Príspevok pre ŤZP

Aby vám bola priznaná akákoľvek kompenzácia, je potrebné, aby ste boli najskôr uznaný za osobu ťažko zdravotne postihnutú (+sprievodca).

Podľa zákona sa za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím považuje fyzická osoba, ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 50 %.

Druhy hypertenzie s mierou funkčnej poruchy nad 50 % sú:

  • Hypertenzia 3. stupňa (orgánové komplikácie) – miera funkčnej poruchy 50-70 %

Druhy srdcového zlyhávania s mierou funkčnej poruchy nad 50 %:

  • Stavy zodpovedajúce NYHA III (obmedzenie bežnej fyzickej aktivity) – miera funkčnej poruchy 50-70 %
  • Stavy zodpovedajúce NYHA IV (možná iba minimálna fyzická aktivita) – miera funkčnej poruchy 80-100%

Ak vám bude uznaný status ŤZP, máte nárok na peňažnú kompenzáciu v oblasti mobility a orientácie, komunikácie, zvýšených výdavkov a sebaobsluhy, pričom kompenzáciou sa rozumie istá finančná čiastka, ktorú postihnutá osoba dostáva na zmiernenie jej ťažkého zdravotného stavu na základe lekárskej posudkovej komisie ÚPSVaR (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny). Poskytovanie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP závisí aj od výšky príjmu a majetku fyzickej osoby s ŤZP.

Váš názor
Nakoľko vám pomohla táto stránka?
Hodnotenie
Na aký problém ste narazili?
Čo sa vám páčilo?
Pozor! Pravdepodobne ste zadali osobné údaje.
Ďakujeme!
Ďakujeme!