Test rizika vzniku cukrovky 2. typu

Chcete vedieť, aké máte riziko vzniku cukrovky 2. typu? Môžete na to použiť test rizika vzniku cukrovky 2. typu, ktorý vypracovala Fínska diabetologická asociácia.

Vo väčšine prípadov sa cukrovka prejavuje troma základnými príznakmi: pocitom veľkého až neuhasiteľného smädu, nadmernou únavou a častým močením. Môže, ale nemusí sa dostaviť nechutenstvo, úbytok váhy alebo naopak aj veľká chuť do jedla.

Označte vždy jednu odpoveď a po odpovedaní na všetky otázky kliknite na VYHODNOTIŤ TEST.

1. Váš vek

2. Váš Index telesnej hmotnosti (BMI) - Vypočítať BMI

3. Obvod pása zmeraný pod rebrami (meraný na úrovni pupka)

4. Vykonáte denne aspoň 30 minút telesnej aktivity v práci a/alebo vo voľnom čase, pri ktorej sa spotíte (vrátane normálnych denných aktivít)?

5. Jedávate každý deň zeleninu a ovocie?

6. Užívali ste alebo pravidelne užívate lieky na zníženie krvného tlaku?

7. Zistili Vám niekedy zvýšenú hladinu cukru v krvi (počas lekárskej prehliadky, počas choroby, počas tehotenstva)?

8. Diagnostikovali niekomu z Vašej rodiny diabetes (1. alebo 2. typu)?

Vyhodnotenie testu

Nízke riziko

Nízke riziko

 • Blahoželáme! Dosiahli ste body.
 • Riziko rozvoja cukrovky 2. typu je nízke, predstavuje len 1 %.
 • Ochorenie sa rozvinie len v jednom prípade zo 100.

Zdravý životný štýl, pravidelný pohyb a racionálne stravovanie sú predpokladom pre udržanie zdravia aj v budúcnosti. Zároveň vás môžu ochrániť pred cukrovkou 2. typu.

Odporúčame pravidelne absolvovať preventívne prehliadky, dodržiavať zdravú životosprávu a cukrovka sa vám bude naďalej vyhýbať.

Vyhodnotenie testu

Mierne riziko

Mierne riziko

 • Dosiahli ste bodov.
 • Riziko rozvoja cukrovky 2. typu je mierne, predstavuje len 4 %.
 • Ochorenie sa rozvinie v jednom prípade z 25.

Faktory, ktoré ovplyvňujú riziko vzniku cukrovky 2. typu sú genetické predispozície, vek, hmotnosť, stravovacie návyky a pravidelnosť pohybu. Genetickú predispozíciu a vek neovplyvníte, ale tieto dva faktory samotné na rozvoj ochorenia nestačia. Preto sa skúste zamyslieť nad svojím životným štýlom - či máte dostatok pravidelného pohybu, či trpíte nadváhou a ako sa vám darí dodržiavať zásady racionálnej vyváženej stravy. V oblastiach, kde cítite nedostatky, sa pokúste urobiť nápravu.

S pravidelným absolvovaním preventívnych prehliadok a úpravou životosprávy sa dokážete cukrovke s veľkou pravdepodobnosťou vyhnúť.

Vyhodnotenie testu

Stredné riziko

Stredné riziko

 • Dosiahli ste bodov.
 • Riziko rozvoja cukrovky 2. typu je stredné, predstavuje 17 %.
 • Ochorenie sa rozvinie v jednom prípade zo 6.

Ak je váš všeobecný lekár zapojený do programu DôveraPomáha, pri najbližšej návšteve ho informujte o výsledku tohto testu a požiadajte, aby vám zmeral hladinu cukru v krvi. Podľa výsledku vám odporučí ďalši postup.

Faktory, ktoré ovplyvňujú riziko vzniku cukrovky 2. typu sú genetické predispozície, vek, hmotnosť, stravovacie návyky a pravidelnosť pohybu. Genetickú predispozíciu a vek neovplyvníte, ale tieto dva faktory samotné na rozvoj ochorenia nestačia. Preto sa skúste zamyslieť nad svojím životným štýlom a pokúste sa identifikovať, kde robíte chyby. Máte málo pravidelného pohybu? Trpíte nadváhou až obezitou? Aké sú vaše stravovacie návyky? V oblastiach, kde cítite nedostatky, sa pokúste urobiť nápravu.

Stredné riziko vzniku diabetu 2. typu ešte neznamená, že vás toto ochorenie naozaj postihne. Všetko je vo vašich rukách! So zmenou životného štýlu, stravovacích návykov a s pravidelným absolvovaním preventívnych prehliadok sa dokážete cukrovke vyhnúť alebo jej rozvinutie výrazne oddialite.

Navštívte svojho všeobecného lekára a absolvujte uňho preventívnu prehliadku. Jej súčasťou je aj zmeranie hladiny cukru v krvi. Máte na ňu nárok každý druhý rok.

Vyhodnotenie testu

Zvýšené riziko

Zvýšené riziko

 • Dosiahli ste bodov.
 • Riziko rozvoja cukrovky 2. typu je zvýšené, predstavuje 30 %.
 • Ochorenie sa rozvinie v jednom prípade z 3.

Ak je váš všeobecný lekár zapojený do programu DôveraPomáha, navštívte ho v dohľadnej dobe. Informujte ho o výsledku tohto testu a požiadajte, aby vám zmeral hladinu cukru v krvi. Podľa výsledku vám odporučí ďalši postup.

Faktory, ktoré ovplyvňujú riziko vzniku cukrovky 2. typu sú genetické predispozície, vek, hmotnosť, stravovacie návyky a pravidelnosť pohybu. Genetickú predispozíciu a vek neovplyvníte, ale tieto dva faktory samotné na rozvoj ochorenia nestačia. Preto sa skúste zamyslieť nad svojím životným štýlom a pokúste sa identifikovať, kde robíte chyby. Máte málo pravidelného pohybu? Trpíte nadváhou až obezitou? Aké sú vaše stravovacie návyky? V oblastiach, kde cítite nedostatky, by ste mali urobiť nápravu čím skôr.

Zvýšené riziko vzniku diabetu 2. typu ešte neznamená, že sa ochorenie naozaj rozvinie. Všetko je vo vašich rukách! So zmenou životného štýlu neváhajte a neodkladajte ho. Upravte stravovacie návyky, do denného programu zaraďte pravidelný pohyb.

Navštívte svojho všeobecného lekára a absolvujte uňho preventívnu prehliadku. Jej súčasťou je aj zmeranie hladiny cukru v krvi. Máte na ňu nárok každý druhý rok.

Vyhodnotenie testu

Vysoké riziko

Vysoké riziko

 • Dosiahli ste bodov.
 • Riziko rozvoja cukrovky 2. typu je vysoké, predstavuje 50 %.
 • Ochorenie sa rozvinie v každom druhom prípade.

Ak je váš všeobecný lekár zapojený do programu DôveraPomáha, navštívte ho čím skôr. Informujte ho o výsledku tohto testu a požiadajte, aby vám zmeral hladinu cukru v krvi. Podľa výsledku vám odporučí ďalši postup.

Faktory, ktoré ovplyvňujú riziko vzniku cukrovky 2. typu sú genetické predispozície, vek, hmotnosť, stravovacie návyky a pravidelnosť pohybu. Genetickú predispozíciu a vek neovplyvníte, ale tieto dva faktory samotné na rozvoj ochorenia nestačia. Pokúste sa identifikovať, kde robíte chyby. Zamyslite sa nad vašim životným štýlom. Máte málo pravidelného pohybu? Trpíte nadváhou až obezitou? Aké sú vaše stravovacie návyky? Vo všetkých oblastiach, kde máte nedostatky, je nutné uskutočniť zmeny čo najskôr.

Vysoké riziko vzniku diabetu 2. typu ešte neznamená, že ochorenie sa rozvinie. Je to vo vašich rukách! So zmenou životného štýlu neváhajte a neodkladajte ho. Upravte svoje stravovacie návyky, do denného programu zaraďte pravidelný pohyb. Odporúčame vám vyhľadať svojho praktického lekára, aby vylúčil diagnózu diabetes mellitus alebo prediabetes, ktorý indikuje vysokú pravdepodobnosť vzniku diabetu.

Navštívte svojho všeobecného lekára a absolvujte uňho preventívnu prehliadku. Jej súčasťou je aj zmeranie cukru v krvi. Máte na ňu nárok každý druhý rok.