Ak máte psa, poznáte to. Teraz pomáhajú znižovať úzkosť a napätie aj pacientom

Dospelým aj detským pacientom s duševnými ochoreniami pomáhajú špeciálne vycvičené psy zmierniť úzkosť a napätie. Niektoré slovenské nemocnice však patria medzi priekopníkov v oblasti kanisterapie.

Jednou z nich je Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave. „Táto forma terapie dokáževie naše pacientky vtiahnuť do prítomnosti a uvoľniť napätie, ktoré prežívajú, pretože niekedy je problém zostať v pokoji a prítomnosti. Sú zahltené myšlienkami, často na jedlo, ktoré im spôsobujú nepohodu a úzkosť. Naším cieľom bolo zmierniť úzkosť a napätie, v čom nám tento projekt veľmi pomáha,“ hovorí Ivana Fuseková, vedúca lekárka denného stacionára Kliniky detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH, ktorý sa venuje deťom s poruchou príjmu potravy. Jedno sedenie trvá 90 minút a realizuje sa raz za dva týždne.

Z dvoch týždňov na každý týždeň zintenzívnili sedenia s asistenciou psov v psychiatrickej liečebni Nemocnice s poliklinikou Trebišov. „Zvýšenie frekvencie kanisterapie je veľmi pozitívnym krokom najmä pre hospitalizovaných pacientov, no taktiež pre personál, a osobne si myslím, že aj pre zdravotníctvo ako také. Vidieť, ako doplnková forma terapie k liečbe dokáže zaktivizovať pacientov, ktorí o nej rozprávajú aj dlho po tom, čo ju zažili, je potvrdením, že sa to oplatí a má to svoje využitie. Ukazujeme tým zároveň, že všetko je možné, keď sa chce,“ hovorí psychológ Richard Bodnár z trebišovskej nemocnice. 

Aj na detskom oddelení Psychiatrickej nemocnice prof. Matulaya v Kremnici majú  s terapeutickými psami pozitívne skúsenosti. „Deti na oddelení sa často cítia osamelé, nechcené, nedocenené, a práve psíky im pomáhajú spájať sa s vonkajším svetom. Často im pripomínajú ich domácich miláčikov, sú akýmsi rozptýlením v nemocničnom režime a rutine a oddeľujú ich od myšlienok a ťažkostí, s ktorými sa trápia,“ dodáva klinická psychologička Michaela Nikšičová. Podľa nej deti nie sú pri depresii a úzkostiach schopné nadväzovať nové kontakty, cítia sa neisté, strácajú chuť do života, ťažko hľadajú radosť a povzbudenie. Práve kanisterapia ich privádza k spontánnosti v prejave, pocitom šťastia a znižuje osamelosť. „Najmä pre deti, ktoré sa sebapoškodzujú, je práca so psíkmi veľmi relaxačná. Hladkanie a túlenie sa im zabezpečujú pocit bezpečia a vďaka dotykom sa sústreďujú aj na vnímanie vlastného tela,“ dodala Nikšičová. Po návšteve psíkov sa deti podľa nej vždy cítia spokojnejšie, odhodlanejšie zvládnuť svoje ťažkosti a tešiť sa na nové začiatky.

Intervencie s asistenciou psov, čo je odborný názov pre kanisterapie, finančne podporuje zdravotná poisťovňa Dôvera v troch nemocniciach. „V liečbe s pomocou zvierat vidíme potenciál. Hoci máme v zdravotníctve množstvo vážnych problémov, nemali by sme rezignovať ani na témy, ktoré nie sú na prvý pohľad v centre záujmu. Veľmi nás teší spolupráca s nemocnicami, ktoré svojim pacientom ponúkajú ako doplnok aj liečbu s asistenciou zvierat. Ohlasy od pacientov aj personálu sú výborné,“ povedal Martin Kultan, generálny riaditeľ Dôvery. Dôvera je prvou zdravou poisťovňou na Slovensku, ktorá finančne podporuje túto výnimočnú liečbu. 

Váš názor
Nakoľko vám pomohla táto stránka?
Hodnotenie
Na aký problém ste narazili?
Čo sa vám páčilo?
Pozor! Pravdepodobne ste zadali osobné údaje.
Ďakujeme!
Ďakujeme!