Návšteva všeobecného lekára

Ako prvý konktakt pacienta so zdravotníckym systémom sú určené ambulancie všeobecných lekárov. Každý dospelý by mal mať svojho všeobecného lekára, dieťa zas pediatra.

Všeobecný lekár alebo špecialista

Všeobecní lekári poskytujú základnú zdravotnú starostlivosť a vedia vyliečiť mnohé zdravotné ťažkosti bez čakánia na vyšetrenia u ďalších lekárov. Ak je to potrebné, odporučia vám špecialistu či hospitalizáciu, realizujú odbery krvi a rôzne testy, pošlú vás na röntgenologické vyšetrenie či ultrazvuk alebo predpíšu lieky.

S každým všeobecným lekárom pre deti aj dospelých, ktorý sa stará aspoň o jedného nášho poistenca, máme zmluvu. Za ošetrenie v rámci zákona u tohto lekára neplatíte.

Všeobecný lekár vás môže odmietnuť iba v troch prípadoch:

  • ak jeho osobný vzťah k vám nezaručuje objektívne hodnotenie vášho zdravotného stavu,
  • ak by prekročil svoje únosné pracovné zaťaženie (to však nemôže urobiť lekár, ak máte v jeho obvode trvalý alebo prechodný pobyt),
  • ak jeho osobné presvedčenie bolo v rozpore s presvedčením pacienta. Tento prípad sa vzťahuje len na umelé prerušenie tehotenstva, sterilizáciu alebo asistovanú reprodukciu.

Ak vám nevie pomôcť všeobecný lekár, nastupuje špecialista. Vyberajte si takých, s ktorými máme zmluvu, aby ste mali istotu, že vyšetrenie hradíme my.

Aj špecialista vás môže odporučiť ďalšiemu špecialistovi, navrhnúť vám hospitalizáciu v nemocnici, predpísať kúpele, zdravotnú pomôcku, vykonať odbery krvi a rôzne testy, poslať vás na röntgenologické vyšetrenie či predpísať vám lieky.

K ambulantnej starostlivosti patrí aj gynekologická a stomatologická starostlivosť. V týchto prípadoch si tiež overte, či majú s nami zmluvu. Ak nie, stomatologické ošetrenie si budete musieť zaplatiť.

Náš tip:

Neviete si nájsť lekára vo vašom okolí? Pozrite si zoznam  všetkých, s ktorými máme zmluvu.