Vysoký tlak škodí celému telu

Krátkodobé komplikácie
Hypertenzná kríza predstavuje náhle a prudké zvýšenie krvného tlaku. Hovoríme o nej, ak systolický tlak prekročí 210 mmHg a diastolický tlak je nad 130 mmHg. Je to život ohrozujúci stav, ktorého príznaky môžu byť:

 • bolesť hlavy
 • zmätenosť
 • zvracanie
 • kŕče
 • krvácanie do sietnice
 • krvácanie do mozgu
 • srdcové zlyhanie
 • akútne poškodenie obličiek

Dlhodobé komplikácie
Hypertenzia predstavuje pre telo veľkú záťaž, pretože sa s ňou musia vysporiadať všetky orgány. Dlhodobo neliečená najčastejšie vedie k rozvoju srdcovo-cievnych ochorení, no postihuje aj iné časti tela.

 • Ateroskleróza (tuhnutie a zužovanie ciev)
 • Cievna mozgová príhoda (upchatie mozgovej tepny a prerušenie prísunu kyslíka a živín do mozgu)
 • Infarkt myokardu (srdcový infarkt)
 • Hypertrofia ľavej komory myokardu (zhrubnutie steny ľavej komory, pri ktorom srdce potrebuje vyvinúť väčšiu námahu na prečerpanie krvi)
 • Zlyhanie obličiek (zníženie ich aktivity nahromadenie škodlivých a odpadových látok v tele)
 • Strata zraku (poškodenie drobných ciev v sietnici oka môže viesť až k úplnej strate zraku)
 • Poškodenie dolných končatín (upchatie tepien spôsobí nedostatočné prekrvenie dolných končatín a môže viesť k amputácií)

Aké ochorenia sprevádzajú hypertenziu

Vysoký cholesterol
Cholesterol je tuková látka. Približene 1/3 cholesterolu prijímame denne v jedle a viac ako 2/3 si telo vytvára v pečeni samo. Telo spotrebuje každý deň asi 2 g cholesterolu.

Ak je v tele príliš veľa cholesterolu, stáva sa rizikovým faktorom. Za zdravú hladinu celkového cholesterolu sa považuje menej ako 5 mmol/l.

HDL cholesterol

 • ľudovo označovaný ako "ochranný" cholesterol
 • častice, ktoré nosia cholesterol z tela do pečene
 • pre zdravie cien potrebujeme dostatočnú hladinu HDL cholesterolu
 • za minimálne množstvo HDL cholesterolu sa považuje 1 mmol/l u mužov a 1,2 mmol/l u žien

LDL cholesterol

 • označovaný ako "rizikový" cholesterol
 • podieľa sa na prenose lipidov do tela
 • jeho nadbytok najviac ohrozuje zdravie ciev
 • LDL hladina nemá presahovať 3 mmol/l
 • u ľudí s vysokým rizikom srdcovo-cievnych ochorení sa jeho hladina udržuje ešte na nižších hodnotách

Cholesterol 

 

Problémom nemusí byť iba zvýšený cholesterol, ale aj vysoká hladina všetkých tukov v krvi (hyperlipidémia), alebo zlý pomer medzi jednotlivými zložkami tukov v krvi (dyslipidémia).

 Parameter
 Vysvetlivka
Zdravý človek
Celkový cholesterol
(mmol/l)
Jeho hodnota ešte nemusí zodpovedať
skutočnému srdcovo-cievnemu riziku.
menej ako 5,0
LDL-cholesterol
(mmol/l)
 “Rizikový” cholesterol
menej ako 3,0
HDL-cholesterol
(mmol/l)
 “Ochranný” cholesterol
muži viac ako 1,0
ženy viac ako 1,2

Cukrovka 2. typu
Pri diabete 2. typu telo nedostatočne reaguje na inzulín produkovaný pankreasom. Tým sa zvyšuje hladina cukru v krvi, čo môže mať za následok rôzne komplikácie, napríklad poškodenie očí či vredy na nohách.

Koronárna choroba srdca
Pod vplyvom aterosklerózy sa môže prejaviť koronárna choroba srdca, pri ktorej koronárne tepny nedokážu zásobovať srdce krvou. Srdce je slabo okysličené a môže dôjsť až k jeho zlyhaniu. Prejavuje sa pri fyzickej a psychickej námahe bolesťou hrudníka.

Chronické ochorenie obličiek
Poškodenie obličiek vedie k postupnej strate ich funkcie. Tento proces je dlhodobý a väčšinou je bezpríznakový. Až po niekoľkých mesiacoch či rokoch sa môžu prejaviť závažné komplikácie, ako napríklad nedostatočné vylučovanie škodlivých a odpadových látok alebo srdcovo-cievne ochorenia.

Váš názor
Nakoľko vám pomohla táto stránka?
Hodnotenie
Na aký problém ste narazili?
Čo sa vám páčilo?
Pozor! Pravdepodobne ste zadali osobné údaje.
Ďakujeme!
Ďakujeme!