Príznaky srdcového zlyhávania

Chronické zlyhávanie srdca prebieha postupne, dlhodobo. Jeho výskyt je v porovnaní s náhlym srdcovým zlyhaním častejší. Srdce stráca schopnosť pumpovať krv dostatočne. Vyčerpáva sa a slabne. Pumpuje do tela menej krvi. Keďže sa snaží množstvo krvi, ktoré by malo vypudiť, dohnať, pracuje rýchlejšie a preto sa zvýši srdcová frekvencia a pulz, čo srdce opäť oslabuje. U ľudí s chorým srdcom je ideálne udržiavať pokojový pulz 60 až 65 úderov za minútu.

Na základe nameraných hodnôt ejekčnej frakcie sa srdcové zlyhávanie delí na :

Srdcové zlyhávanie so zachovanou ejekčnou frakciou

EF viac ako 50 %

Srdcové zlyhávanie s redukovanou ejekčnou frakciou

EF menej ako 40 %

Zlyhať môže ľavá strana, pravá strana aj obe strany srdca súčasne. V prípade, že dôjde ku zlyhaniu ľavej strany, srdce nie je dostatočne silné na to, aby vypudilo okysličenú krv do tela. Krv sa hromadí v pľúcach a môže dôjsť k edému, ktorý spôsobí dýchavičnosť (ľudovo je tento stav často pomenovaný ako voda v pľúcach). Pri závažnej forme môže byť počuť tekutinu v pľúcach – bublanie pri dýchaní. Ak dôjde k zlyhaniu pravej strany, srdce sa nevie dostatočne naplniť. Krv sa hromadí v tele a preto opúchajú končatiny či brucho.

Podľa New York Heart Association rozlišujeme pri srdcovom zlyhávaní 4 stupne :

 1. NYHA I – výsledky vyšetrení nie sú v norme, no pacient aj napriek tomu nepociťuje ťažkosti
 2. NYHA II – pacient pociťuje ťažkosti pri väčšej fyzickej námahe
 3. NYHA III – ťažkosti sa objavia už pri malej námahe, v pokoji ustúpia
 4. NYHA IV – pacientovi je ťažko aj v úplnom pokoji

Akútne zlyhanie srdca nastáva v priebehu niekoľkých minút, hodín alebo dní. Je sprevádzané závažnými príznakmi a ohrozuje život pacienta. Krv sa totiž hromadí v pľúcach alebo v tele a orgány sú nedostatočne vyživované. Príčinou môže byť iné srdcovo – cievne ochorenia, napr. arytmie, infarkt myokardu či náhla zástava srdca. Pacient by mal mať v takom prípade totálny fyzický aj psychický pokoj a mala by byť privolaná lekárska pomoc.

Aké sú hlavné príznaky?

Príznaky chronického srdcového zlyhávania sú spočiatku nešpecifické. Často sa pripisujú starobe alebo nadváhe.

Dýchavičnosť je spôsobená opuchom pľúc. Najskôr sa prejaví iba pri vyššej fyzickej aktivite, neskôr aj pri menšej námahe, napríklad chôdzi. V najťažších prípadoch má pacient dýchavičnosť aj pri ležaní a naopak, úľavu pociťuje pri sedení. Je to spôsobené tým, že v ľahu sa zvýši tlak v pľúcach, čo prispieva ku tvorbe opuchu a sťažuje dýchanie.

Výskyt opuchov závisí od toho, či ide o zlyhávanie ľavej alebo pravej strany srdca. Pri zlyhaní ľavej strany opuchnú pľúca, čo sa prejaví dýchavičnosťou. Neskôr môžu opuchnúť aj iné časti tela. Pri zlyhaní pravej strany najskôr opúchajú členky, potom predkolenia. Po zatlačení na pokožku ostávajú jamky, ktoré miznú veľmi pomaly. Dôležité je ale to, že opúchajú obe nohy naraz. Ak opuchne iba jedna noha, príčinou nie je srdcové zlyhanie. Ak sa ochorenie nelieči, opuch postupuje na brucho a pečeň, čo sa môže prejaviť bolesťou. Opuchnúť môžu aj horné končatiny a dokonca aj celé telo.

Pocit únavy a vyčerpania je spôsobený nedostatočným prekrvením svalov.

Kašeľ a sipot je spôsobený opuchom pľúc, pri ktorom sa v nich hromadí tekutina. Lekár najprv zachytí tekutinu iba fonendoskopom, no pri vážnejšom stave opuch postupuje rýchlo a bublanie vody počuť aj po priložení ucha. Prítomnosť tekutiny v pľúcach sa prejaví kašľom, neskôr vykašliavaním ružových spenených hlienov, zafarbených krvou.

Náhly prírastok váhy môže byť prejavom zadržiavania vody v tele, jedného z častých príznakov srdcového zlyhávania. Nárast hmotnosti o viac ako 2 kg za 2 dni môže spôsobiť výrazné zhoršenie zdravotného stavu. V takom prípade je nutné ihneď kontaktovať lekára.

Príznaky zlyhávania srdca (dýchavičnosť, slabá výkonnosť) sa totiž často pripisujú na vrub starobe či nadváhe, aj keď sa môže jednať o zlyhávanie srdca. Po diagnostike nasleduje odhalenie jeho príčiny.

Lekár pri vyšetrení zisťuje anamnézu a popočúva srdce pacienta. V prípade, že bude mať podozrenie na srdcové zlyhávanie, pre jeho potvrdenie alebo vyvrátenie môže vykonať viacero vyšetrení (krvné vyšetrenie, EKG, ECHO, angiografiu,...). Tieto vyšetrenia môžu byť predpísané aj pacientom s už potvrdeným srdcovým zlyhávaním ako kontrola postupujúceho ochorenia.

Rizikové faktory

Za vznikom srdcového zlyhania môže stáť aj nedodržaná liečba alebo príliš vysoký príjem tekutín u ľudí so slabým srdcom.

Riziko srdcového zlyhávania zvyšuje :

 • srdcový infarkt
 • vysoký krvný tlak
 • cukrovka
 • obezita
 • zväčšenie srdca
 • genetické predispozície
 • užívanie drog
 • nadmerný príjem alkoholu

Príčinou vzniku srdcového zlyhávania môže byť aj:

 • zápal srdcového svalu
 • vírusové ochorenie srdca
 • abnormálny rytmus srdca
 • vrodené a dedičné ochorenia a deformity
 • poškodenie srdcových chlopní
Váš názor
Nakoľko vám pomohla táto stránka?
Hodnotenie
Na aký problém ste narazili?
Čo sa vám páčilo?
Pozor! Pravdepodobne ste zadali osobné údaje.
Ďakujeme!
Ďakujeme!