Všetky tlačivá pre poistencov

Od prihlášky po žiadosti o preplatenie vakcín - na tejto stránke nájdete všetky tlačivá, ktoré potrebujete pri kontakte s nami. Ak ste nejaké tlačivo nenašli, presvedčte sa, či v skutočnosti nehľadáte náhodou tlačivo pre platiteľa alebo také, ktoré ma vypisovať lekár. Sú vpravo.

Aktualizované: 17. 04. 2014
Vyfiltrujte si z textu, čo vás zaujíma: Podľa:
 
Zatvoriť filter  

Prihláška

Prihláška poistenca

Všeobecné tlačivá

Čestné prehlásenie

Oznámenia

Oznámenie poistenca/ platiteľa poistného NOVÉ!

Žiadosti

Žiadosť o príspevok u nezmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Žiadosť o preplatenie preventívnej prehliadky organizovaných aktívnych športovcov

Žiadosť o schválenie úhrady doplatku lieku čiastočne hradeného z verejného zdravotného poistenia

Liečba v cudzine

Žiadosť o refundáciu platby v hotovosti za neodkladnú starostlivosť (vecné dávky) poskytnutú v inom členskom štáte EÚ

Žiadosť o refundáciu úhrady plánovanej zdravotnej starostlivosti poskytnutej v inom členskom štáte EÚ

Žiadosť o súhlas s liečbou v cudzine

Kalkulácia nákladov cezhraničnej liečby

Kalkulácia nákladov plánovanej zdravotnej strarostlivosti

Zoznam klinických pracovísk

Najčastejšie sa pýtate

Aké číslo má vaše call centrum?

Naša Zákaznícka linka je vám k dispozícii na čísle 0850 850 850. V prípade, že voláte zo zahraničia, tak na čísle +421 37 77 22 278.

Pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti máme zriadenú špeciálnu Linku pre poskytovateľov 0800 150 155.

Čítať celú odpoveď
Mením bydlisko. Musím vám zmenu adresy oznámiť?

Zmenu trvalého pobytu ste povinný nám nahlásiť zo zákona, a to do ôsmich dní. Zmenu vašej korešpondenčnej adresy nám síce nemusíte oznámiť, ale odporúčame vám, aby ste tak urobili. Rovnako ako zmenu e-mailu alebo telefonického kontaktu. Uľahčí to našu vzájomnú komunikáciu v budúcnosti a všetky informácie sa k vám dostanú včas.

O zmenách nás môžete informovať:

  • elektronicky,
  • telefonicky na Zákazníckej linke 0850 850 850,
  • e-mailom spolu so skenom dokladu o trvalom pobyte (občiansky preukaz),
  • v ktorejkoľvek pobočke,
  • poštou na adresu DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra.
Čítať celú odpoveď
Kde nájdem telefónne čísla pobočiek?

Ak nás potrebujete kontaktovať telefonicky, využite našu Zákaznícku linku 0850 850 850. Operátori vám zodpovedia vaše otázky, v prípade komplikovanejších problémov ich budú riesiť s našimi kolegami - špecialistami.

Nemusíte sa obávať, na vyriešenie vášho problému alebo zodpovedanie otázky nie je nutné komunikovať priamo s konkrétnym zamestnancom pobočky. 

Naši zamestnanci v pobočkách sa primárne venujú klientom, ktorí do pobočky prídu osobne, nevybavujú telefonáty.

Čítať celú odpoveď
Ako sa k vám dovolám zo zahraničia?

 V prípade, že ste v zahraničí, využite telefónne číslo +421 37 77 22 278.

Čítať celú odpoveď

Súvisiace články

Ako podať prihlášku
Využitie európskeho preukazu poistenca
Potvrdenia a tlačivá pre platiteľov
Všetky tlačivá pre poskytovateľov
Zmluvný verzus nezmluvný lekár