Späť

Predchádzajúci súhlas

Nižšie nájdete predchádzajúce súhlasy, ktoré sme vydali.

LIEK     POVOLENIE MZ SR ÚHRADA      
 PLATNOSŤ  PLATNOSŤ
kód názov doplnok názvu číslo úhrada ZP (€)/bal počet ZVJ spôsob p.o. i.o. od do Poznámka
CMD609 Plaquenil tbl flm 60x200 mg (blis.PVC/Al) S20046-2024-OddZLZP-350 6,05 
S REU Dg. 4.7.2024 31.12.2024
CMD163 Sotalol tbl. 28x80mg S18559-2024-OddZLZP-538 7,67
I/S INT, KAR, GER x
1.7.2024 31.12.2024
CMD751
Nanotop/NanoHSA 
kit na prípravu rádiofarmaká 1x50 liekoviek
S18559-2024-OddZLZP-284
508,20 €
10
A;A/S
NME
x
1.6.2024
30.11.2024

CMD388 Pegasys 180uq sol inj 1x0,5ml
S18559-2024-OddZLZP-480
159,44 
1
I/S
HEM
Dg.
1.6.2024
30.11.2024

CMD075
Hydrocortison tbl 20x10mg
S16515-2024-OddZLZP-360
6,28
I/Sx

1.6.2024
30.11.2024

CMD845
Heloper L.A.1 50mg/ml sol inj 1x1 S18559-2024-OddZLZP-281 2,04 
I/S
PSY x
1.6.2024 30.11.2024
C42976
Mannitol 10% Baxter-Viaflo
sol inf 30x250 ml (vak POF/PA)

59,10
30
A;A/S

x
1.4.2024
30.9.2024

CMD854
Biotrexate, Methotrexate IP
inj. 1x3 ml/15 mg 
S12267-2024-OddZLZP-401
39,55 €
1
A;A/S
ONK
x
20.2.2024
20.8.2024

C05193
Fluorouracil Accord 50 mg/ml
sol. ijf. 1x20 ml/1 g

5,95
1
A;A/S
ONK
x
1.4.2024
30.9.2024

CMD853
Biotrexate, Methotrexate IP
inj. 1x2 ml/50 mg
S12267-2024-OddZLZP-401
46,14
1
A;A/S
ONK
x
20.2.202420.8.2024

CMD833
Pentatop
cps 100x100mg S16515-2024-OddZLZP-32
48.31
6.3.2024
I/S ALG,GIT x
7.3.2024
31.8.2024

CMD834
Pentatopcps 50x100mg S16515-2024-OddZLZP-32
26,06
6.3.2024
I/S ALG,GIT x
7.3.2024
31.8.2024

CMD180 Isozid tbl. 100x100mg S14805-2024-OddZLZP-292
18,00 

I TRN Dg. 1.4.2024
30.9.2024
CMD030 Pyrazinamid tbl 100x500mg
S14805-2024-OddZLZP-291
13,33 

I/S
TRN x
1.4.202430.9.2024
CMD033 LHRH Ferring
inj 1x1ml/0,1mg
S14805-2024-OddZLZP-230
29,79 
1 A
END x
1.4.202430.9.2024
CMD753 Cortineff tbl 20 x 0,1mg S14805-2024-OddZLZP-228
5,56 

I/S
x
x
1.4.202430.9.2024
CMD116 Synacthen i.v. amp 10x0,25mg/1ml S14805-2024-OddZLZP-231
181,16 
10 A/AS
END x
1.4.202430.9.2024
CMD437 Synacthen i.v. amp 1x0,25mg/1ml S14805-2024-OddZLZP-231
11,30 
1
A/AS
END x
1.4.202430.9.2024
CMD520 Synacthen i.v. amp 5x0,25mg/1ml S14805-2024-OddZLZP-231
73,16 
5 A/AS
END x
1.4.202430.9.2024
CMD790 Kelatine 300mg tbl 20x300mg S14805-2024-OddZLZP-228
13,65 

I/S
DER,DIA,GER,GIT,INT,KLF,REU Dg. 1.3.2024 31.8.2024
CMD154 Liskantin tbl 100x250mg S14805-2024-OddZLZP-162
17,51 

I/S
NEU
29.2.2024 31.8.2024
CMD287 Hydroxyurea medac cps dur 100x500mg S13271-2024-OddZLZP-206
27,57 

I/S
HEM,ONK
x
25.1.2024 25.7.2024
CMD565Flucel-5-fluorouracil
con inf 1 x 500 mg
S14805-2024-OddZLZP-67
3,571
A;A/S
x
7.2.202431.7.2024
CMD431
Cipintu ( cisplatina )
con inf 1x50 ml/50 mg
S14805-2024-OddZLZP-374
19
1
A;A/S
ONK, HEM
x
1.3.202431.8.2024
CMD627Cytostin 1 mg/ml
sol. inj. 1x10 ml
S13271-2024-OddZLZP-300
78,66
1
A;A/S
ONK, HEM
x
1.2.202431.7.2024
CMD103
Vinlon 1, Vincristine sulphate
inj. 1x1 mg
S13271-2024-OddZLZP-323
16,92
1
A;A/S
ONK, HEM
x
1.2.202431.7.2024
CMD567
5-fluorouracil
inj. 1x100 ml/5000 mg
S25349-2023-OddZLZP-362
46,13
1
A;A/S
ONK
x
1.1.2024
30.4.2024

CMD287
Hydroxyurea medac cps dur 100x500mg S13271-2024-OddZLZP-206 27,57 
I/S HEM,ONK x 25.1.2024 25.7.2024
CMD609
Plaquenil tbl flm 60x200 mg (blis.PVC/Al) 13271-2024-OddZLZP-172 6,05 
S
REU Dg. 18.1.2024 30.6.2024
C94241
Puri-Nethol tbl. 25x50 mg registrovaný 46,30
I/S HEM,ONK
1.1.2024 31.12.2024
C7557B
Dakarbazín medac
plo jof 10x200 mg

92,84
10
A;A/S
ONK, HEM
x
1.1.2024
30.6.2024

CMD431
Cisplatin Accord
con inf 1x50 ml/50 mg
S27989-2023-OddZLZP-212
15,-
1
A;A/S
ONK, HEM
x
28.12.2023
28.6.2024

C0884A
Bleomedac
plv. ino 1x15 000 IU

34,75
1
A;A/S
ONK, HEM
x
1.12.2023
31.5.2024

C93678
Endoxan 200 mg
plv ino 10x200 mg

44,03
10
A;A/S
NEF, NEU, REU, ONK, HEM
x
1.12.2023
31.5.2024

C0388B
Endoxan 1000 mg
plv ino 6x1 g

130,49
6
A;A/S
NEF, NEU, REU, ONK, HEM
x
1.12.2023
31.5.2024

CMD845 Heloper L.A.1 50mg/ml sol inj 1x1 S27989-2023-OddZLZP-291 2,04 
I/S PSY x
1.1.2024 31.5.2024
CMD163 Sotalol tbl. 28x80mg S27989-2023-OddZLZP-218 7,67
I/S INT, KAR, GER x
1.1.2024 30.6.2024
C87129 Endoxan tbl 50x50mg registrovaný 42,78 
I/S NEF,NEU,REU,HEM,ONK
1.1.2024 31.12.2024
C14585 Lanvis tbl. 25x40 mg registrovaný 129,33
I/S HEM,ONK
1.1.2024 31.12.2024
C15976 Leukeran tbl. 25x2 mg registrovaný 49,53
I/S HEM,ONK
1.1.2024 31.12.2024
C21157
Myrelan tbl. 100x2 mg registrovaný 112,48
I/S HEM,ONK
1.1.2024 31.12.2024
C02050
Alkeran tbl. 25x2 mg registrovaný 65,07
I/S HEM,ONK
1.1.2024 31.12.2024
C8531B Alutard SQ jedy hmyzu inj 1x5ml
registrovaný
439,92

I/S ALG
x
1.1.2024
31.5.2024

C8530B Alutard SQ jedy hmyzu
inj 4x5ml
registrovaný
276,49

I/S ALG
x
1.1.2024
31.5.2024

C93706 Imovax Rabies Vero (Verorab)
plv iul  2,5 ut+0,5 ml
registrovaný
25,64

I/S x
x
1.1.2024
31.12.2024

CMD751
Nanotop/NanoHSA
kit na prípravu rádiofarmaka 1x5 liekoviek
S25349-2023-OddZLZP-376
508,2
10A;A/S
NME
x
1.12.2023
31.5.2024

CMD388 Pegasys 180uq sol inj 1x0,5ml
S26519-2023-OddZLZP-328
159,44 
1
I/S
HEM Dg.
1.12.2023
31.5.2024

C4159E XYBAID 500 mg
cps dur 100x500 mg
registrovaný
27,57

I/S
HEM,ONK

1.12.2023
31.12.2024

CMD075 Hydrocortison tbl 20x10mg
S27989-2023-OddZLZP-88
6,28 

I/S
x

7.12.2023
31.5.2024

CMD122-135
AdreView
37Mbq - 555Mbq
S26519-2023-OddZLZP-329
140,86-1786,14
0
A x
x
1.12.2023
31.5.2024

CMD180 Isozid tbl. 100x100mg S23986-2023-OddZLZP-188 18,00
0
I
TRNDg.
1.10.2023
31.3.2024

CMD030 Pyrazinamid tbl 100x500mg S23986-2023-OddZLZP-187 13,33

I/S
TRNx
1.10.2023
31.3.2024

CMD836 Lentocilin S 1400
1.2MIU inj psu lgf 1+1
S25349-2023-OddZLZP-169 9,96
1
I/S
DER

1.11.2023
30.4.2024

CMD837 Lentocilin S 2400
2.4MIU inj psu Igf 1+1 S25349-2023-OddZLZP-169 10,52
1
I/S
DER

1.11.2023
30.4.2024

CMD833
Pentatop
cps 100x100mg
S23986-2023-OddZLZP-44 48.31
I/S ALG,GIT x
8.9.2023 28.2.2024

C05193
Fluorouracil Accord 50 mg/ml
sol. ijf. 1x20 ml/1 g

4,4
1
A;A/S
ONK
x
1.10.2023
31.3.2024

CMD692
Fluorescein 10 % Alcon
sol. inj. 12x5 ml
S23986-2023-OddZLZP-145
125,94
12
A;A/S
OPH
x
1.10.2023
31.3.2024

CMD627
Cytostin
sol. inj. 1x10 ml
S21864-2023-OddZLZP-162
78,66
1
A;A/S
HEM, ONK
x
1.8.2023
31.1.2024

CMD103
Vinlon 1, Vincristine sulphate
inj. 1 mg
S21864-2023-OddZLZP-70
16,921
A;A/S
HEM, ONK
x
17.7.2023
31.12.2023

CMD116 Synacthen i.v. amp 10x0,25mg/1ml S23986-2023-OddZLZP-103
181,16  10
A/AS END x
1.10.2023 31.3.2024
CMD437 Synacthen i.v. amp 1x0,25mg/1ml S23986-2023-OddZLZP-103
11,30  1
A/AS END x
1.10.2023 31.3.2024
CMD520 Synacthen i.v. amp 5x0,25mg/1ml S23986-2023-OddZLZP-103 73,16  5
A/AS END x
1.10.2023 31.3.2024
CMD033 LHRH Ferring inj 1x1ml/0,1mg S23986-2023-OddZLZP-104 29,79  1
A
END x
1.10.2023 31.3.2024
CMD753 Cortineff tbl 20 x 0,1mg S23986-2023-OddZLZP-108 5,56 
I/S x
x
1.10.2023 31.3.2024
CMD790 Kelatine 300mg tbl 20x300mg S22648-2023-OddZLZP-105 13,65  x
I/S DER,DIA,GER,GIT,INT,KLF,REU
Dg.
1.9.2023 28.2.2024
CMD609
Plaquenil
tbl flm 60x200 mg (blis.PVC/Al)
S21358-2023-OddZLZP-18
6,05
x
S
REU
Dg.
17.7.2023
31.12.2023

CMD154
Liskantin
tbl 100x250mg
S22648-2023-OddZLZP-138
17,51
x
I/S
NEU

1.9.2023
28.4.2024

C7557B
Dakarbazín medac
plo jof 10x200 mg

92,84
10
A;A/S
ONK, HEM
x
1.7.2023
31.12.2023

CMD431
Cisplatin Accord
con inf 1x50 ml/50 mg
S19855-2023-OddZLZP-307
15,-
1
A;A/S
ONK, HEM
x
27.6.2023
27.12.2023

CMD751
Nanotop
kit na prípravu rádiofarmaka 1x5 liekoviek
18403-2023-OddZLZP-406
508,20
10
A;A/S
NME
x
16.6.2023
30.11.2023

C93678
Endoxan 200 mg
plv ino 10x200 mg

44,03
10
A;A/S
NEF, NEU, REU, ONK, HEM
x
1.6.2023
30.11.2023

C0388B
Endoxan 1000 mg
plv ino 6x1 g

130,49
6
A;A/S
NEF, NEU, REU, ONK, HEM
x
1.6.2023
30.11.2023

CMD163 Sotalol tbl.
28x80mg S18403-2023-OddZLZP-563
7,67 x
I/S INT, KAR, GER
x
1.7.2023
31.12.2023

CMD287 Hydroxyurea medac cps dur 100x500mg S18403-2023-OddZLZP-305 27,57 x
I/S HEM,ONK x
1.6.2023 30.11.2023
CMD388 Pegasys 180uq sol inj 1x0,5ml S18403-2023-OddZLZP-326 159,44  1
I/S HEM Dg. 1.6.2023 30.11.2023
CMD075
Hydrocortison tbl 20x10mg
S19855-2023-OddZLZP-69
6,28 
x
I/S
x

12.6.2023
30.11.2023

CMD391
Benzetacil2.4 MIU plv+solvS18403-2023-0ddZLZP-197
10,52
1
I/SDER, INF

1.6.202330.11.2023
CMD462
Benzetacil
1.2 MIU plv+solv
S18403-2023-0ddZLZP-197 9,96
1
I/S
DER, INF

1.6.2023
30.11.2023

CMD751
Nanotop
kit na prípravu rádiofarmaka 1x5 liekoviek
18403-2023-OddZLZP-406
508,20
10
A;A/SNME
CMD122-135
AdreView
37Mbq - 555Mbq
S18403-2023-OddZLZP-199 140,86-1786,14 0
A
x
x
1.6.2023
30.11.2023

CMD653 Allergoval cps 100x100mg
S13988-2023-OddZLZP-404
43,00 

I/S
ALG,GIT
x
20.5.2023
20.11.2023

CMD692 Fluorescein 10 % Alcon
sol. inj. 12x5 ml
S15447-2023-OF-217
125,94
12
A;A/S
OPH
x
1.4.2023
30.9.2023

C42976 Mannitol 10% Baxter-Viaflo
sol inf 30x250 ml (vak POF/PA)

59,10 €
30
A;A/S

x
1.5.2023
31.10.2023

C0884A
Bleomedac plv. ino 1x15 000 IU

34,75
1
A;A/S
ONK, HEM
x
1.6.2023
30.11.2023

C4904C
Bleomedac plv. ino 1x30 000 IU

47,9
1
A;A/S
ONK, HEM
x
1.6.2023
30.11.2023

C05193
Fluorouracil Accord 50 mg/ml
sol. ijf. 1x20 ml/1 g

4,4
1
A;A/S
ONK
x
1.4.202330.9.2023
CMD116 Synacthen i.v. amp 10x0,25mg/1ml S15447-2023-OF-320 181,16 
A/AS END
x
1.4.2023 30.9.2023
CMD437 Synacthen i.v. amp 1x0,25mg/1ml S15447-2023-OF-320 11,30 
A/AS END
x
1.4.2023 30.9.2023
CMD520 Synacthen i.v. amp 5x0,25mg/1ml S15447-2023-OF-320 73,16 
A/AS END
x
1.4.2023 30.9.2023
CMD033 LHRH Ferring inj 1x1ml/0,1mg S15447-2023-OF-319 29,79  0
A
END
x
1.4.2023 30.9.2023
CMD753 Cortineff tbl 20 x 0,1mg S15447-2023-OF-317 5,56 
I/S
x
x
1.4.2023 30.9.2023
CMD627
Cytostin
sol. inj. 1x10 ml
S12622-2023-OF-299
78,66
1
A;A/SHEM, ONK
x
1.2.2023
31.7.2023

CMD154 Liskantin tbl 100x250mg S13988-2023-OF-230 17,51 
I/S
NEU

1.3.2023 31.8.2023

CMD180 Isozid tbl. 100x100mg S15477-2023-OF-114 18,00  0
I
TRN
Dg.
1.4.2023 30.9.2023

CMD030 Pyrazinamid tbl 100x500mg S15447-2023-OF-115 13,33 
I/S
TRN
x
1.4.2023 30.9.2023

CMD103
Vinlon 1, Vincristine sulphate

S12622-2023-OF-180
16,92
1
A;A/SHEM, ONK
x
18.1.2023
15.7.2023

CMD790 Kelatine 300mg tbl 20x300mg S13988-2023-OF-299 13,65 
I/S DER,DIA,GER,GIT,INT,KLF,REU Dg. 16.3.2023 31.8.2023
C7557B
Dakarbazín medac
plo jof 10x200 mg

92,84
10
A;A/S
ONK, HEM
x
1.1.2023
30.6.2023

C0884A
Bleomedac
plv. ino 1x15 000 IU

34,75
1
A;A/S
ONK, HEM
x
1.12.2022
31.5.2023

C4904C
Bleomedac
plv. ino 1x30 000 IU

47,91
A;A/S
ONK, HEM
x
1.12.2022
31.5.2023

CMD431
Cisplatin Accord
con inf 1x50 ml/50 mg
S26289-2022-OF-146
15
1
A;A/S
ONK, HEM
x
20.12.2022
20.6.2023

CMD751
Nanotop
kit na prípravu rádiofarmaka 1x5 liekoviek
S26289-2022-OF-128
508,20
10
A;A/S
NME
x
1.1.2023
15.6.2023

C93706 Imovax Rabies Vero (Verorab) plv iul  2,5 ut+0,5 ml registrovaný 25,64
1
I/S x
x
1.1.2023 31.12.2023
C87129 Endoxan tbl 50x50mg registrovaný 42,78
x
I/S NEF,NEU,REU,HEM,ONK
1.1.2023 31.12.2023
C14585 Lanvis tbl. 25x40 mg registrovaný 129,33
x
I/S HEM,ONK
1.1.2023 31.12.2023
C15976 Leukeran tbl. 25x2 mg registrovaný 49,53
x
I/S HEM,ONK
1.1.2023 31.12.2023
C21157 Myrelan tbl. 100x2 mg registrovaný 112,48
x
I/S HEM,ONK
1.1.2023 31.12.2023
C02050 Alkeran tbl. 25x2 mg registrovaný 65,07
x
I/S HEM,ONK
1.1.2023 31.12.2023
C94241 Puri-Nethol tbl. 25x50 mg registrovaný 46,30
x
I/S HEM,ONK
1.1.2023 31.12.2023
C8531B Alutard SQ jedy hmyzu inj 1x5ml registrovaný 439,92
1
I/S ALGx
1.1.2023 31.12.2023
C8530B Alutard SQ jedy hmyzu inj 4x5ml registrovaný 276,49
4
I/S ALGx
1.1.2023 31.12.2023
CMD287 Hydroxyurea medac cps dur 100x500mg S24810-2022-OF-448 27,57
x
I/S HEM,ONK x
1.1.2023 31.12.2023
CMD388 Pegasys 180uq sol inj 1x0,5ml S24810-2022-OF-381 159,44 1
I/S HEM Dg. 1.1.2023 30.6.2023
CMD122-135 AdreView 37Mbq - 555Mbq S24810-2022-OF-267 140,86-1786,14 1
A
x
x
1.12.2022 31.5.2023
CMD075 Hydrocortison tbl 20x10mg S26289-2022-OF-102 6,28 x
I/S x

1.1.2023 30.6.2023
CMD163 Sotalol tbl. 28x80mg S26289-2022-OF-78 7,67 x
I/S INT, KAR, GER x
1.1.2023 30.6.2023
C93678
Endoxan 200 mg
plv ino 10x200 mg

44,03
10
A;A/S
NEF, NEU, REU, ONK, HEM
x
28.11.2022
28.5.2023

C0388B
Endoxan 1000 mg
plv ino 6x1 g

130,49
6
A;A/S
NEF, NEU, REU, ONK, HEMx
28.11.2022
28.5.2023

CMD154 Liskantin tbl 100x250mg S23212-2022-OF-334 17,51
I/S
NEU
3.11.2022 30.4.2023
CMD180 Isozid tbl. 100x100mg Z61676/2022 18,00 0
I
TRN Dg.
1.10.2022 31.3.2023
CMD116 Synacthen i.v. amp 10x0,25mg/1ml S23212-2022-OF-279 181,16 10
A/AS END x
16.11.2022 15.5.2023
CMD437 Synacthen i.v. amp 1x0,25mg/1ml S23212-2022-OF-279 11,3 1
A/AS END x
16.11.2022 15.5.2023
CMD520 Synacthen i.v. amp 5x0,25mg/1ml
S23212-2022-OF-279 73,16 5
A/AS END x
16.11.2022 15.5.2023
CMD030 Pyrazinamid tbl 100x500mg Z61679/2022 13,33
I/S
TRN
x
1.10.2022 31.3.2023

CMD790 Kelatine 300mg tbl 20x300mg Z66418/2022 13,65 x
I/S DER,DIA,GER,GIT,INT,KLF,REU
15.9.2022 15.3.2023
CMD692
Fluorescein 10 % Alcon
sol. inj. 12x5 ml
Z67512/2022
125,94
12
A;A/S
OPH
x
1.10.2022
31.3.2023

CMD753 Cortineff tbl 20 x 0,1mg Z61062/2022 5,56 
I/S
x
x
1.10.2022 31.3.2023
CMD287 Hydroxyurea medac cps dur 100x500mg Z52192/2022 27,57 
I/S
HEM, ONKx
1.9.2022 31.12.2022
CMD033 LHRH Ferring inj 1x1ml/0,1mg
29,79  1
A
END
x
1.8.2022 31.12.2022
CMD609 Plaquenil tbl flm 60x200 mg (blis.PVC/Al)
Z49766/2022 6,05 
S
REU
Dg.
1.7.2022 31.12.2022
CMD765
Cisplatin Ebewe
cnc sol 1x100 ml/100 mg
Z47086/2022
34,87
1
A;A/SHEM, ONKx
20.6.2022
20.12.2022

CMD627
Cytostin
sol. inj. 1x10 ml
Z52487/202278,66
1
A;A/S
HEM, ONK
x
1.8.2022
31.1.2023
platnosť od 24.10.2022
CMD751
Nanotop
kit na prípravu rádiofarmaka 1x5 liekoviek
Z51460/2022
423,5
10
A;A/S
NME
x
1.10.2022
31.12.2022

CMD030 Pyrazinamid tbl 100x500mg Z13293/2022 13,33
I/S TRN x 1.7.2022 30.9.2022
CMD163 Sotalol tbl. 28x80mg Z37537/2022 7,67
I/S INT, KAR, GER
1.7.2022 31.12.2022
CMD388 Pegasys 180uq sol inj 1x0,5ml Z37880/2022 159,44
I/S HEM Dg. 1.7.2022 31.12.2022
CMD103
Vinlon 1, Vincristine sulphate
sol inj 1x1 mg
Z50696/2022
16,92
1
A;A/S
HEM, ONK
x
6.7.2022
31.12.2022
platnosť od 24.10.2022
C0884A
Bleomedac
plv. ino 1x15 000 IU

34,75
1
A;A/S
ONK, HEM
x
1.6.2022
30.11.2022

C4904C
Bleomedac
plv. ino 1x30 000 IU

47,95
1
A;A/S
ONK, HEM
x
1.6.2022
30.11.2022

C7557B
Dakarbazín medac
plo jof 10x200 mg

92,84
10
A;A/S
ONK, HEM
x
1.7.2022
31.12.2022
platnosť od 24.10.2022
CMD431
Cisplatin Accord
con inf 1x50 ml/50 mg
Z47086/2022
15
1
A;A/S
ONK
x
1.7.2022
20.12.2022

CMD653 Allergoval cps 100x100mg Z47106/2022 43,00 20.6.2022 I/S ALG,GIT x
20.6.2022 20.12.2022
CMD641 Allergoval cps 50x100mg Z47106/2022 21,25 20.6.2022 I/S ALG,GIT x
20.6.2022 20.12.2022
CMD075 Hydrocortison tbl 20x10mg Z44978/2022 6,28 10.6.2022 I/S x

1.7.2022 31.12.2022
CMD116 Synacthen i.v. amp 10x0,25mg/1ml Z36564/2022 181,16 10 A/AS END x
15.5.2022 15.11.2022
CMD437 Synacthen i.v. amp 1x0,25mg/1ml Z36564/2022 11,30 1
A/AS END x
15.5.2022 15.11.2022
CMD520 Synacthen i.v. amp 5x0,25mg/1ml Z36564/2022 73,16 5
A/AS END x
15.5.2022 15.11.2022

CMD122-135

AdreView 37Mbq - 555Mbq Z38772/2022 140,86-1786,14 0
A
x
x
1.6.2022 30.11.2022

CMD627
Cytostin 1 mg/ml
sol. Inj. 1x10 ml 
Z4570/2022
57,3
1
A;A/S
ONK, HEM
x
1.2.2022
31.7.2022

C66753
Metalcaptase
tbl. ent 50x300 mg

34,12
x
I/S
DER,DIA,GER,GIT,INT,KLF,REU
x
1.5.2022
31.10.2022

CMD154 Liskantin tbl 100x250mg Z24385/2022 17,51 x
I/S NEU
1.5.2022 31.10.2022
CMD751
Nanotop
kit na prípravu rádiofarmaka 1x5 liekoviek
Z26349/2022
423,5
10A;A/SNME
x
4.4.2022
30.9.2022

CMD753 Cortineff tbl 20 x 0,1mg Z23619/2022 5,56
I/S x
x
1.4.2022 30.9.2022
CMD692
Fluorescein 10 % Alcon
sol. inj. 12x5 ml
Z24276/2022
125,94
12
A;A/S
OPH
x
26.4.2022
30.9.2022

CMD692
Fluorescein 10 % Alcon
sol. inj. 12x5 ml
Z971758/2021
125,94
12
A;A/S
OPH
x
1.3.2022
25.4.2022

CMD287 Hydroxyurea medac cps dur 100x500mg Z7466/2022 27,57
I/S HEM,ONK x
1.3.2022 31.8.2022
CMD033 LHRH Ferring inj 1x1ml/0,1mg Z1668/2022 29,79 0
A
END
x
1.2.2022
31.7.2022

C93706 Imovax Rabies Vero (Verorab) plv iul 2,5 ut+0,5 ml registrovaný 25,64
I/S x
x
1.1.2022 31.12.2022
C8531B Alutard SQ jedy hmyzu inj 1x5ml registrovaný 439,92
I/S ALG
x
1.1.2022 31.12.2022
C8530B Alutard SQ jedy hmyzu inj 4x5ml registrovaný 276,49
I/S ALG
x
1.1.2022 31.12.2022
CMD609 Plaquenil tbl flm 60x200 mg (blis.PVC/Al) Z1006/2022 6,05 x
S
REU
Dg.
5.1.2022 30.6.2022
CMD163 Sotalol tbl. 28x80mg Z107111/2021 7,67 x
I/S INT, KAR, GER
1.1.2022 30.6.2022
CMD148 AT 10 Lösung 3x30ml Z110749/2021 139,38
I/S x

1.1.2022 30.6.2022
CMD075 Hydrocortison tbl 20x10mg Z110759/2021 6,28 x
I/S x

1.1.2022 30.6.2022
C87129 Endoxan tbl 50x50mg registrovaný 42,78
I/S NEF,NEU,REU,HEM,ONK x
1.1.2022 31.12.2022
CMD431
Cisplatin Accord
con inf 1x50 ml/50 mg
Z108032/2021
15
1
A;A/S
ONK
x
1.1.2022
30.6.2022

CMD103
Vinlon 1, Vincristine sulphate
sol inj 1x1 mg
Z109310/2021
10,82
1
A;A/S
ONK, HEM
x
15.12.2021
15.6.2022

C7557B
Dakarbazín medac
plo jof 10x200 mg

67,76
1
A;A/S
ONK, HEM
x
1.1.2022
30.6.2022

C14585 Lanvis tbl. 25x40 mg registrovaný 129,33 x
I/S HEM,ONK
1.1.2022 31.12.2022
C15976 Leukeran tbl. 25x2 mg registrovaný 49,53 x
I/S HEM,ONK
1.1.2022 31.12.2022
C21157 Myrelan tbl. 100x2 mg registrovaný 112,48 x
I/S HEM,ONK
1.1.2022 31.12.2022
C02050 Alkeran tbl. 25x2 mg registrovaný 65,07 x
I/S HEM,ONK
1.1.2022 31.12.2022
C94241 Puri-Nethol tbl. 25x50 mg registrovaný 46,30 x
I/S HEM,ONK
1.1.2022 31.12.2022
CMD653 Allergoval cps 100x100mg Z102826/2021 43,00 x
I/S ALG,GIT x
1.12.2021 31.5.2022
CMD641 Allergoval cps 50x100mg Z102826/2021 21,25 x
I/S ALG,GIT x
1.12.2021 31.5.2022
CMD388 Pegasys 180uq sol inj 1x0,5ml Z103789/2021 159,44 1
I/S HEM
Dg.
1.1.2022 30.6.2022
CMD122-135 AdreView 37Mbq - 555Mbq Z100808/2021 140,86-1786,14 1
A
x
x
1.12.2021 31.5.2022
CMD709 Metalcaptase 150mg tbl ent 100x150mg Z91773/2021 34,12 x
I/S DER,DIA,GER,GIT,INT,KLF,REU x
10.12.2021 25.4.2022
CMD154 Liskantin tbl 100x250mg Z83800/2021 17,51 x
I/S NEU
1.11.2021 30.4.2022
CMD627
Cytostin 1 mg/ml
sol. Inj. 1x10 ml 
Z91792/2021
57,3
1
A;A/S
ONK, HEM
x
16.11.2021
15.5.2022

C0884A
Bleomedac
plv ino 1x15 000 IU

34,75
1
A;A/S
ONK, HEM
x
1.12.2021
31.5.2022

C4904C
Bleomedac
plv ino 1x30 000 IU

47,95
1
A;A/S
ONK, HEM
x
1.12.2021
31.5.2022

CMD116 Synacthen i.v. amp 10x0,25mg/1ml Z90013/2021 181,16 10 A/AS END x
20.10.2021 20.4.2022
CMD437 Synacthen i.v. amp 1x0,25mg/1ml Z90013/2021 11,30 1
A/AS END x
20.10.2021 20.4.2022
CMD520 Synacthen i.v. amp 5x0,25mg/1ml Z90013/2021 73,16 5
A/AS END x
20.10.2021 20.4.2022
CMD033 LHRH Ferring inj 1x1ml/0,1mg Z74942/2021 29,79 1
A
END
x
20.8.2021 31.1.2022
CMD328 Florinef tbl 100x0,1mg Z86993/2021 28,28
I/S
x
x
8.10.2021 31.3.2022
CMD180 Isozid tbl. 100x100mg Z80308/2021 18,00
I
TRN
Dg.
15.10.2021 15.4.2022
CMD030 Pyrazinamid tbl 100x500mg Z80304/2021 13,33
I/S
TRN
x
15.10.2021 15.4.2022
CMD287 Hydroxyurea medac cps dur 100x500mg Z70040/2021 27,57 x I/S HEM,ONK x
1.9.2021 28.2.2022
CMD163 Sotalol tbl. 28x80mg Z65234/2021 7,67
I/SINT, KAR, GER
1.7.2021 30.12.2021
CMD148 AT 10 Lösung 3x30ml Z57009/2021 139,38 22.6.2021
I/S
x
1.7.202131.12.2021
CMD075 Hydrocortison tbl 20x10mg Z57018/2021 6,28 22.6.2021
I/S
x
1.7.202131.12.2021
CMD431
Cisplatin Accord
con inf 1x50 ml/50 mg
Z51245/2021
15
1
A;A/SONKx
1.7.2021
31.12.2021

CMD432
Cisplatin Accord
con inf 1x10 ml/10 mg
Z51245/2021
2,97
1
A;A/SONKx
1.7.2021
31.12.2021

C7557B
Dakarbazín medac
plo jof 10x200 mg

67,76
1
A;A/SONK,HEMx
1.7.2021
31.12.2021

C7556B
Dakarbazín medac
plo jof 10x100 mg

32,24
1
A;A/SONK,HEMx
1.7.2021
31.12.2021

C7559B
Dakarbazín medacplo jof 1x1000 mg

32,24
1
A;A/SONK,HEMx
1.7.2021
31.12.2021

CMD615
Bleocel
plv ino 1x15 000 IU
Z39494/2021
31,79
1
A;A/SONK,HEM
x
15.5.2021
15.11.2021

CMD627
Cytostin 1 mg/ml
sol. Inj. 1x10 ml 
Z39452/2021
57,30 1
A;A/S
ONK,HEM
x
15.5.2021
15.11.2021

C0884A
Bleomedac
plv ino 1x15 000 IU

34,75 1
A;A/S
ONK,HEM
x
1.6.2021
30.11.2021

C4904C
Bleomedac
plv ino 1x30 000 IU

47,95
1
A;A/S
ONK,HEM
x
1.6.2021
30.11.2021

CMD154 Liskantin tbl 100x250mg Z24427/2021 17,51
I/S
NEU

1.5.2021 31.10.2021
CMD391
Benzetacil
2,4 MIU plv+solv
Z17359/2021
10,52

I/S
DER,INF

1.4.2021
30.9.2021

CMD462
Benzetacil
1.2 MIU plv+solv
Z17359/2021
9,96

I/S
DER,INF

1.4.2021
30.9.2021

CMD641 Allergoval cps 50x100mg Z48162/2021 21,25 x
I/S
ALG/GIT
x
13.4.2021 30.11.2021 oprava 25.10.2021
CMD180
Isozid
tbl. 100x100mg
Z30863/2021
18,00

I
TRN
áno
15.4.2021
15.10.2021

CMD030
Pyrazinamid
tbl 100x500mg
Z30871/2021
13,33

I/S
TRN
x
15.4.2021
15.10.2021

CMD328 Florinef tbl 100x0,1mg Z25252/2021 28,28
I/S x
x
6.4.2021 30.9.2021
CMD609 Plaquenil tbl flm 60x200 mg (blis.PVC/Al) Z75092/2020 6,05 7.12.2020 S
REU
1.1.2021 30.6.2021 mimo IO
CMD288 Hydroxycarbamid Ribosepharm cps dur 100x500mg Z6176/2021 27,57 27.1.2021 I/S HEM,ONK x
1.3.2021 31.8.2021 Hydroxyurea
CMD287 Hydroxyurea medac cps dur 100x500mg Z6164/2021 27,57 27.1.2021 I/S HEM,ONK x
1.3.2021 31.8.2021 Hydroxyurea
CMD668 Ermetin tbl 10x3 mg Z13995/2021 7,50
I/S
x
1.3.2021 20.8.2021 prevencia a liečba COVID-19/ U07.1;U07.2
CMD667 Ivermex tbl 4x3 mg Z13994/2021 3,00

I/S
x
1.3.2021 20.8.2021 prevencia a liečba COVID-19/ U07.1;U07.2
C14585
Lanvis tbl.
25x40 mg
registrovaný
129,33

I/SHEM,ONK
x
1.3.2021
31.12.2021

C15976
Leukeran tbl.
25x2 mg
registrovaný
49,53

I/SHEM,ONK
x
1.3.2021
31.12.2021

C21157
Myrelan tbl.
100x2 mg
registrovaný
112,48    

I/SHEM,ONK
x
1.3.2021
31.12.2021

C02050
Alkeran tbl.
25x2 mg
registrovaný
65,07

I/SHEM,ONK
x
1.3.2021
31.12.2021

C94241
Puri-Nethol tbl.
25x50 mg
registrovaný
46,30

I/SHEM,ONK
x
1.3.2021
31.12.2021

CMD664
Ivert 6 
tbl 4x1x6mg
Z9408/2021
5,95

I/S
x
15.2.2021
8.8.2021

CMD660
Colchicum-Dispert
tbl obd 20x0,5mg
Z7570/2021
4,38

S

x
15.2.2021
2.8.2021

CMD648
Cabeseril
tbl 30x1mg
Z66692/2020
162,38

I/SEND, ENP, GYN
x
15.2.2021
6.5.2021

CMD653 Allergoval cps 100x100mg Z80024/2020 43,00 x
I/S ALG,GIT x
1.2.2021
22.6.2021

CMD163 Sotalol tbl. 28x80mg Z6400/2021 7,67 x
I/S INT, KAR, GER
1.1.2021 30.6.2021
C1695D Blemaren N tbl eff 100 (4x25) registrovaný 26,16 x
S
URO,NEF
2.2.2021 1.5.2021
CMD148 AT 10 Lösung 3x30ml Z2631/2021 139,38 x
I/Sx

1.1.2021 30.6.2021
CMD075 Hydrocortison tbl 20x10mg Z2641/2021 6,28 x
I/Sx

1.1.2021 30.6.2021
C93706 Imovax Rabies Vero (Verorab) plv iul 2,5 ut+0,5 ml registrovaný 25,64
1
I/S
x
x
1.1.2021 31.12.2021
CMD431
Cisplatin Accord
con inf 1x50 ml/50 mg
Z00178/2021
15
1
A;A/S
ONK
x
1.1.2021
30.6.2021

CMD432
Cisplatin Accord
con inf 1x10 ml/10 mg
Z00178/2021
2,97
1
A;A/S
ONK
x
1.1.2021
30.6.2021

CMD410
Cisplatin EBWcon inf 1x100 ml/50 mg
Z00183/2021
18,97
1
A;A/S
ONK
x
1.1.2021
30.6.2021

C28927 IntronA sol inj 1x2,5 ml/25 MU Z71486/2020 128,66 1
I/S HEM
x
6.12.2020 31.5.2021
CMD615
Bleocel
plv ino 1 x 15 000 IU
Z69176/2020
31,79
1
A;A/S
ONK, HEM
x
1.1.2021
16.5.2021

CMD627
Cytostin
sol. inj. 1x10 ml  1mg/ml
Z69834/2020
39,93
1
A;A/S
ONK, HEM

1.1.2021
18.5.2021

C14585 Lanvis tbl. 25x40 mg registrovaný 165,61
I/S HEM,ONK x
1.1.2021 28.2.2021
C15976 Leukeran tbl. 25x2 mg registrovaný 61,22
I/S HEM,ONK x
1.1.202128.2.2021
C21157 Myrelan tbl. 100x2 mg registrovaný 263,28
I/S HEM,ONK x
1.1.202128.2.2021
C02050 Alkeran tbl. 25x2 mg registrovaný 65,07
I/S HEM,ONK x
1.1.202128.2.2021
C94241 Puri-Nethol tbl. 25x50 mg registrovaný 65,35
I/S HEM,ONK x
1.1.202128.2.2021
C87129 Endoxan tbl 50x50mg registrovaný 42,78
I/S NEF,NEU,REU,HEM,ONK x
1.1.202131.12.2021
C8531B Alutard SQ jedy hmyzu inj 1x5ml registrovaný 439,92
I/S ALG x
1.1.2021 31.12.2021
C8530B Alutard SQ jedy hmyzu inj 4x5ml registrovaný 276,49
I/S ALG x
1.1.2021 31.12.2021
CMD122-135 AdreView 37Mbq - 555Mbq Z69193/2020 140,86-1786,14 1
A
x
x
1.12.2020 31.5.2021
C7556B
Dakarbazín medac
plo jof 10x100 mg
registrovaný
32,24
10
A;A/S
ONK, HEM
x
1.1.2021
30.6.2021

C7557B
Dakarbazín medac
plo jof 10x200 mg
registrovaný
67,76
10
A;A/S
ONK, HEM
x
1.1.2021
30.6.2021

C7559B
Dakarbazín medac
plo jof 1x1000 mg
registrovaný
32,24
1
A;A/S
ONK, HEM
x
1.1.2021
30.6.2021

C0884A
Bleomedac
plv ino 1x15 000 IU

24,33
1
A;A/S
ONK, HEM
x
1.12.2020
31.5.2021

C4904C
Bleomedac
plv ino 1x30 000 IU

47,95
1
A;A/S
ONK, HEM
x
1.12.2020
31.5.2021

CMD180
Isozid
tbl. 100x100mg
Z65421/2020
18,00
0
I
TRN

2.11.2020
31.3.2021

CMD030
Pyrazinamid
tbl 100x500mg
Z65403/2020
13,33

I/S
TRN

2.11.2020
31.3.2021

CMD609
Celý text súhlasu nájdete tu.
Plaquenil tbl flm 60x200 mg (blis.PVC/Al) Z37408/2020 6,05 x
S
REU x
4.11.2020 31.12.2020 mimo IO
CMD641 Allergoval cps 50x100mg Z55366/2020 21,25
I/S ALG,GIT x
1.11.2020 23.3.2021
C1695D Blemaren N tbl eff 100 (4x25)
26,16

URO,NEF
15.10.2020 1.2.2021
CMD154 Liskantin tbl 100x250mg Z57653/2020 17,51
I/S NEU
1.10.2020 30.4.2021
CMD328 Florinef tbl 100x0,1mg Z55781/2020 28,28
I/Sx
x
1.10.2020 31.3.2021
CMD479 Ragwitek tbl slg 30x12 Z51331/2020 69,94
S
ALG
x
1.10.2020 31.3.2021
C1224C
Celý text súhlasu (.pdf)
Vaxigrip Tetra sus iru 10x0,5 ml (striek.inj.skl.napl. s ihlami) registrovaný 111,60 10 V
x
x
1.10.2020

C28927 IntronA sol inj 1x2,5 ml/25 MU Z30894/2020 128,66 0
I/S HEM x
1.7.2020 5.12.2020
CMD122-135 AdreView 37Mbq - 555Mbq Z27717/2020 140,86-1786,14 0
A
x
x
1.6.2020 30.11.2020
CMD288
Hydroxycarbamid Ribosepharm
cps dur 100x500mg
Z42887/2020
27,57
x
I/S
HEM,ONKx
1.9.2020
28.2.2021
Hydroxyurea
CMD287
Hydroxycarbamid medac
cps dur 100x500mg
Z42877/2020
27,57
x
I/S
HEM,ONK
x
1.9.2020
28.2.2021
Hydroxyurea
CMD163
Sotalol tbl.
28x80mg
Z43560/2020
7,67
x
I/S
INT, KAR, GER

1.7.2020
31.12.2020

CMD410
Cisplatin Ebewe
con inf 1x100 ml/50 mg
Z36227/2020
18,97
1
A;A/S
ONK
x
24.6.2020
24.12.2020

CMD431
Cisplatin Accord
con inf 1x50 ml/50 mg
Z36236/2020
15
1
A;A/S
ONK
x
1.8.2020
31.12.2020

CMD432
Cisplatin Accord
con inf 1x10 ml/10 mg
Z36236/2020
2,97
1
A;A/S
ONK
x
1.8.2020
31.12.2020

CMD520
Synacthen
i.v. amp 5x0,25mg/1ml
Z36792/2020
73,16
5
A/AS
END
x
1.7.2020
31.12.2020

CMD116
Synacthen
i.v. amp 10x0,25mg/1ml
Z36792/2020
181,16
10
A/AS
END
x
1.7.2020
31.12.2020
oprava kódu podľa MZSR
CMD437
Synacthen
i.v. amp 1x0,25mg/1ml
Z36792/2020
11,30
1
A/AS
END
x
1.7.2020
31.12.2020
oprava kódu podľa MZSR
CMD033
LHRH Ferring
inj 1x1ml/0,1mg
Z36777/2020
29,79
1
A
END
x
1.7.202031.12.2020

CMD148
AT 10 Lösung
3x30ml
Z30456/2019
139,38
x
I/S
x
x
4.6.2020
31.12.2020

CMD332
Vinblastin Teva 1 mg/ml
sol. Inj. 1x10 ml
Z36241/2020
40
1
A;A/S
ONK, HEM
x24.6.2020
24.12.2020

C7556B
Dakarbazín medac
plo jof 10x100 mg
registrovaný
32,24
10A;A/S
ONK, HEM
x1.7.2020
31.12.2020

C7557B
Dakarbazín medac
plo jof 10x200 mg
registrovaný
67,76
10
A;A/S
ONK, HEM
x1.7.2020
31.12.2020

C7559B
Dakarbazín medac
plo ifo 1x1000 mg
registrovaný
32,24
1
A;A/S
ONK, HEM
x1.7.2020
31.12.2020

C0884A
Bleomedac
plv ino 1x15000 IU

24,33
1
A; A/S
ONK, HEM
x
1.6.2020
30.11.2020

C4904C
Bleomedac
plv ino 1x30000 IU

47,95
1
A; A/S
ONK, HEM
x
1.6.2020
30.11.2020

CMD075 Hydrocortison tbl 20x10mg
Z30454/2020
6,28
x
I/S
x

4.6.2020
31.12.2020

CMD180
Isozid
tbl. 100x100mg Z13784/2020 18,00
x
I
TRN
x
1.5.2020
30.9.2020

CMD030 Pyrazinamid tbl 100x500mg Z13798/2020 13,33
x
I/S
TRN
x
1.5.2020
30.9.2020

CMD154
Liskantin tbl 100x250mg Z16791/2020 17,51
x
I/S
NEU

1.5.2020
31.10.2020

C14682
Celý text súhlasu nájdete tu.
Plaquenil
200 mg tbl. flm 60x200 mg
kategorizovaný
6,05
x
S
DER,INF,REU
16.04.2020
do odvolania
Celý text súhlasu nájdete tu.
CMD607
Chloroquine
tbl á 250mg
Z17174/2020
6,05
x
S
DER,INF,REU

17.4.2020
30.9.2020

CMD431
Cisplatin Accord
con inf 1x50 ml/50 mg
Z03605/2020
15,00
1
A; A/S
ONK
x
1.2.2020
31.7.2020

CMD432
Cisplatin Accord
con inf 1x10 ml/10 mg
Z03605/2020
2,97
1
A; A/S
ONK
x
1.2.2020
31.7.2020

CMD479
Ragwitek
tbl slg 30x12
Z13799/2020
69,94
x
S
ALG
x
1.4.2020
30.9.2020

CMD116
Synacthen
i.v. amp 1x0,25mg/1ml
Z12724/2020
11,30
1
A/AS
END
x
5.3.2020
30.6.2020

CMD328
Florinef
tbl 100x0,1mg
Z14132/2020
28,28
x
I/S
x
x
12.3.2020
30.9.2020

CMD288
Hydroxycarbamid Ribosepharm
cps dur 100x500mgZ8570/2020
27,57
x
I/S
HEM,ONK
x
1.4.2020
31.8.2020

CMD287
Hydroxyurea medac
cps dur 100x500mg
Z9692/2020
27,57
x
I/S
HEM,ONK
x
1.4.2020
31.8.2020

C6280C
Ritonavir Mylan
tbl flm 30x100 mg
kategorizovaný
7,72
x
S
x
x
10.3.2020
30.9.2020

C4123C
Darunavir Mylan
tbl flm 30x800 mg
kategorizovaný
202,92
x
I
xx
10.3.2020
30.9.2020

CMD287
Hydroxyurea medac
cps dur 100x500mg
Z64905/2019
27,57
x
I/S
HEM,ONK
x
1.3.2020
31.3.2020

CMD163
Sotalol tbl.
28x80mg
Z69980/20197,67
x
I/S
INT, KAR, GER

1.1.2020
30.6.2020

CMD033
LHRH Ferring
inj 1x1ml/0,1mg
Z71207/2019
29,79
1
A
END
x
1.1.2020
30.6.2020

CMD520
Synacthen
i.v. amp 5x0,25mg/1ml
Z71202/2019
73,16
5
A/AS
END
x
1.1.2020
30.6.2020

CMD437
Synacthen
i.v. amp 10x0,25mg/1ml
Z71202/2019
181,16
10
A/AS
END
x
1.1.2020
30.6.2020

C7556B
Dakarbazín medac
plo jof 10x100 mg
registrovaný
32,24
10
A;A/S
ONK, HEM

1.1.2020
30.6.2020

C7557B
Dakarbazín medac
plo jof 10x200 mg
registrovaný
67,76
10
A;A/S
ONK, HEM

1.1.2020
30.6.2020

C7559B
Dakarbazín medac
plo jof 1x1000 mg
registrovaný
32,24
1
A;A/S
ONK, HEM

1.1.2020
30.6.2020

CMD565
5-fluorouracil
con inf 1x500 mg
Z66115/2019
4,994
1
A;A/S


2.12.2019
30.6.2020
bez ohľadu na výrobcu
CMD566
5-fluorouracil
con inf 1x1000 mg
Z66115/2019
12,08
1
A;A/S


2.12.2019
30.6.2020
bez ohľadu na výrobcu
CMD567
5-fluorouracil
con inf 1x5000 mg
Z66115/2019
29,16
1
A;A/S


2.12.2019
30.6.2020
bez ohľadu na výrobcu
C14585
Lanvis tbl.
25x40 mg
registrovaný
165,61
x
I/S
HEM,ONK

1.1.2020
31.12.2020

C15976
Leukeran tbl.
25x2 mg
registrovaný
61,22
x
I/S
HEM,ONK

1.1.2020
31.12.2020

C21157
Myrelan tbl.
100x2 mg
registrovaný
263,28
x
I/S
HEM,ONK

1.1.2020
31.12.2020

C02050
Alkeran tbl.
25x2 mg
registrovaný
65,07
x
I/S
HEM,ONK

1.1.2020
31.12.2020

C94241
Puri-Nethol tbl.
25x50 mg
registrovaný
65,35
x
I/S
HEM,ONK

1.1.2020
31.12.2020

C87129
Endoxan tbl
50x50mg
registrovaný
42,78
x
I/S
NEF,NEU,REU,HEM,ONK

1.1.2020
31.12.2020

C28927
IntronA
sol inj 1x2,5 ml/25 MU
Z64907/2019
128,66
1
I/S
HEM
x
1.1.2020
30.6.2020

C8531B
Alutard SQ jedy hmyzu
inj 1x5ml
registrovaný
439,92

I/S
ALG
x
1.1.2020
31.12.2020

C8530B
Alutard SQ jedy hmyzu
inj 4x5ml
registrovaný
276,49   

I/S
ALG
x
1.1.2020
31.12.2020

C93706
Imovax Rabies Vero (Verorab)
plv iul  2,5 ut+0,5 ml
registrovaný
25,64
1
I/S
x
x
1.1.2020
31.12.2020

CMD122-135
AdreView
37Mbq - 555Mbq
Z64385/2019
140,86-1786,14
1
A
x
x
1.12.2019
31.5.2020

CMD287
Hydroxyurea medac
cps dur 100x500mg
Z64905/2019
86,74

I/S
HEM, ONK
x
4.12.2019
31.3.2020
zmena ceny
CMD288
Hydroxycarbamid Ribosepharm
cps dur 100x500mg
Z49294/2019
86,74

I/S
HEM, ONK
x
1.12.2019
31.3.2020
zmena ceny
CMD332
Vinblastin Teva 1mg/ml
sol inj 1x10 ml
Z65215/2019
13,82
1
A;A/S
ONK, HEM
x
1.12.2019
31.5.2020

CMD075
Hydrocortison
tbl 20x10mg
Z59866/2019
6,28

I/S
x

1.12.2019
31.5.2020

CMD148
AT 10 Lösung
3x30ml
Z59865/2019
139,38
0
I/S
x

1.12.2019
31.5.2020

C0884A
Bleomedac
plv ino 1x15000 IU

24,33
1,00
A; A/S
ONK/HEM
x
1.12.2019
31.5.2020

C4904C
Bleomedac
plv ino 1x30000 IU

47,95
1,00
A; A/S
ONK/HEM
x
1.12.2019
31.5.2020

CMD410
Cisplatina Ebewe
con inf 1x100 ml/50 mg
Z58245/2019
18,97
1,00
A; A/S
ONK
x
1.12.2019
31.5.2020

CMD154
Liskantin
tbl 100x250mg
Z52426/2019
17,51

I/S
NEU

1.11.2019
30.4.2020

CMD479
Ragwitek
tbl slg 30x12
Z52355/2019
69,94

S
ALG
x
1.10.201931.3.2020

CMD180
Isozid
tbl. 100x100mg
Z51861/2019
18,00
0
I
TRN
x
1.10.2019
30.4.2020

CMD030
Pyrazinamid
tbl 100x500mg
Z51863/2019
13,33

I/S
TRN

1.11.2019
30.4.2020

C6345C
Influvac Tetra
sus iru 1x0,5 ml(striek.inj.skl.napl.s ihlou)
kategorizovaný
11,17
1
V


1.10.2019
30.11.2019

CMD328
Florinef
tbl 100x0,1mg
Z42661/2019
28,28

I/S
x
x
1.9.2019
28.2.2020

CMD163
Sotalol
tbl 28x80 mg
Z22379/2019
7,67

I/S
INT, KAR, GER

1.8.2019
31.12.2019

CMD431
Cisplatin Accord
con inf 1x50ml/50 mg
Z40723/2019
15,00
1
A;A/S
ONK
x
5.8.2019
31.1.2020

CMD432
Cisplatin Accord
con inf 1x10 ml/10 mg
Z40723/2019
2,97
1
A;A/S
ONK
x
5.8.2019
31.1.2020

CMD462
Benzetacil
1.2 MIU plv+solv
Z39134/2019
9,96
1
I/S
DER

1.8.2019
31.1.2020

CMD391
Benzetacil
2.4 MIU plv+solv
Z39134/2019
10,52
1
I/S
DER

1.8.2019
31.1.2020

CMD463
Benzetacil
6.3.3 plv+solv
Z39134/2019
9,40
1
I/S
DER

1.8.2019
31.1.2020

C28927
IntronA
sol inj 1x2,5 ml/25 MU
Z34292/2019
128,66
1
I/S
HEM
x
1.7.2019
31.12.2019

CMD410Cisplatin Ebewecon inf 1x100 ml/50 mgZ23323/2019
18,97
1
A;A/SONK
x
1.7.2019
30.11.2019

C7556BDakarbazín medac
plo jof 10x100 mg

32,24
10
A;A/SONK, HEM
x
1.7.2019
31.12.2019

C7557B
Dakarbazín medac
plo jof 10x200 mg

67,76
10
A;A/SONK, HEM
x
1.7.2019
31.12.2019

C7559B
Dakarbazín medac
plo jof 1x1000 mg

32,24
1
A;A/S
ONK, HEM
x
1.7.2019
31.12.2019

CMD116
Synacthen
i.v. amp 1x0,25mg/1ml
Z31456/2019
11,30
1
A/AS
END
x
1.7.2019
31.12.2019

CMD437
Synactheni.v amp 10x0,25/1ml
Z31456/2019
181,16
10
A/AS
END
x
1.7.2019
31.12.2019

CMD033
LHRH Ferring
inj 1x1ml/0,1mg
Z31449/2019
29,79
1
A
END
x
1.7.2019
31.12.2019

CMD122-135
AdreView
37Mbq - 555 Mbq
Z25873/2019
140,86 - 1786,14
1
A
x
x
1.6.2019
30.11.2019

CMD287
Hydroxyurea medac
cps dur 100x500mg
Z27730/2019
121,05
x
I/S
HEM, ONK
x
1.6.2019
30.11.2019

C4904C
Bleomedac
plv ino 1x30000 IU

47,95

A;A/SONK, HEMx
1.6.2019
30.11.2019

C0884A
Bleomedac
plv ino 1x15000 IU  

24,33

A;A/SONK, HEMx
1.6.2019
30.11.2019

CMD332
Vinblastine Teva

Z26019/2019
13,82

A;A/S
ONK, HEM
x
1.6.2019
30.11.2019

CMD075
Hydrocortison
tbl 20 x 10 mg
Z23183/2019
6,28
x
I/S
x

1.6.2019
30.11.2019

CMD148
AT 10 Lösung 3 x 30 ml
Z23185/2019
138,38
x
I/S
x

1.6.2019
30.11.2019

CMD479
Ragwitek
tbl slg 30x12
Z15789/2019
69,94

S
ALG
x
1.5.2019
30.9.2019

CMD154
Liskantin
tbl 100x250mg
Z16545/2019
17,51

I/S
NEU

1.5.2019
31.10.2019

CMD180
Isozid
tbl 100x100mg
Z44754/2017
18,00

I
TRN
x
1.4.2019
30.9.2019

CMD030
Pyrazinamid
tbl 100x500 mg
Z21033/2018
13,33

I/S
TRN

1.5.2019
31.10.2019

C8531B
Alutard SQ jedy hmyzuinj 1x5ml
registrovaný439,92

I/SALG
x
1.4.2019
31.12.2019

C8530B
Alutard SQ jedy hmyzu
inj 4x5ml
registrovaný
276,49

I/SALG
x
1.4.2019
31.12.2019

C14585
Lanvis tbl.
25x40 mg
Aspen
165,61
x
I/S
HEM, ONK

1.3.201931.12.2019
C15976
Leukeran tbl.
25x2 mg
Aspen
61,22
x
I/S
HEM, ONK

1.3.201931.12.2019
C21157
Myrelan tbl.
100x2 mg
Aspen
263,28
x
I/S
HEM, ONK

1.3.201931.12.2019
C02050
Alkeran tbl.
25x2 mg
Aspen
65,07
x
I/S
HEM, ONK

1.3.201931.12.2019
C94241
Puri-Nethol tbl.
25x50 mg
Aspen
65,35
x
I/S
HEM, ONK

1.3.201931.12.2019

CMD328
Florinef
tbl 100x0,1mg
Z03844/2019
28,28
x
I/S
x
x
1.3.2019
31.8.2019

C26779
Roferon-A
sol inj 1x3MIU/0,5 ml
Z05189/2019
13,33
1
I/S
HEM

1.2.2019
21.7.2019

CMD163
Sotalol tbl.
28x80 mg
Z05524/2019
7,67

I/S
INT, KAR, GER

1.2.2019
31.7.2019

CMD122-135
AdreView
37 Mbq-555Mbq
Z58136/2018
140,86 - 1786,14

A;A/S
x
1.12.2018
31.5.2019

CMD462
Benzetacil
1.2 MIU plv+solv
Z02061/2019
9,96
1
I/S
DER
x
1.2.201931.7.2019
CMD391
Benzetacil
2.4 MIU plv+solv
Z02061/2019
10,52
1
I/S
DER
x
1.2.201931.7.2019
CMD463   
Benzetacil
6.3.3 plv+solv
Z02061/2019
9,4
1
I/S
DER
x
1.2.2019
31.7.2019

CMD410
Cisplatin Ebewe
con inf 1x100 ml/50mg
Z64231/2018
18,97
1
A;A/SONKx
1.1.2019
30.6.2019

CMD431
Cisplatin Accord
con inf 1x50ml/50 mg
Z64452/2018
15,00
1
A;A/S
ONK
x
1.2.2019
31.7.2019

CMD432
Cisplatin Accord
con inf 1x10 ml/10 mg
Z64452/2018
2,97
1
A;A/S
ONK
x
1.2.2019
31.7.2019

CMD116
Synacthen
i.v. amp 1x0,25mg/1ml
Z63143/2018
11,30
1
A;A/SENDx
1.1.201930.6.2019
CMD437
Synacthen
i.v. amp 10x0,25mg/1ml
Z63143/2018
181,16
10
A;A/S
ENDx
1.1.201930.6.2019
CMD033
LHRH Ferring
inj 1x1ml/0,1 mg
Z65882/2018
29,79
1
A
END
x
1.1.201930.6.2019
C28929
IntronA
sol inj 1x1,2 ml/18 MU
Z65928/2018
92,64
1
I/SHEMx
1.1.201930.6.2019
C28930
IntronA
sol inj 1x1,2 ml/30 MU
Z65928/2018
154,40
1
I/SHEMx
1.1.201930.6.2019
C28927
IntronA
sol inj 1x2,5 ml/25 MU
Z65928/2018
128,66
1
I/SHEMx
1.1.201930.6.2019
C14585
Lanvis tbl.
25x40 mg
registrovaný165,61
x
I/SHEM, ONK
1.1.201928.2.2019
C15976
Leukeran tbl.
25x2 mg
registrovaný61,22
x
I/SHEM, ONK
1.1.201928.2.2019
C21157
Myrelan tbl.
100x2 mg
registrovaný263,28
x
I/SHEM, ONK
1.1.201928.2.2019
C02050
Alkeran tbl.
25x2 mg
registrovaný65,07
x
I/SHEM, ONK
1.1.201928.2.2019
C94241
Puri-Nethol tbl
25x20 mg
registrovaný65,35
x
I/SHEM, ONK

1.1.2019
28.2.2019

C87129
Endoxan tbl
50x50mg
registrovaný
42,78
x
I/S
NEF,NEU,REU,HEM,ONK

1.1.2019
31.12.2019

C93706
Imovax Rabies Vero (Verorab)
plv iul 2,5 ut+0,5 ml
registrovaný
25,64
1
I/S
x
x
1.1.2019
31.12.2019

C7556B
Dakarbazín medac
plo jof 10x100 mg

32,24

A;A/S
ONK, HEMx
1.1.2019
30.6.2019

C7557B
Dakarbazín medacplo jof 10x200 mg
67,76

A;A/SONK, HEMx
1.1.201930.6.2019
C7559B
Dakarbazín medacplo jof 1x1000 mg
32,24

A;A/SONK, HEMx
1.1.201930.6.2019
CMD479
Ragwitek
tbl 30x(12 Amb a 1-U)
Z53673/2018
69,94

S
ALG
x
1.12.2018
30.4.2019

CMD332
Vinblastine Teva
sol inj 1x10 ml/10mg
Z56068/2018
13,82

A;A/S
ONK, HEM
x
1.12.2018
31.5.2019

C0884ABleomedac
plv ino 1x15000 IU

24,33

A;A/S
ONK, HEM
x
1.12.2018
31.5.2019

C4904CBleomedac
plv ino 1x30000 IU 
47,95

A;A/S
ONK, HEM
x
1.12.2018
31.5.2019

CMD075
Hydrocortison
tbl. 20x10 mg
Z57152/2018
6,28

I;I/S

x
1.12.2018
31.5.2019

CMD148
AT 10 Lösung 3x30ml
Z57149/2018
139,38
0
I/S
x

13.11.2018
31.5.2019

CMD030
Pyrazinamid
tbl 100x500mg
Z46774/2018
13,33

I/S
TRN
x
1.11.2018
30.4.2019

CMD154
Liskantin
tbl 100x525mg
Z49316/2018
17,51

I/S
NEU
x
1.11.2018
30.4.2019

CMD287
Hydroxyurea medac
cps dur 100x500mg
Z56673/2018
121,05

I/S
HEM, OMK
x
12.11.2018
31.5.2019

C8530B
Alutard SQ jedy hmyzu inj 4x5ml
registrovaný
276,49

I/S
ALG
x
10.9.2018
31.3.2019
ukončenie kategorizácie
C8531B
Alutard SQ jedy hmyzu
inj 1x5ml
registrovaný
439,92

I/S
ALG
x
10.9.2018
31.3.2019
ukončenie kategorizácie
CMD163
Sotalol. tbl.
28x80mg
Z32116/2018
7,67

I/S


1.9.2018
31.12.2018

CMD328
Florinef
tbl 100x0,1mg
Z39184/2018
28,28

I/S


1.9.2018
28.2.2019

C93706
Imovax Rabies Vero (Verorab)
plv iul 2,5 ut+0,5ml
registrovaný
25,64

I/S
x
x
1.7.2018
31.12.2018

CMD116
Synacthen
i.v. amp 0,25 mg/1ml
Z29197/2018
13,07
1
A
END
x
1.7.2018
31.12.2018
CMD033
LHRH Ferring
inj 1x1ml/0,1mg
Z29197-1/2018
29,79
1
A
END
x
1.7.2018 31.12.2018
C26779
Roferon-A
sol inj 1x3MIU/0,5ml
Z27568/2018
13,33
1
I/S
HEM
x
1.7.2018 31.12.2018
C28929
IntronA
sol inj 1x1,2 ml/18 MU
Z27571/2018 92,64 1
I/S
HEM
x
1.7.2018 31.12.2018
C28930
IntronA
sol inj 1x1,2 ml/30 MU
Z27571/2018
154,40 1
I/S
HEM
x
1.7.2018 31.12.2018

CMD122-135
AdreView
37Mbq - 555Mbq
Z22891/2018
140,86-1786,14
0
A
x
x
1.6.2018 30.11.2018

CMD148
AT 10 Lösung 3x30ml
Z17058/2018
139,38
0
I/S
x

1.5.2018
31.10.2018

CMD287
Hydroxyurea medac
cps dur 100x500mg
Z17064/2018
121,05

I/S
HEM, ONK
x
1.5.2018
31.10.2018

CMD154
Liskantin
tbl 100x250mg
Z17943/2018
17,51
0
I/S
NEU

1.5.2018
31.10.2018

CMD075
Hydrocortison
tbl 20x10mg
Z21047/2018
6,28

I/S

x
1.6.2018
30.11.2018

CMD163
Sotalol tbl.
28x80mg   
Z4776/2018 6,64

I/S
INT, KAR, GER

1.3.2018
31.8.2018

CMD328
Florinef
tbl 100x0,1 mg
Z37315/2017
15,90
x
I/S
x
x
1.3.2018
31.8.2018

C87129
Endoxan tbl
50x50 mg
registrovaný 42,78

I/S NEF,NEU,REU,HEM,ONK

13.2.2018
31.12.2018

C14585
Lanvis tbl.
25x40 mg
registrovaný
  165,61 

I/S HEM,ONK

1.6.2018
31.12.2018

C15976
Leukeran tbl.
25x2 mg
registrovaný
61,22

I/S HEM,ONK

1.6.2018
31.12.2018

C21157
Myrelan tbl.
100x2 mg
registrovaný
263,28

I/S HEM,ONK

1.6.2018
31.12.2018

C02050
Alkeran tbl.
25x2 mg
registrovaný
65,07

I/S HEM,ONK

1.6.2018
31.12.2018

C94241
Puri-Nethol tbl.
25x50 mg
registrovaný
65,35

I/S HEM,ONK

1.6.2018
31.12.2018

C14585
Lanvis tbl.
25x40 mg
registrovaný
115,92

I/S
HEM, ONK

1.2.2017
31.5.2018

C15976
Leukreran tbl.
25x2 mg
registrovaný
42,85

I/S
HEM, ONK

1.2.2017
31.5.2018

C21157
Myrelan tbl.
100x2 mg
registrovaný
184,30

I/S
HEM, ONK

1.2.2017 31.5.2018

C02050
Alkeran tbl.
25x2 mg
registrovaný
45,55

I/S
HEM, ONK

1.2.2017 31.5.2018
C94241
Puri-Netrhol tbl.
25x50 mg
registrovaný
45,74

I/S
HEM, ONK

1.2.2017
31.5.2018
C26779
Roferon - A sol inj 1x3MIU/0,5 ml
Z13315/2017
9,85

I/S
HEM
x
1.1.2018
31.5.2018

C28930
IntronA
sol inj 1x1,2 ml/30 MU
Z13273/2017
108,10

/I/S
HEM
x
1.1.2018
31.5.2018

C28929
IntronA
sol inj 1x1,2 ml/18 MU
Z13273/2017
64,85

I/S
HEM
x
1.1.2018
31.5.2018

C26779
Roferon-A
sol inj 1x3MIU/0,5 ml
Z13315/2017
13,33

I/S HEM   
x
1.6.2018
30.6.2018

C28930
IntronA
sol inj 1x1,2 ml/30 MU
Z13273/2017
154,40

I/S HEM   
x
1.6.2018
30.6.2018

C28929
IntronA
sol inj 1x1,2 ml/18 MU
Z13273/2017
92,64

I/S HEM   
x
1.6.2018
30.6.2018

C25979
Havrix 1440
Dosis adulta 1x1/1440
registrovaný
16,75
x
I/S

1.1.2018
30.6.2018

CMD439
Diftavax inj
1x0,5 ml
Z11583/2017
4,50

I/S
x
x
18.1.2018
30.6.2018 zmena do
8.3.2018

od 8.3.2018 ukončený predchádzajúci súhlas. Zakategorizovaná vakcína Vacdite.
C93706
Imovax  Rabies Vero (Verorab)
plv iul 2,5 ut+0,5 ml
registrovaný
25,64

I/S
x
x
19.1.2018
30.6.2018

C1275C
Dexametazón Krka 20 mg
tbl. 20 x 20 mg
registrovaný
45,23

I/S
x
x
1.1.2018
28.2.2018

C1247C
Dexametazón Krka 4 mg
tbl. 20 x 40 mg
registrovaný
11,47

I/S
x
x
1.1.2018
28.2.2018

CMD122-135
AdreView
37Mbq - 555Mbq
Z9913/2017
140,86 - 1786,14
0
A
x
x
1.12.2017
31.5.2018

CMD116
Synacthen
i.v. amp 0,25 mg/1ml
Z27518-1/2017
13,07
0
A
END
x
1.1.2018
30.6.2018

CMD033
LHRH Ferring
inj 1x1ml/0,1mg
Z9235/2017
29,79
0
A
END
x
1.1.2018
30.6.2018

CMD030
Pyrazinamid
tbl 100x500mg
Z21033/2018
13,33
x
I
TRN

1.5.2018
30.4.2018

CMD180
Isozid
tbl 100x100mg
Z44754/2017
18

I
TRN
x
1.12.2017
31.5.2018

CMD075
Hydrocortison
tbl 20x10mg
Z4204/2017
6,28
x

I
x
1.12.2017
31.5.2018

CMD154
Liskantin
tbl 100x250mg
Z1908/2017
17,51
0
I
NEU

1.11.2017
30.4.2018

CMD287
Hydroxyurea medac
cps dur 100x500mg
Z7228/2017
121,05

I
HEM, ONK
x
1.11.2017
30.4.2018

CMD163
Sotalol tbl.
28x80mg
Z33117/2017
9,52

I
INT, KAR, GER
x
1.9.2017
28.2.2018

CMD148
AT 10 Lösung
3x30ml
Z44749/2017
139,38
0
I/S
x
x
28.9.2017
30.4.2018

C25979
Havrix 1440
Dosis adulta 1x1x/1440
registrovaný
23,93
x
V
PED

1.9.2017
31.12.2017

CMD328
Florinef
tbl 100x0,1mg
Z37315/2017
15,9
x
I/S
x
x
1.9.2017
28.2.2018

CMD355
Delpral
sol. inj. 5x2x ml/100 mg
Z40684/2017
1,0025
5
AS
GER, INT, KLF, NEU, PSY, PLM
x
1.9.2017
28.2.2018

CMD116
Synacthen
i.v. amp 0,25 mg/1ml
Z27518-1/2017
13,07
1
A
END
x
1.7.2017
31.12.2017

C26779
Roferon-A
som inj 1x3 MIU/0,5 ml
Z26152/2017
v zmysle ZKL

I/S
HEM
x
1.7.2017
31.12.2017

C28930
IntronA
sol inj 1x1,2 ml/30 MU
Z6151/2017
v zmysle ZKL

I/S
HEM
x
1.7.2017
31.12.2017

CMD033
LHRH Ferring
inj 1x1ml/0,1mg
Z27247/2017
29,79
1
A
END
x
1.7.2017
31.12.2017

C87129
Endoxan tbl
50x50mg
registrovaný
57,04
0
i/S
NEF, NEU, REU, HEM, ONK

1.7.2017
31.12.2017

CMD328
Florinef
tbl. 100x0,1 mg
Z37315/2017
15,90
0
I/S
x
x
1.9.2017
28.2.2018

CMD418
Atiten
os gtt 1mg/1mlx15ml
Z27518/2017
29,50
0
A


8.6.2017
31.12.2017

CMD122-135
AdreView
37Mbq - 555 Mbq
Z24107/2017
140,86 - 1786,14
0
I


1.6.2017
30.11.2017

CMD075
Hydrocortison
tbl 20x10mg
Z22577/2016
6,28
x
I


1.6.2017
30.11.2017

C93706
Imovax Rabies Vero (Verorab)
plv iul 2,5 ut+0,5ml
registrovaný
14,45
0
I/S
x
x
1.5.2017
31.12.2017

CMD154
Liskantin
tbl 100x250mg
Z14860/2017
17,51
0
I
NEU

1.5.2017
31.10.2017

CMD163
Sotalol tbl.
28x80mg
Z05126/2017
9,52

I/S
INT, KAR, GER

1.5.2017
31.8.2017

CMD287
Hydroxyurea medac
cps dur 100x500mg
Z14563/2017
121,05

I
HEM, ONK
x
1.5.2017
31.10.2017

CMD030
Pyrazinamid
tbl. 100x500mg
Z19675-4/2017
13,33
0
I
TRN
x
1.5.2017
30.11.2017

CMD180
Isozid
tbl. 100x100mg
Z19672-3/2017
18
0
I
TRN

1.5.2017
30.11.2017

C1275C
Dexametazón Krka 20 mg
tbl. 20 x 20 mg
registrovaný
85,33

I
x
x
1.6.2017
31.12.2017

C1247C
Dexametazón Krka 4 mg
tbl. 20 x 4 mg
registrovaný
17,06

I
x
x
1.6.2017
31.12.2017

CMD283
Trijodthyronin Sandoz tbl. 30x0,025mg
Z34231/2016
4,65
0
I/S
END
x
1.3.2017
31.8.2017

CMD148
AT 10 Lösung 3x30ml
Z13546-2017-OF
139,38
0
I
x
x
27.3.2017
31.8.2017

CMD328
Florinef
tbl 100x0,1mg
Z13546-2017-OF
15,9
0
I/S
x
x
28.3.2017
31.8.2017

CMD355
Delpral
sol. inj. 5x2 ml/100 mg MZ SR: Z13988-2017-OF
0,98

AS
GER, INT, KLF, NEU, PSY, PLM
x
1.4.2017
31.8.2017

C14585
Lanvis tbl.
20x40 mg
registrovaný 181,36
0
I
HEM, ONK
x
1.1.2017
31.12.2017

C15976
Leukeran tbl.
25x2 mg
registrovaný 181,36
0
I
HEM, ONK x
1.1.2017 31.12.2017
C21157
Myrelan tbl.
100x2 mg
registrovaný 281,49
0
I
HEM, ONK x
1.1.2017 31.12.2017
C02050
Alkeran tbl.
25x2 mg
registrovaný 81,99
0
I
HEM, ONK x
1.1.2017 31.12.2017
C94241
Puri_Nethol tbl.
25x5 mg
registrovaný 80,80
0
I
HEM, ONK x
1.1.2017 31.12.2017
C87129
Endoxan tbl
50x50 mg
registrovaný
57,04
0
I/S
NEF, NEU, REU, HEM, ONK

1.7.2017
31.12.2017

C26779
Roferon-A
sol in 1x3MIU/0,5 ml
Z49414-4/2016
v zmysle ZKL

I/S
HEM
x
1.1.2017
30.6.2017

C28929
IntronA sol inj 1x1,2 ml/18 MU
Z49414-2/2016
v zmysle ZKL
I/S
HEM
x
1.1.2017
30.6.2017

C28930
IntronA
sol ing 1x1,2 ml/30 MU
Z49414-1/2016
v zmysle ZKL
I/S
HEM
x
1.1.2017
30.6.2017

CMD033
LHRH Ferring
inj 1x1xml/0,1mg
Z51357-1/2016
29,79
1
A
END
x
1.1.2017
30.6.2017

CMD116
Synacthen
i.v. amp 0,25 mg/1ml
Z51357/2016
13,07
1
A
END
x
1.1.2017
30.6.2017

CMD122-135
AdreView
37Mbq - 555Mbq
Z46123/2016
140,86-1786,14
1
A
x
x
1.12.2016
31.5.2017

CMD031
Fortecortin
tbl 20x4mg
Z46735/2016
18,36
x
I/S
x
x
1.12.2016
31.5.2017

CMD075
Hydrocortison
tbl 20x10mg
Z44221/2016
6,28
0
I
x
x
1.12.2016
31.5.2017

CMD154
Liskantin
tbl 100x250mg
Z38790/2016
17,51
0
I
NEU

1.11.2016
30.4.2017

CMD163
Sotalol tbl.
28x80mg
Z37627/2016
9,52

I
INT, KAR, GER

1.11.2016
30.4.2017

CMD287
Hydroxyurea medac
cps dur 100x500mg
Z41730/2016
121,05

I
HEM, ONK
x
1.11.2016
30.4.2017

CMD030
Pyrazinamid
tbl 100x500mg
Z36709-1/2016
13,33
0
I
TRN
x
1.9.2016
31.3.2017

CMD180
Isozid
tbl. 100x100mg
Z36709/2016
18
0
I
TRN

1.9.2016
31.3.2017

CMD148
AT 10 Lösung
3x30 ml
Z34655/2016
139,38
0
I/S
x
x
16.9.2016
15.3.2017

CMD328
Florinef
tbl 100x0,1mg
Z34655-1/2016
15,9

I/S
x
x
16.9.2016
15.3.2017

CMD283
Trijodthyronin Sandoz tbl.
30x0,025mg
Z34231/2016
4,65
0
I
END
x
1.9.2016
28.2.2017

CMD031
Fortecortin
tbl. 20x4mg
Z21331/2016
18,36
x
I/S
x
x
1.8.2016
30.112016

C28930
IntronA
sol inj 1x1,2 ml/18MU
Z25060-3/2016
podľa Zoznamu kat. liekov
I/S HEM
x
1.7.2016
31.12.2016

C28929
IntronA
sol inj 1x1,2 ml/30MU
Z25060-3/2016
podľa Zoznamu kat. liekov
I/S
HEM
x
1.7.2016
31.12.2016

C26779
Roferon-A
sol inj 1x3 MIU/0,5 ml
Z25060-4/2016
podľa Zoznamu kat. liekov

I/S
HEM
x
1.7.2016
31.12.2016

C87129
Endoxan
tbl odb 50x50 mg
registrovaný
57,04

I/S
NEF, NEU, REU, HEM, ONK
x
1.7.2016
31.12.2016

CMD033
LHRH Ferring
inj. 1x1ml/ 0,1mg
Z25060-1/2016
29,79
1
A
END
x
01.07.2016
31.12.2016

CMD116
Synacthen
i.v. amp 0,25mg/1ml
Z25060-2/2016
13,07
1
A
END
x
01.07.2016
31.12.2016

CMD122-135
AdreView
37Mbq - 555Mbq
Z19586/2016
140,86-1786,14
0
A
x
x
01.06.2016 30.11.2016
CMD075
Hydrocortison
tbl. 20x10 mg
Z21338/2016
6,28
0
I
x
x
01.06.2016
30.11.2016

CMD163
Sotalol
tbl. 28x80 mg
Z15422/2016
9,25
x
I
INT, KAR, GER

01.05.2016
31.10.2016

CMD287
Hydroxyurea medac
cps dur 100x500 mg
Z16149/2016
121,05
x
I
HEM, ONK
x
01.05.2016
31.10.2016

CMD030
Pyrazinamid
tbl. 100x500 mg
Z06767/2016
13,33
x
I
TRN
x
01.05.2016
31.08.2016

CMD180
Isozid
tbl. 100x100 mg
Z06767-1/2016
18

I
TRN

01.05.2016
31.08.2016

CMD154
Liskantin
tbl. 100x250 mg
Z12109/2016
17,51
x
I
TRN

16.04.2016
31.10.2016

C58898
Fludar oral tbl. flm
20x10mg
registrovaný
287,65

I
HEM, ONK
x
01.03.2016
28.02.2017

CMD364
Prick-Testlősung
1x2ml
Z55328/2015
15,18
100,00
A
ALG

01.03.2016
31.07.2016

CMD283
Trijodthyronin Sandoz tbl.
30x0,025mg
Z07559/2016
4,65
x
I
END
x
01.03.2016
31.08.2016

CMD343
Tauredon
10x0,5ml/50mg
Z07034/2016
70,47

S
REU
x
17.02.2016
31.08.2016

CMD148
AT 10 Lösung
3x30ml
Z07323-1/2016
139,38
x
I
x
x
16.03.2016
15.09.2016

CMD328
Florinef
tbl. 100x0,1mg
Z07323/2016
15,9
x
I/S
x
x
16.03.2016
15.09.2016

CMD031
Fortecortin tbl.
20x4mg
Z02915/2016
18,36

S
x

01.02.2016
31.07.2016

C14585
Lanvis tbl.
25x40mg
registrovaný
181,36
x
I
HEN, ONK

01.01.2016
31.12.2016

C15976
Leukeran tbl.
25x2mg
registrovaný
181,36
x
I
HEM, ONK

01.01.2016
31.12.2016

C21157
Myrelan tbl.
100x2mg
registrovaný
281,49
x
I
HEM, ONK

01.01.2016
31.12.2016

C02050
Alkeran tbl.
25x2mg
registrovaný
81,99
x
I
HEM, ONK

01.01.2016
31.12.2016

C94241
Puri-Nethol tbl.
25x50mg
registrovaný
80,80
x
I
HEM, ONK

01.01.2016
31.12.2016

CMD349
Pangramin
sol slg 90x0,2ml/200 STU
Z45306/2015
111,95
x
S
ALG
x
01.01.2016
30.06.2016

C87129
Endoxan
tbl. 50x50mg
registrovaný
57,04
x
I/S
NEF, NEU, REU, HEM, ONK

01.01.2016
30.06.2016

CMD033
LHRH Ferring
inj. 1x1ml/0,1mg
Z54379/2015
29,79
1
A
END
x
16.01.2016
30.06.2016

CMD116
Synacthen
i. v. amp 0,25 mg/1ml
Z54379-1/2015
13,07
1
A
END
x
16.01.2016
30.06.2016

CMD154
Liskantin
tbl. 100x250mg
Z42630/2015
17,51
x
I
TRN

01.01.2016
15.04.2016

CMD355
Delpral
sol. inj.
5x2 ml/100mg
Z51639/2015
0,98

AS
GER, INT, KLF, NEU, PSY
x
01.12.2015
30.06.2016

CMD122-135
AdreView
37Mbq - 555Mbq
Z49835/2015
140,86-1786,14
1
I
x
x
01.12.2015
31.05.2016

CMD075
Hydrocortison
tbl. 20x10mg
Z47854/2015
6,28
x
I
x
x
01.12.2015
31.05.2016

CMD030
Pyrazinamid
tbl. 100x500mg
Z47404-1/2015
13,33
x
I
TRN
x
09.11.2015
30.04.2016

CMD180
Isozid
tbl. 100x100mg
Z40531/2015
18

I
TRN

01.11.2015
30.04.2016

CMD163
Sotalol tbl.
28x80mg
Z45003/2015
9,52
x
I
INT, KAR, GER

21.10.2015
30.04.2016

C8307A
Priorix
plv iul 1x0,5ml

9,45

V
PED

01.11.2015
30.06.2016

CMD287
Hydroxyurea medac
cps dur 100x500mg
Z44445/2015
121,05
x
I
HEM, ONK
x
15.10.2015
30.04.2016

CMD343
Tauredon
10x0,5ml/50mg
BGL
70,47

S
REU
x
01.09.2015
15.01.2016

CMD283
Trijodthyronin Sandoz tbl.
30x0,025mg
Z37599/2015
4,65
x
S
END
x
01.09.2015
28.02.2016

CMD148
AT 10 Lösung
3x30ml
Z37778-1/2015
139,38
x
S
x
x
16.09.2015
15.03.2016
od 15.10.2015 zmena na "S"
CMD328
Florinef
tbl. 100x0,1mg
Z37778/2015
15,9
x
I/S
x
x
16.09.2015
15.03.2016

CMD031
Fortecortin
tbl. 20x4mg
Z32857/2015
18,36

S
x

16.08.2015
31.01.2016

CMD154
Liskantin
tbl 100x250mg
Z21350/2015
17,51
x
I
TRN

01.07.2015
31.12.2015

CMD033
LHRH Ferring
inj 1x1ml/0,1mg
Z2886-1/2015
29,79
1
A
END
x
16.07.2015
15.01.2016

CMD116
Synacthen
i.v. amp 0,25mg/1ml
Z28086/2015
13,07
1
A
END
x
16.07.2015
15.01.2016

CMD122-135
AdreView
37Mbq - 555Mbg
Z20218/2015
140,86-1786,14
1
I
x
x
13.05.2015
30.11.2015

CMD075
Hydrocortison
tbl 20x10mg
Z20834/2015
6,28
x
I
x
x
13.05.2015
30.11.2015

C87129
Endoxan tbl
50x50mg
registrovaný
57,04
x
I/S
NEF, NEU, REU, ONK, HEM

21.5.2015
31.12.2015

CMD180
Isozid
tbl. 100x100mg
Z16677-2/2015
18
x
I
TRN

01.05.2015
31.10.2015

CMD030
Pyrazinamid
tbl. 100x500mg
Z16677-1/2015
13,33

I
TRN
x
01.04.2015
31.10.2015

C34901
Infanrix Hexa
plv iul 10x5ml
registrovaný
428,99
10
V

x
24.04.2015
31.12.2015

CMD163
Sotalol tbl.
28x80mg
Z099070/2015
9,52
x
I
INT, KAT,GER

01.04.2015
30.09.2015

CMD287
Hydroxyurea medac
cps dur 100x500mg
Z12082/2015
121,05
x
I
HEM, ONK
x
13.03.2015
30.09.2015

CMD328
Florinef
tbl 100x0,1mg
Z09969/2015
15,9
x
I/S
x

05.03.2015
15.09.2015

CMD283
Trijodthyronin Sandoz tbl.
30x0,025mg
Z08182/2015
4,65
x
I
END

01.03.2015
31.08.2015

CMD148 AT 10 Lösung
3x30ml
Z09613/2015
139,38
x
I
x

16.03.2015
15.09.2015

C58898
Fludar oral
tbl flm 20x10 mg
registrovaný
287,65

I
HEM, ONK

01.03.2015
29.02.2016

CMD031
Fortecortin
tbl.20x4mg
Z06775/2015
18,36

S
x

16.02.2015
15.08.2015

CMD033
LHRH Ferring
inj. 1x1ml/0,1mg
Z55894/2014
29,79
1
A
END
x
16.01.2015
15.07.2015

CMD116
Synacthen
i.v. amp 0,25mg/1ml
Z55895/2014
13,07
1
A
END
x
16.01.2015
15.07.2015

CMD323
Astonin H
tbl. 50x0,1mg
Z51442/2014
17,83
x
S
x
x
01.01.2015
30.06.2015

C14585
Lanvis tbl.
25x40 mg
registrovaný
181,36
x
I
HEM, ONK

01.01.2015
31.12.2015

C15976
Leukeran tbl.
25x2 mg
registrovaný
181,36
x
I
HEM, ONK

01.01.2015
31.12.2015

C21157
Myrelan tbl.
100x2 mg
registrovaný
281,49
x
I
HEM, ONK

01.01.2015
31.12.2015

C02050
Alkeran tbl.
25x2 mg
registrovaný
81,99
x
I
HEM, ONK

01.01.2015
31.12.2015

C94241
Puri-Nethol tbl.
25x50 mg
registrovaný
80,80
x
I
HEM, ONK

01.01.2015
31.12.2015

CMD154
Liskantin
tbl. 100x250mg
Z52791/2014
17,51
x
I
TRN

01.01.2015
30.06.2015

C87129
Endoxan
tbl. obd. 50x50mg

23,46
x
I/S
NEF, NEU, REU, HEM, ONK
x
01.01.2015
20.05.2015VYSVETLIVKY:

Spôsob úhrady lieku:

 • A - liek, ktorému je určený osobitný spôsob úhrady lieku; plne uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia,
 • AS - liek, ktorému je určený osobitný spôsob úhrady lieku; čiastočne uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia,
 • I - liek, ktorému nie je určený osobitný spôsob úhrady lieku; plne uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia,
 • S - liek, ktorému nie je určený osobitný spôsob úhrady lieku; čiastočne uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia.

Obmedzenia:

 • p.o. : preskripčné obmedzenie
 • i.o. : indikačné obmedzenie

Iné skratky:

 • INT – vnútorné lekárstvo,
 • KAR – kardiológia,
 • GER – geriatria,
 • TRN – pneumológia a ftizeológia,
 • ONK – onkológ,
 • HEM – hematológ,
 • NEU – neurológ,
 • END – endokrinológ.