Zmluvné kúpele

Kúpeľnú starostlivosť zabezpečujeme vďaka zmluvnej spolupráci s kúpeľmi na celom Slovensku. Počet aj zameranie zmluvných kúpeľov garantujú komplexnú zdravotnú starostlivosť pre rôzne diagnózy a zdravotné problémy našich poistencov.

Aktualizované: 14. 04. 2015

Potrebujete tlačivo na kúpeľný návrh? Stiahnite si ho tu.

Zmluvné kúpele - kontakty

Na tejto stránke nájdete kontakty na zmluvné kúpele, rozdelených podľa potiaží a diagnóz, na ktoré sa orientujú:

Zmluvné kúpele pre nervové choroby

Kúpele Liečebný dom Kontakt
SLK Piešťany, a.s.
Winterova 29
921 29 Piešťany
Pro Patria
Villa Berlin
Jalta
Smaragd
Riviera
Šumava
Balnea Esplanade
Balnea Grand
Balnea Splendid
Zelený strom

Tel.: 033/7757 755 (p. Grygarová)
Fax: 033/7752 528
E-mail: poistovne@spapiestany.sk
Kúpele Bojnice, a.s.
972 01 Bojnice
Mier 1
Baník
Lux
Slávia
Gabriela
(Zobor, Tribeč, Leknín, Poniklec, Kľak)
Tel.: 046/5116 357 (p. Gregorová, p. Žovinová)
Fax: 046/5430 026
E-mail: info@kupele-bojnice.sk
Kúpele Brusno, a.s
Kúpeľná 1/2
976 62 Brusno

Poľana
Tel.: 048/4311 511, 048/4311 512 (p. Marčiaková)
Fax: 048/4311 541
E-mail: recepcia@kupelebrusno.sk
SLK Turčianske Teplice, a.s.
SNP 519
039 12 Turčianske Teplice
Kollár
Aqua
Veľká Fatra
Malá Fatra
Tel.: 043/4913 389; 043/4613 363 (p. Babišová, p. Rösslerová)
Fax: 043/4922 943
E-mail: office@therme.sk
SLK Rajecké Teplice, a.s.
013 13 Rajecké Teplice
Vila Flóra
Malá Fatra
Laura
Tel.: 041/5494 257; 041/5494 257;      041/5494 256; 041/5494 256 (p. Ďuranová)
Fax: 041/5493 674
E-mail: spa@spa.sk
SLK Trenčianske Teplice, a.s.
T.G. Masaryka 21
914 51 Trenčianske Teplice
Pramenný dvor
Vlára
Krym
Pax
Esplanade
Viktória
Tel.: 032/6514 000; 032/6514 792 (p. Matejíková)
Fax: 032/6552 960
E-mail: matejikova@slktn.sk
LTK, Sklené Teplice, a.s.
966 03 Sklené Teplice
Spoločenský dom
Relax Thermal
Ústredný dom
Penzión Park
Penzión Lenka
Tel.: 045/6771 061-3 (p. Tadianová)
Fax: 045/6771 221
E-mail: prijem@ltk-kupele.sk
Kúpele Dudince, a.s.
Kúpeľná 106
962 71 Dudince
Smaragd
Rubín
Tel.: 045/5504 855, 045/ 5504 866 (p. Spišiaková)
Fax: 045/5504 877
E-mail: info@kupeledudince.sk
SLK Dudince
SLOVTHERMAE, SLK, podnik služieb, š.p.
962 71 Dudince
Achát
Diamant
Tel: 045/5502 461 (p. Talajová)
Fax: 045/5583 418
E-mail: diamant@diamant.sk, talajova@diamant.sk
Kúpeľno-liečebný ústav MV SR ARCO
17. novembra č. 6
914 51 Trenčianske Teplice
Arco Tel.: 032/6556 501 (p. Šimková)
Fax: 032/6552 116
E-mail: marketing@kluarco.sk
Kúpele Číž, a.s.
980 43 Číž
Slaná
Mária
Rimava
Neptún
Milan
Tel.: 047/5593 682 (p. Vargová)
Fax: 047/5593 232
E-mail: kupeleciz@kupeleciz.sk
Kúpele Kováčová, s.r.o.
LD Detvan
962 37 Kováčová
Detvan Tel.: 045/5445 349; 045/5445 098 (p. Halmová)
Fax: 045/5445 383
E-mail: info@kupelekovacova.sk
ŠLÚ Marína - Kováčová, š.p.
962 37 Kováčová kúpele
Marína Tel.: 045/5208 234;  045/5208 306 (p. Mjartanová, p. Burjetová)
Fax: 045/5445 074
E-mail: marina@yv.psg.sk, sekretariat@marinakovacova.sk
Kúpele Nimnica, a.s.
020 71 Nimnica

Manín
Veritas
Caritas
Salvator
Tel.: 042/4608 230 (p. Jarabicová, p. Košudová)
Fax: 042/4608 296
E-mail: obchod@kupelenimnica.sk, nimnica@kupelenimnica.sk
HOREZZA, a.s.
KLÚ F.E.Scherera
92101  Piešťany

KLÚ F.E. Scherera
Tel.:  033/7735 140; 033/7735 140
Fax:  033/7735 138
E-mail: recepcia.pn@vzz.sk
Kúpele Lúčky a.s.
034 82 Lúčky

Mária
Liptov
Penzióny Choč
Tel.: 044/4375 657 (p. Šavrnochová)
Fax: 044/4392 370
E-mail: marketllk@stonline.sk

Zmluvné kúpele pre choroby porúch látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou

Kúpele Liečebný dom Kontakt
Bardejovské kúpele, a.s.
086 31 Bardejovské kúpele
Ozón
Astória
Helios
Blanka
Alžbeta
Mier
Valentína

Tel.: 054/4774 323 (p. Blažejčíková)
Fax: 054/4722 634
E-mail: ablazejcikova@kupele-bj.sk; marketing@kupele-bj.sk
Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s.
065 02 Vyšné Ružbachy
Travertín I
Travertín II
Tel.: 052/4266 590 (p. Šlachtovská, p. Fričová)
Fax: 052/4266 560
E-mail: rezervacie@ruzbachy.sk; sekretariat@ruzbachy.sk
Kúpeľno liečebný ústav MV SR Družba
086 31 Bardejovské kúpele
Družba Tel.: 054/4723 711, 054/4723 712 (p. Pangrácová)
Fax: 054/4727 154
E-mail: druzba@proxisnet.sk
Kúpele Nimnica, a.s.
020 71 Nimnica
Manín
Veritas
Caritas
Salvator
Te.: 042/4608 230 (p. Jarabicová, p. Košudová)
Fax: 042/4608 296
E-mail: obchod@kupelenimnica.sk; nimnica@kupelenimnica.sk
Kúpele Brusno, a.s.
Kúpeľná 1/2
976 62 Brusno
Poľana Tel.: 048/4311511, 048/4311512 (p. Marčiaková)
Fax: 048/4311541
E-mail: recepcia@kupelebrusno.sk
Kúpele NOVÝ SMOKOVEC, a.s
Nový Smokovec 30
062 01 Vysoké Tatry

Palace
Branisko
Tel.: 052/4422 627; 052/4422 123 (p. Kováčová)
Fax: 052/4423 140
E-mail: kupelens@sinet.sk
Kúpele Štós, a.s.
Štós kúpele č. 235
044 26 Štós

Pavilón G
Slnečný lúč
Komporday
Bratislava
Tatranka   
Tel.: 055/4667 532, 055/4667 260; 0915 102 970 (p. Gedeonová)
Fax: 055/4666 720
E-mail: marketing@kupele-stos.sk
Kúpele Číž, a.s.
980 43 Číž

Slaná
Mária
Rimava
Neptún
Milan   
Tel.: 047/5510 910 (p. Vargová)
Fax: 047/5593 232
E-mail: kupeleciz@kupeleciz.sk
Kúpele Kováčová, s.r.o.
LD Detvan
962 37 Kováčová

Detvan
Tel.: 045/5445 349; 045/5445 098 (p. Halmová)
Fax: 045/5445 383
E-mail: info@kupelekovacova.sk
Kúpele Lúčky, a.s.
034 82 Lúčky

Mária
Liptov
Penzióny Choč
Tel.: 044/4375 657 (p.Šavrnochová)
Fax: 044/4392 370
E-mail: marketllk@stonline.sk

Zmluvné kúpele pre choroby obehového ústrojenstva

Kúpele Liečebný dom Kontakt
Bardejovské kúpele, a.s.
086 31 Bardejovské kúpele
Ozón
Astória
Helios
Blanka
Alžbeta
Mier
Valentína
Tel.: 054/4774 323 (p. Blažejčíková)
Fax: 054/4722 634
E-mail: sekretariat@kupele-bj.sk; gutterova@kupele-bj.sk
Kúpele Sliač, a.s.
962 32 Sliač
Palace - Sliač Tel.: 045/5442 321; 045/5442 321; 045/5442 411; 045/5442 656;  045/5442 656 (p. Krajlíková; p.Luptáková)
Fax: 045/5443 794
E-mail: mkrajlikova@spa-sliac.sk; luptakova@spa-sliac.sk
Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s.
065 02 Vyšné Ružbachy
Travertín I
Travertín II
Tel.: 052/4266 590 (p. Šlachtovská, p. Fričová)
Fax: 052/4266 560
E-mail: rezervacie@ruzbachy.sk; sekretariat@ruzbachy.sk
SLOVTHERMAE SLK
podnik služieb, š.p.
962 71 Dudince
Achát
Diamant
Tel.: 045/5502 461 (p. Talajová)
Fax: 045/5583 418
E-mail: diamant@diamant.sk; talajova@diamant.sk
Kúpele Dudince, a.s.
Kúpeľná 106
962 71 Dudince
Smaragd
Rubín
Tel.: 045/5504 855 (p. Spišiaková)
Fax: 045/5504 877
E-mail: info@kupeledudince.sk
Kúpeľno liečebný ústav MV SR Družba
086 31 Bardejovské kúpele
Družba Tel.: 054/4723 711, 054/ 4723 712 (p. Pangrácová)
Fax: 054/4727 154
E-mail: druzba@proxisnet.sk
Kúpele Nimnica, a.s.
020 71 Nimnica
Manín
Veritas
Caritas
Salvator
Tel.: 042/4608 230 (p. Jarabicová, p. Košudová)
Fax: 042/4608 296
E-mail: obchod@kupelenimnica.sk; nimnica@kupelenimnica.sk
Kúpele Brusno, a.s.
Kúpeľná 1/2
976 62 Brusno
Poľana Tel.: 048/4311511, 048/4311512 (p. Marčiaková)
Fax: 048/4311541
E-mail: recepcia@kupelebrusno.sk
Kúpele Číž, a.s.
980 43 Číž

Slaná
Mária
Rimava
Neptún
Milan
Tel.: 047/5510 910 (p. Vargová)
Fax: 047/5593 232
E-mail: kupeleciz@kupeleciz.sk


Zmluvné kúpele pre choroby tráviaceho ústrojenstva

Kúpele Liečebný dom Kontakt
Bardejovské kúpele, a.s.
086 31 Bardejovské kúpele
Ozón
Astória
Helios
Blanka
Alžbeta
Mier
Valentína
Tel.: 054/4774 323 (p. Blažejčíková)
Fax: 054/4722 634
E-mail: sekretariat@kupele-bj.sk ; gutterova@kupele-bj.sk
Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s.
065 02 Vyšné Ružbachy
Travertín I
Travertín II
Tel.: 052/4266 590 (p. Šlachtovská, p. Fričová)
Fax: 052/4266 560
E-mail: rezervacie@ruzbachy.sk; sekretariat@ruzbachy.sk
Kúpeľno liečebný ústav MV SR Družba
086 31 Bardejovské kúpele
Družba Tel.: 054/4723 711, 054/4723 712 (p. Pangrácová)
Fax: 054/4727 154
E-mail: druzba@proxisnet.sk
Kúpele Nimnica, a.s.
020 71 Nimnica
Manín
Veritas
Caritas
Salvator
Tel.: 042/4608 230 (p. Jarabicová, p. Košudová)
Fax: 042/4608 296
E-mail: obchod@kupelenimnica.sk; nimnica@kupelenimnica.sk
Kúpele Brusno, a.s.
Kúpeľná 1/2
976 62 Brusno
Poľana Tel.: 048/4311511, 048/4311512 (p. Marčiaková)
Fax: 048/4311541
E-mail: recepcia@kupelebrusno.sk
SLK Trenčianske Teplice, a.s.
T.G. Masaryka 21
914 51 Trenčianske Teplice
Pramenný dvor
Vlára
Krym
Pax
Esplanade
Viktória
Tel.: 032/6514 000; 032/6514 792 (p. Matejíková)
Fax: 032/6552 960
E-mail: matejikova@slktn.skT
SLK Turčianske Teplice, a.s.
SNP 519
039 12 Turčianske Teplice
Kollár
Aqua
Veľká Fatra
Malá Fatra
Tel.: 043/4913 363; 043/4913 389 (p. Babišová)
Fax: 043/4922 943
E-mail: office@therme.sk
Kúpele Kováčová, s.r.o.
962 37  Kováčová

Detvan Tel.: 045/5445 349; 045/5445 098
Fax: 045/5445 383
E-mail: info@kupelekovacova.sk
Kúpele Lúčky, a.s.
034 82 Lúčky

Mária
Liptov
Penzióny Choč
Tel.: 044/4375 657
Fax: 044/4392 370
E-mail: marketllk@stonline.sk

Zmluvné kúpele pre choroby z povolania

Kúpele Liečebný dom Kontakt
HOREZZA, a.s.
Klimatické kúpele Tatranské Zruby
062 01 Vysoké Tatry

Hotel Tatranské Zruby Tel.: 052/4267231     
Fax: 052/4422753
E-mail: zruby@vzz.sk
HOREZZA, a.s.
KLÚ F.E.Scherera
92101  Piešťany

KLÚ F.E.Scherera Tel.: 033/7735 140
Fax: 033/7735 138
E-mail: recepcia.pn@vzz.sk
Kúpele Štós, a.s.
Štós kúpele 235
044 26 Štós
Slnečný lúč
Komporday
Bratislava
Pavilon G
Tatranka
Tel.: 055/4667 532; 0915 102 970 (p. Gedeonová)
Fax: 055/4898 496
E-mail: marketing@kupele-stos.sk
Kúpele Nimnica, a.s.
020 71 Nimnica
Manín
Veritas
Caritas
Salvator
Tel.: 042/4608 230 (p. Jarabicová, p. Košudová)
Fax: 042/4632587
E-mail: obchod@kupelenimnica.sk; nimnica@kupelenimnica.sk
Kúpele Dudince, a.s.
Kúpeľná 106
962 71 Dudince
Smaragd
Rubín
Tel.: 045/5504 855 , 045/5504 866 (p. Spišiaková)
Fax: 045/5504 877
E-mail: info@kupeledudince.sk
SLK Piešťany, a.s.
Winterova 29
921 29 Piešťany
Pro Patria
Villa Berlin
Jalta
Smaragd
Riviera
Šumava
Balnea Esplanade
Balnea Grand
Balnea Splendid
Zelený Strom
Tel.: 033/775 77 55 (p. Grygarová)
Fax: 033/7757 739
E-mail: poistovne@spapiestany.sk
       
SLK Rajecké Teplice, a.s.
013 13 Rajecké Teplice
Vila Flóra
Malá Fatra
Laura
Tel.: 041/5493 727; 041/5494 256 (p. Ďuranová)
Fax: 041/5493 674
E-mail: spa@spa.sk
SLK Trenčianske Teplice, a.s.
T.G. Masaryka 21
914 51 Trenčianske Teplice
Pramenný dvor
Vlára
Krym
Pax
Esplanade
Viktória
Tel.: 032/6514 000; 032/6514 792 (p. Matejíková)
Fax: 032/6552 960
E-mail: matejikova@slktn.sk
Kúpele Číž, a.s.
980 43 Číž
Slaná
Mária
Rimava
Neptún
Milan
Tel.: 047/5510 910 (p. Vargová)
Fax: 047/5593 232
E-mail: kupeleciz@kupeleciz.sk
LTK, Sklené Teplice, a.s.
966 03 Sklené Teplice

Relax Thermal
Goetheho kúpeľný dom
Ústredný dom
Penzión Park
Penzión Lenka
Tel.: 045/6771 061-3 (p. Tadianová)
Fax: 045/6771 221, 045/677 1060
E-mail: prijem@ltk-kupele.sk
SLK Turčianske Teplice, a.s.
SNP 519
039 12 Turčianske Teplice
Kollár
Aqua
Veľká Fatra
Malá Fatra
Tel.: 043/4913 389, 043/4913 363 (p. Babišová, p. Rösslerová)
Fax: 043/4922 943
E-mail: office@therme.sk  
Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s.
065 02 Vyšné Ružbachy
Travertín I
Travertín II
Tel.: 052/4266 590 (p. Šlachtovská, p. Fričová)
Fax: 052/4266 560
E-mail: rezervacie@ruzbachy.sk; sekretariat@ruzbachy.sk
Kúpele Brusno, a.s.
Kúpeľná 1/2
976 62 Brusno
Poľana Tel.: 048/4311511, 048/4311512 (p. Marčiaková)
Fax: 048/4311541
E-mail: recepcia@kupelebrusno.sk
Kúpeľno liečebný ústav MV SR Družba
086 31 Bardejovské kúpele
Družba Tel.: 054/4723 711, 054/4723 712 (p. Pangrácová)
Fax: 054/4727 154
E-mail: druzba@proxisnet.sk
PLK Smrdáky, a.s.
906 03 Smrdáky
Morava
Vietoris
Centrál
Záhorie
Eva
Tel.: 034/6959 173 (p. Babiarová)
Fax: 034/6575 135
E-mail: eva.babiarova@spasmrdaky.sk

SLK Rajecké Teplice, a.s.
013 13 Rajecké Teplice

Vila Flóra
Malá Fatra
Laura
Tel:  041/5494 257; 041/5494 257; 041/5494 256; 041/5494 256 (p.Ďuranová)
Fax: 041/5493 674
E-mail: spa@spa.sk
Bardejovské kúpele, a.s.
086 31 Bardejovské kúpele

Ozón
Astória
Helios
Blanka
Alžbeta
Mier
Valentína
Tel.: 054/4774 323 (p. Blažejčíková)
Fax: 054/4722 634
E-mail: ablazejcikova@kupele-bj.sk; marketing@kupele-bj.sk
Kúpele Bojnice, a.s.
972 01 Bojnice

Mier 1
Baník
Lux
Slávia
Gabriela
(Zobor, Tribeč, Leknín, Poniklec, Kľak)
Tel.: 046/5116 357 (p. Gregorová, p. Žovinová)
Fax: 046/5430 026
E-mail: info@kupele-bojnice.sk
Kúpele Lúčky a.s.
034 82 Lúčky

Mária
Liptov
Penzióny
Choč
Tel.: 044/4375 657 (p. Šavrnochová)
Fax: 044/4392 370
E-mail: marketllk@stonline.sk
Kúpele NOVÝ SMOKOVEC, a.s.
Nový Smokovec 30
062 01 Vysoké Tatry

Palace
Branisko   
Tel.: 052/4422 627; 052/4422 123 (p. Kováčová)
Fax: 052/4423 140
E-mail: kupelens@sinet.sk

Zmluvné kúpele pre kožné choroby

Kúpele Liečebný dom Kontakt
PLK Smrdáky, a.s.
906 03 Smrdáky
Morava
Vietoris
Centrál
Záhorie
Eva
Tel.: 034/6959 173 (p. Babiarová)
Fax: 034/6575 135
E-mail: eva.babiarova@spasmrdaky.sk
SLK Trenčianske Teplice, a.s.
T.G. Masaryka 21
914 51 Trenčianske Teplice
Pramenný dvor
Vlára
Krym
Pax
Esplanade
Viktória
Tel.: 032/6514 000; 032/6514 792 (p. Matejíková)
Fax: 032/6552 960
E-mail: matejikova@slktn.sk

Kúpele Červený kláštor Smerdžonka
Červený Kláštor 147
059 06 Červený Kláštor

Dom zdravia
Apartmány Štandard
Apartmány Exklusive
Tel.: 052/4822 006
Fax: 052/4822 008
Mobil: 0914 338 820
E-mail: recepcia@kupeleck.sk

Zmluvné kúpele pre choroby obličiek a močových ciest

Kúpele Liečebný dom Kontakt
Bardejovské kúpele, a.s.
086 31 Bardejovské kúpele
Ozón
Astória
Helios
Blanka
Alžbeta
Mier
Valentína
Tel.: 054/4774 323 (p. Blažejčíková)
Fax: 054/4722 634
E-mail: sekretariat@kupele-bj.sk; gutterova@kupele-bj.sk
Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s.
065 02 Vyšné Ružbachy
Travertín I
Travertín II
Tel.: 052/4266 590 (p. Šlachtovská, Fričová)
Fax: 052/4266 560
E-mail: rezervacie@ruzbachy.sk; sekretariat@ruzbachy.sk
Kúpeľno liečebný ústav MV SR Družba
086 31 Bardejovské kúpele
Družba Tel.: 054/4723 711, 054/4723 712 (p. Pangrácová)
Fax: 054/4727 154
E-mail: druzba@proxisnet.sk
SLK Turčianske Teplice, a.s.
SNP 519
039 12 Turčianske Teplice
Kollár
Aqua
Veľká Fatra
Malá Fatra
Tel.: 043/4913 363; 043/4913 389 (p. Babišová)
Fax: 043/4922 943
E-mail: office@therme.sk
Kúpele Bojnice, a.s.
972 01 Bojnice

Mier 1
Baník
Lux
Slávia
Gabriela
(Zobor, Tribeč, Leknín, Poniklec, Kľak)
Tel.: 046/5116 357 (p. Gregorová, p. Žovinová)
Fax: 046/5430 026
E-mail: info@kupele-bojnice.sk
Kúpele Kováčová, s.r.o.
LD Detvan
962 37 Kováčová   

Detvan
Tel.: 045/5445 349; 045/5445 098 (p. Halmová)
Fax: 045/5445 383
E-mail: info@kupelekovacova.sk

Zmluvné kúpele pre duševné choroby

Kúpele Liečebný dom Kontakt
Kúpele Štós, a.s.
Štós kúpele 235
044 26 Štós
Pavilón G
Slnečný lúč
Komporday
Bratislava
Tatranka
Tel.: 055/4667 532; 0915 102 970 (p. Gedeonová)
Fax: 055/4898 496
E-mail: marketing@kupele-stos.sk
Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s.
065 02 Vyšné Ružbachy
Travertín I
Travertín II
Tel.: 052/4266 590 (p. Šlachtovská, p. Fričová)
Fax: 052/4266 560
E-mail: rezervacie@ruzbachy.sk; sekretariat@ruzbachy.sk
Kúpele NOVÝ SMOKOVEC, a.s.
Nový Smokovec 30
062 01 Vysoké Tatry

Palace
Branisko   
Tel.: 052/4422 627; 052/4422 123 (p. Kováčová)
Fax: 052/4423 140
E-mail: kupelens@sinet.sk

Zmluvné kúpele pre choroby pohybového ústrojenstva

Kúpele Liečebný dom Kontakt
SLK Piešťany, a.s.
Winterova 29
921 29 Piešťany
Pro Patria
Villa Berlin
Jalta
Smaragd
Riviera
Šumava
Balnea Esplanade
Balnea Grand
Balnea Splendid
Zelený Strom
Tel.: 033/775 77 55 (p. Grygarová)
Fax:033/775 25 28
E-mail: poistovne@spapiestany.sk
Kúpele Bojnice, a.s.
972 01 Bojnice
Mier 1
Baník
Lux
Slávia
Gabriela
(Zobor, Tribeč, Leknín, Poniklec, Kľak)
Tel.: 046/5116 357 (p. Gregorová, p. Žovinová)
Fax: 046/5430 026
E-mail: info@kupele-bojnice.sk
SLK Turčianske Teplice, a.s.
SNP 519
039 12 Turčianske Teplice
Kollár
Aqua
Veľká Fatra
Malá Fatra
Tel.: 043/4913 389, 043/4913 363 (p. Babišová, p. Rösslerová)
Fax: 043/4922 943
E-mail: office@therme.sk
SLK Rajecké Teplice, a.s.
013 13 Rajecké Teplice
Vila Flóra
Malá
Fatra
Laura
Tel: 041/5494 257; 041/5494 256 (p. Ďuranová)
Fax: 041/5493 674
E-mail: spa@spa.sk
SLK Trenčianske Teplice, a.s.
T.G. Masaryka 21
914 51 Trenčianske Teplice
Pramenný dvor
Vlára
Krym
Pax
Esplanade
Viktória
Tel.: 032/6514 000; 032/6514 792 (p. Matejíková)
Fax: 032/6552 960
E-mail: matejikova@slktn.sk

LTK, Sklené Teplice, a.s.
966 03 Sklené Teplice
Goetheho kúpeľný dom
Relax
Thermal
Ústredný dom
Penzión Park
Penzión Lenka
Tel.: 045/6771 061-3 (p. Tadianová)
Fax: 045/6771 221
E-mail: prijem@ltk-kupele.sk
SLK Dudince
SLOVTHERMAE, SLK, podnik služieb, š.p.
962 71 Dudince
Achát
Diamant
Tel: 045/5502 461 (p. Talajová)
Fax: 045/5583 418
E-mail: diamant@diamant.sk; talajova@diamant.sk
Kúpele Dudince, a.s.
Kúpeľná 106
962 71 Dudince

Smaragd
Rubín   
Tel.: 045/5504 855; 045/5504 866 (p. Spišiaková)
Fax: 045/5504 877
E-mail: info@kupeledudince.sk 
Kúpeľno-liečebný ústav MV SR ARCO
17. novembra č. 6
914 51 Trenčianske Teplice
Arco Tel.: 032/6556 501 (p. Šimková)
Fax: 032/6552 116
E-mail: marketing@kluarco.sk
Kúpele Číž, a.s.
980 43 Číž
Slaná
Mária
Rimava
Neptún
Milan
Tel.: 047/5593 682 (p. Vargová)
Fax: 047/5593 232
E-mail: kupeleciz@kupeleciz.sk
Kúpele Kováčová, s.r.o.
LD Detvan
962 37 Kováčová
Detvan Tel.: 045/5445 349; 045/5445 098 (p. Halmová)
Fax: 045/5445 383
E-mail: info@kupelekovacova.sk
ŠLÚ Marína - Kováčová, š.p.
962 37 Kováčová kúpele
Marína Tel.: 045/5208 234; 045/5208 306 (p. Mjartanová, p.Burjetová)
Fax: 045/5445 074
E-mail: marina@yv.psg.sk; sekretariat@marinakovacova.sk
Kúpele Brusno, a.s.
Kúpeľná 1/2
976 62 Brusno
Poľana Tel.: 048/4311 511, 048/4311 512 (p. Marčiaková)
Fax: 048/4311 541
E-mail: recepcia@kupelebrusno.sk
PLK Smrdáky, a.s.
906 03 Smrdáky
Morava
Vietoris
Centrál
Záhorie
Eva
Tel.: 034/6959 173 (p. Babiarová)
Fax: 034/6575 135
E-mail: eva.babiarova@spasmrdaky.sk
Kúpele Lúčky a.s.
034 82 Lúčky
Mária
Liptov
Penzióny
Choč
Tel.: 044/4375 657 (p. Šavrnochová)
Fax: 044/4392 370
E-mail: marketllk@stonline.sk
Kúpele Nimnica, a.s.
020 71 Nimnica
Manín
Veritas
Caritas
Tel.: 042/4608 230 (p. Jarabicová, p. Košudová)
Fax: 042/4608 296
E-mail: obchod@kupelenimnica.sk; nimnica@kupelenimnica.sk
HOREZZA, a.s.
KLÚ F.E.Scherera
92101  Piešťany

KLÚ F.E. Scherera Tel.: 033/7735 140
Fax: 033/7735 138
E-mail: recepcia.pn@vzz.sk
Bardejovské kúpele, a.s.
086 31 Bardejovské kúpele

Ozón
Astória
Helios
Blanka
Alžbeta
Mier
Valentína   
Tel.: 054/4774 323 (p. Blažejčíková)
Fax: 054/4722 634
E-mail: ablazejcikova@kupele-bj.sk; marketing@kupele-bj.sk
Kúpele Sliač a.s.
962 32 Sliač

Palace
Tel.: 045/5442 321; 045/5442 321; 045/5442 411; 045/5442 656 (p. Krajlíková, p. Luptáková)
Fax: 045/5442 949
Email: mkrajlikova@spa-sliac.sk; luptakova@spa-sliac.sk

Zmluvné kúpele pre choroby dýchacích ciest

Kúpele Liečebný dom Kontakt
Bardejovské kúpele, a.s.
086 31 Bardejovské kúpele
Ozón
Astória
Helios
Blanka
Alžbeta
Mier
Valentína
Tel.: 054/4774 323 (p. Blažejčíková)
Fax: 054/4722 634
E-mail: sekretariat@kupele-bj.sk; gutterova@kupele-bj.sk
Kúpeľno liečebný ústav MV SR Družba
086 31 Bardejovské kúpele
Družba Tel.: 054/4723 711, 054/4723 712 (p. Pangrácová)
Fax: 054/4727 154
E-mail: druzba@proxisnet.sk
Kúpele Nimnica, a.s.
020 71 Nimnica
Manín
Veritas
Caritas
Salvator
Tel.: 042/4608 230 (p. Jarabicová, p. Košudová)
Fax: 042/4608 296
E-mail: obchod@kupelenimnica.sk; nimnica@kupelenimnica.sk
Kúpele Štós, a.s.
Štós kúpele č. 235
044 26 Štós
Pavilón G
Slnečný lúč
Komporday
Bratislava
Tatranka
Tel.: 055/4667 532; 055/4667 260; 0915 102 970 (p. Gedeonová)
Fax: 055/4666 720
E-mail: marketing@kupele-stos.sk
Kúpele NOVÝ SMOKOVEC, a.s.
Nový Smokovec 30
062 01 Vysoké Tatry
Palace
Branisko
Tel.: 052/4422 627; 052/4422 123 (p. Kováčová)
Fax: 052/4423 140
E-mail: kupelens@sinet.sk
Sanatórium Dr. Guhra n.o.
059 82 Tatranská Polianka
Gerlach Tel.: 052/4422 651; 052/4422 652
Fax: 052/4422 658
E-mail: eleonora.kovalcikova@sinet.sk
Sanatórium Tatranská Kotlina,n.o.
059 54 Tatranská Kotlina

Fontána Tel.: 052/4467 645; 052/4468 188
Fax: 052/4467 647
E-mail: recepcia@santk.sk
HOREZZA, a.s.
Klimatické kúpele Tatranské Zruby
062 01 Vysoké Tatry

Hotel Tatranské Zruby Tel.: 052/4267231     
Fax: 052/4422753
E-mail: zruby@vzz.sk
Kúpele Horný Smokovec, s.r.o.
062 01  Vysoké Tatry

Lúč
Sosna
Tel: 052/4422 329
Fax: 052/4422329
E-mail: kupens@stonline.sk
Kúpele Lučivná,a .s
Lučivná 290
059 31 Lučivná

Smrek
Limba
Tel:052/43 14 511, 500
Fax:052/ 43 14 526
E-mail:tkl@tkl.sk
Kúpele Lúčky, a.s
034 82 Lúčky

Mária
Liptov
Penzióny Choč
Tel: 044/4375 657 (p. Šavrnochová)
Fax:044/4392 370
E-mail: marketllk@stonline.sk

Zmluvné kúpele pre ženské choroby

Kúpele Liečebný dom Kontakt
SLK Turčianske Teplice, a.s.
SNP 519
039 12 Turčianske Teplice
Kollár
Aqua
Veľká Fatra
Malá Fatra
Tel.: 043/4913 389, 043/4913 363 (p. Babišová, p. Rösslerová)
Fax: 043/4922 943
E-mail: office@therme.sk
SLK Trenčianske Teplice, a.s.
T.G. Masaryka 21
914 51 Trenčianske Teplice
Pramenný dvor
Vlára
Krym
Pax
Esplanade
Viktória
Tel.: 032/6514 000; 032/6514 792 (p. Matejíková)
Fax: 032/6552 960
E-mail: matejikova@slktn.sk

Kúpele Lúčky a.s.
034 82 Lúčky
Mária
Liptov
Penzióny
Choč
Tel.: 044/4375 657 (p. Šavrnochová)
Fax: 044/4392 370
E-mail: marketllk@stonline.sk
Kúpele Nimnica, a.s.
020 71 Nimnica
Manín
Veritas
Caritas
Salvator
Tel.: 042/4608 230 (p. Jarabicová, p. Košudová)
Fax: 042/4608 296
E-mail: obchod@kupelenimnica.sk; nimnica@kupelenimnica.sk
Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s.
065 02 Vyšné Ružbachy
Travertín I
Travertín II
Tel.: 052/4266 590 (p. Šlachtovská, p. Fričová)
Fax: 052/4266 560
E-mail: rezervacie@ruzbachy.sk; sekretariat@ruzbachy.sk
Kúpele Sliač a.s.
962 32 Sliač
Palace Tel.: 045/5442 321; 045/5442 321; 045/5442 411; 045/5442 656 (p. Krajlíková, p. Luptáková)
Fax: 045/5442 949
Email: mkrajlikova@spa-sliac.sk; luptakova@spa-sliac.sk
Bardejovské kúpele,
a.s.
086 31 Bardejovské
kúpele

Ozón
Astória
Helios
Blanka
Alžbeta
Mier
Valentína
Tel.: 054/4774 323 (p. Blažejčíková)
Fax: 054/4722 634
E-mail: sekretariat@kupele-bj.sk; gutterova@kupele-bj.sk
Kúpele Bojnice, a.s.
972 01 Bojnice

Mier 1
Baník
Lux
Slávia
Gabriela
(Zobor, Tribeč, Leknín, Poniklec, Kľak)
Tel.: 046/5116 357 (p. Gregorová, p. Žovinová)
Fax: 046/5430 026
E-mail: info@kupele-bojnice.sk

Zmluvné kúpele pre onkologické ochorenia

Kúpele Liečebný dom Kontakt
Bardejovské kúpele, a.s.
086 31 Bardejovské kúpele
Ozón
Astória
Helios
Blanka
Alžbeta
Mier
Valentína
Tel.: 054/4774 323 (p. Blažejčíková)
Fax: 054/4722 634
E-mail: info@kupele-bojnice.sk; gutterova@kupele-bj.sk
Kúpeľno liečebný ústav MV SR Družba
086 31 Bardejovské kúpele

Družba
Tel.: 054/4723 711, 054/4723 712 (p. Pangrácová)
Fax: 054/4727 154
E-mail: druzba@proxisnet.sk
Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s.
065 02 Vyšné Ružbachy
Travertín I
Travertín II
Tel.: 052/4266 590 (p. Šlachtovská, p. Fričová)
Fax: 052/4266 560
E-mail: rezervacie@ruzbachy.sk; sekretariat@ruzbachy.sk
Kúpele Sliač, a.s.
962 32 Sliač
Palace Tel.:  045/5442 321; 045/5442 321; 045/5442 411;  045/5442 656 (p. Krajlíková, p. Luptáková)
Fax: 045/5443 794
E-mail: mkrajlikova@spa-sliac.sk; luptakova@spa-sliac.sk
SLK Turčianske Teplice, a.s.
SNP 519
039 12 Turčianske Teplice
Kollár
Aqua
Veľká Fatra
Malá Fatra
Tel.: 043/4913 389, 043/4913 363 (p. Babišová, p. Rösslerová)
Fax: 043/4922 943
E-mail: office@therme.sk
Kúpele Štós, a.s.
Štós kúpele č. 235
044 26 Štós
Pavilón G
Slnečný lúč
Komporday
Bratislava
Tatranka
Tel.: 055/4667 532; 055/4667 260; 0915 102 970 (p. Gedeonová)
Fax: 055/4666 720
E-mail: marketing@kupele-stos.sk
Kúpele Lúčky a.s.
034 82 Lúčky
Mária
Liptov
Penzióny
Choč
Tel.: 044/4375 657 (p. Šavrnochová)
Fax: 044/4392 370
E-mail: marketllk@stonline.sk
Kúpele Nimnica, a.s.
020 71 Nimnica
Manín
Veritas
Caritas
Salvator
Tel.: 042/4608 230 (p. Jarabicová, p. Košudová)
Fax: 042/4608 296
E-mail: obchod@kupelenimnica.sk; nimnica@kupelenimnica.sk
ŠLÚ Marína - Kováčová, š.p.
962 37 Kováčová

kúpele    Marína
Tel.: 045/5208 234; 045/5208 306 (p. Mjartanová, p. Burjetová)
Fax: 045/5445 074
E-mail: marina@yv.psg.sk; sekretariat@marinakovacova.sk

Súvisiace články

Kúpele ako doplnková liečba