Kontakty a adresy


Aktualizované: 07. 07. 2014

Korešpondenčná adresa - kam písať a posielať poštu

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Cintorínska 5
949 01 Nitra

Ak hľadáte tlačivá, nájdete ich na týchto stránkach: pre poistencov, pre platiteľov, pre poskytovateľov.

Sídlo

Digital Park II.
Einsteinova 25
851 01 Bratislava

Ak chcete niečo vybaviť v niektorej z našich pobočiek - tu nájdete ich zoznam.

Telefón a e-mail

Svoje otázky môžete smerovať e-mailom na info@dovera.sk (rýchlejšie však získate odpoveď cez tento formulár) alebo na Zákaznícku linku 0850 850 850 (pre volanie zo zahraničia +421 37 77 22 278).

Pre poskytovateľov

Pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti máme zriadenú špeciálnu Linku pre poskytovateľov 0800 150 155 a e-mailovú adresu poskytovatel@dovera.sk.

Zákaznícka linka

Zákaznícka linka aj Linka pre poskytovateľov sú dostupné v pracovných dňoch od 7:00 do 19:00 hod. V iných časoch, počas víkendov a štátnych sviatkov si môžete vybrať možnosť spätný kontakt a ak nemáte utajené číslo (funkciu CLIR), sami vám zatelefonujeme nasledujúci pracovný deň po 8:00 hod.

Počas vianočných sviatkov v dňoch 23.12 a 31.12 sme vám k dispozícii v čase od 7:00 do 16:00 hod..

Našou prioritou je chrániť osobné údaje našich poistencov. Preto poskytujeme telefonicky informácie iba o klientoch, s ktorými sme práve v telefonickom kontakte alebo ich zákonným zástupcom a neposkytujeme ich tretím osobám.

Pre novinárov

Ak ste novinár alebo novinárka, navštívte našu sekciu Press.

Fakturačné údaje

  • Obchodné meno: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
  • IČO: 35 942 436
  • DIČ: 2022051130
  • IČ DPH: SK2022051130
  • Kód poisťovne: 24
  • Registrácia: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3627/B

Ak hľadáte čísla účtov, nájdete ich na tejto stránke.