Kontakty a adresy


Aktualizované: 07. 07. 2014

Korešpondenčná adresa - kam písať a posielať poštu

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Cintorínska 5
949 01 Nitra

Ak hľadáte tlačivá: pre poistencov, platiteľov, poskytovateľov.

Sídlo

Digital Park II.
Einsteinova 25
851 01 Bratislava

TIP: Ak chcete čosi vybaviť na pobočke - tu nájdete ich zoznam.

Otázky a kontakty - telefón a email

Svoje otázky môžete smerovať e-mailom na info@dovera.sk (rýchlejšie však získate odpoveď cez tento formulár) alebo na Zákaznícku linku 0850 850 850 (pre volanie zo zahraničia +421 37 77 22 278).

Pre poskytovateľov máme zriadenú špeciálnu Linku pre poskytovateľov 0800 150 155 a e-mailovú adresu poskytovatel@dovera.sk.

Zákaznícka linka aj Linka pre poskytovateľov sú dostupné v pracovných dňoch od 7:00 do 19:00 hod. V iných časoch, počas víkendov a štátnych sviatkov si môžete vybrať spätný kontakt a ak nemáte utajené číslo (funkciu CLIR), my vám zatelefonujeme nasledujúci pracovný deň po 8:00 hod.

Môžete nás navštíviť aj v našich pobočkách.

Ak ste novinár alebo novinárka: sekcia Press.

Obchodné meno: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

  • IČO: 35 942 436
  • DIČ: 2022051130
  • IČ DPH: SK2022051130

Ak hľadáte čísla účtov.

Registrácia: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3627/B

Kód poisťovne: 24