Kúpele ako doplnková liečba

Kúpele poskytujú doplnkovú liečbu. Ak vám ich predpíše lekár a splníte zákonné podmienky, preplatíme vám ich kompletne alebo čiastočne. Do kúpeľov môžete ísť aj ako samoplatiteľ – vtedy vám ich nepredpisuje lekár, neschvaľuje zdravotná poisťovňa a pobyt si platíte sami.

Aktualizované: 23. 04. 2012

Kúpele nie sú dovolenka

Či sú pre vás kúpele vhodné, rozhodne váš ošetrujúci lekár. Vychádza z platnej legislatívy    ( tzv. indikačného zoznamu), kde je presne stanovené, s akými diagnózami sa do kúpeľov chodí a za akých podmienok. Kúpele nie sú dovolenka. Ak do nich idete ako pacient, musíte splniť zákonné podmienky a dodržiavať pravidlá liečby

Hľadáte tlačivo návrhu na kúpeľnú starostlivosť? Stiahnite si ho tu.

Zákon rozlišuje vážne a menej vážne diagnózy. Do kategórie A patria najmä detskí pacienti a dospelí trpiaci na:

 • onkologické ochorenia do 24 mesiacov od ukončenia komplexnej liečby,
 • stavy po operáciách obehového ústrojenstva,
 • stavy po operáciách tráviaceho ústrojenstva,
 • stavy po operáciách tenkého alebo hrubého čreva,
 • bronchiálnu astmu,
 • stavy po operáciách dolných ciest dýchacích,
 • niektoré nervové ochorenia (ochrnutie),
 • stavy po operáciách alebo úraze pohybového ústrojenstva,
 • stavy po operáciách obličiek,
 • stavy po gynekologických operáciách,
 • kožné ochorenia (psoriáza, stavy po popáleninách),
 • nervovosvalové degeneratívne ochorenia.

V kategórii B sú menej vážne diagnózy:

 • stavy po operáciách srdcových chýb,
 • chronické ochorenia obehového systému,
 • niektoré chronické choroby tráviaceho ústrojenstva,
 • chronické ochorenia z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou,
 • chronické netuberkulózne choroby dýchacích ciest,
 • chronické nervové choroby,
 • chronické ochorenia pohybového ústrojenstva,
 • chronické choroby obličiek a močových ciest,
 • niektoré chronické kožné choroby (ekzémy),
 • chronické ženské choroby,
 • choroby z povolania,
 • choroby súvisiace s vysokým krvným tlakom,
 • cukrovka.

Od 1. decembra 2011 sa do kategórie B presunuli aj ochorenia súvisiace s vysokým krvným tlakom tretieho stupňa, cukrovkou s komplikáciami a cukrovkou do 6 mesiacov po jej zistení. Pacienti s týmito chorobami si teda od decembra platia už aj za ubytovanie a stravu, my naďalej hradíme zdravotnú starostlivosť.

Zároveň sa nervovosvalové degeneratívne choroby hradia od 1. decembra v kategórii A (teda preplácame stravu, ubytovanie aj liečbu). Posledná zmena sa týka detí do 18 rokov s netuberkulóznymi chorobami dýchacích ciest – do kúpeľov môžu nastúpiť od dosiahnutia troch rokov.

Ak spĺňate podmienky a patríte do jednej z kategórií, pobyt v kúpeľoch vám kompletne alebo čiastočne preplatíme. Naše zmluvné kúpele nájdete na tejto stránke.

Kontakty na kúpele na Slovensku a rozdelenie podľa diagnóz nájdete na tejto stránke.

Pobyt v kúpeľoch, ktorý preplácame, trvá od 21 do 28 dní. Presný počet dní určuje zákon. Liečba sa dá skrátiť iba zo zdravotných alebo závažných rodinných dôvodov. O skrátenie nie je možné požiadať vopred.


Účet za kúpele

Váš účet za kúpeľný pobyt závisí od toho, do ktorej kategórie patríte. Pacientom v kategórii A preplatíme pobyt kompletne – teda ubytovanie, stravu aj starostlivosť. Platíte iba zákonom stanovený poplatok 1,66 € za deň pobytu a daň z ubytovania, ktorú si stanovuje mesto alebo obec. Prvý a posledný deň sa počítajú ako jeden deň.

Oslobodení od poplatku sú:

 • deti do troch rokov veku,
 • nositelia najmenej striebornej Janského plakety,
 • osoby v hmotnej núdzi, ktoré sa preukážu rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dávke v hmotnej núdzi a príspevkoch k dávke v hmotnej núdzi, platia len prvé tri dni pobytu, od štvrtého už nie.

Pacientom z kategórie B hradíme zdravotnú starostlivosť. Ubytovanie a stravu si vyberiete aj platíte sám/sama. Vychádzate z ponuky a cenníka kúpeľov. Ak kúpele ponúkajú štandardné ubytovanie (minimálne dvojlôžkovú izbu so sociálnym zariadením umiestneným mimo izby),  zo zákona si môžu pýtať za deň maximálne 7,30 € v hlavnej sezóne (II. a III. štvrťrok) a 4,98 € za jeden deň mimo sezóny (I. a IV. štvrťrok). Takýchto izieb je však minimum. Preto je pravdepodobné, že si vyberiete nadštandard a zaplatíte zaň cenu, ktorú zákon nereguluje a určuje si ju kúpeľné zariadenie.

Nezabudnite, platíte si kúpeľný poplatok a daň z ubytovania.

Sprievodcovi, ktorého sme schválili v rámci kúpeľného pobytu dieťaťa, uhrádzame 4,98 € na deň pobytu. Zvyšok si dopláca sprievodca.

Keď potrebujete kúpele

Ak kúpeľnú liečbu potrebujete a spĺňate podmienky, lekár (špecialista alebo všeobecný lekár) vám vypíše kúpeľný návrh. Za jeho vypísanie neplatíte.

Podpísaný návrh so všetkými potrebnými dokladmi o vašom zdravotnom stave nám doručte najneskôr 6 týždňov pred tým, ako uplynie jeho platnosť daná zákonom. Návrh skontrolujú naši odborníci. Ak je úplný a odborne aj formálne správny, schválime ho. Najneskôr do 30 dní vám o tom zašleme rozhodnutie.

Pacientom v kategórii A zašleme spolu s rozhodnutím aj kúpele, kde majú pobyt absolvovať. Nemožno ich meniť. Tieto kúpele vás písomne predvolajú na liečebný pobyt.
Pacienti v kategórii B od nás dostanú zoznam kúpeľov, s ktorými máme zmluvu a ktoré sa špecializujú práve na ich ochorenie. Vyberú si konkrétne kúpele a dohodnú si s nimi termín nástupu, ubytovanie, stravu a teda sumu, ktorú za pobyt zaplatia. Následne im zašlú kúpeľný návrh. 

Kúpeľnú liečbu je potrebné absolvovať do určitého termínu, ktorý je pre každé ochorenie daný zákonom. V praxi to znamená, že do doby ukončenia platnosti návrhu na kúpeľnú liečbu treba kompletne absolvovať celú kúpeľnú liečbu.

Upozornenie Kúpeľné návrhy v rozpore so zákonom alebo medicínsky neopodstatnené môžeme v odôvodnených prípadoch zamietnuť. Vás aj lekára, ktorý vám kúpele predpísal, o tom informujeme spolu s odôvodnením. Ak na schválenie potrebujeme ďalšie informácie alebo údaje, vyžiadame si ich od vášho lekára.

Najčastejšie sa pýtate

Kde nájdem indikačný zoznam pre kúpeľnú liečbu?

 Môžete si ho stiahnuť alebo prečítať na tejto stránke.

Čítať celú odpoveď
Môžem si vybrať, do akých kúpeľov pôjdem?

Každé kúpele sa špecializujú na konkrétne choroby, túto špecializáciu treba rešpektovať.

Ak na vašu diagnózu existuje viacero dostupných kúpeľov a patríte do skupiny A, napíšte nám na váš kúpeľný návrh preferované kúpele, budeme sa snažiť vybaviť vám pobyt v nich. Nami stanovené kúpele však nemožno meniť.

Ak patríte do skupiny B, je na vás, s akými kúpeľmi sa dohodnete a kam nastúpite. Jedinou podmienkou je, že majú oprávnenie liečiť vašu diagnózu.

Čítať celú odpoveď
Ako rýchlo mi schválite kúpeľný návrh?

Zákony nestanovujú žiadne lehoty. Kúpeľné návrhy vybavujeme maximálne do 30 dní, snažíme sa však rýchlejšie, v závislosti od množstva podaných návrhov.

Čítať celú odpoveď
Môžem sa v kúpeľoch liečiť na tú istú diagnózu opakovane?

 Áno. To, ako často možno chodiť do kúpeľov s tou istou chorobou, stanovuje zákon. Spravidla je možné navštevovať kúpele raz ročne, pri niektorých diagnózach raz za dva roky.

Čítať celú odpoveď
Môžem ukončiť kúpeľný pobyt skôr?

Dĺžku liečebného pobytu pre každú diagnózu stanovuje zákon. Ak bude pobyt kratší, kúpele môžu byť jednoducho neúčinné a nemusia vám pomôcť. Kúpele sú liečba, žiadna dovolenka ani relaxačný pobyt.

Čítať celú odpoveď
Je možné termín nástupu do kúpeľov zmeniť, ak mi nevyhovuje?

Termín nástupu neurčuje zdravotná poisťovňa, ale kúpele. Bez ohľadu na to, či máte ísť do kúpeľov v skupine A alebo B, ohľadom možnej zmeny termínov čo najskôr kontaktujte kúpeľné zariadenie, kde máte pobyt absolvovať.

Čítať celú odpoveď
Čo si mám vziať do kúpeľov?
Určite si nezabudnite pribaliť:
 • preukaz poistenca,
 • oznámenie o schválení kúpeľnej liečby, ktoré sme vám poslali,
 • zdravotné pomôcky a lieky, ktoré pravidelne používate, a to v takom množstve, aby vám vystačili na celú dĺžku pobytu,
 • potvrdenie o aktuálnom zdravotnom stave od vášho lekára staré maximálne 14 dní. Toto potvrdenie slúži na to, aby vylúčilo, že by vám v dôsledku kúpeľnej liečby hrozili komplikácie alebo zhoršenie vášho zdravia. Potvrdenie predložte v kúpeľoch pri vstupnej prehliadke ošetrujúcemu lekárovi.
 • predvolanie na kúpeľnú liečbu, ktoré vám zaslali kúpele.


Čítať celú odpoveď
Čo by som mal vedieť pred odchodom do kúpeľov?
Pamätajte najmä na nasledovné:
 • kúpeľné procedúry sa poskytujú šesť dní v týždni, okrem nedele a štátnych sviatkov,
 • absolvovanie všetkých stanovených procedúr je nevyhnutné na zlepšenie vášho zdravotného stavu,
 • pri ukončení pobytu (aj priebežne) si kontrolujte počet absolvovaných procedúr zaznamenaných v kúpeľnom preukaze,
 • správnosť údajov v kúpeľnom preukaze, ktorý dostanete na začiatku pobytu, potvrdíte podpisom,
 • pri zistení nedostatkov počas pobytu sa môžete obrátiť na ošetrujúceho lekára alebo na vedenie zariadenia,
 • k dispozícii sme vám aj my na Zákazníckej linke 0850 850 850.


Čítať celú odpoveď

Súvisiace články

Čo riskujete, keď neplatíte
Všetky tlačivá pre poistencov
Zmluvné kúpele
Pozor! Nastala zmena v kúpeľnej liečbe