by v minulosti svojmu infarktu podľahli, dnes vďaka moderným postupom prežívajú)

Pacienti Dôvery so srdcovým zlyhávaním podľa pohlavia a veku

Group 3187.jpg

Srdcovo-cievne ochorenia patria medzi najčastejšiu príčinu úmrtí na Slovensku. Počet ľudí so srdcovým zlyhávaním každým rokom rastie.

Váš názor
Nakoľko vám pomohla táto stránka?
Hodnotenie
Na aký problém ste narazili?
Čo sa vám páčilo?
Pozor! Pravdepodobne ste zadali osobné údaje.
Ďakujeme!
Ďakujeme!