Nenašli ste, čo ste potrebovali?

Pokiaľ si želáte odpoveď, vyplňte váš mobil alebo email. Budeme vás kontaktovať.

a/alebo

Pomôžete nám, ak si vyberiete rolu, ktorej sa týka Váš podnet:

Súhlasím s tým, aby DÓVERA zdravotná poisťovňa, a.s. spracúvala mnou uvedené osobné údaje výlučne na účely riešenia a zodpovedania mojej otázky. Súhlas je na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať. Potvrdzujem, že som sa oboznámil s podmienkami spracúvania osobných údajov uvedených v časti Ochrana osobných údajov