Aktuality

16.07.2024

Zmena schvaľovania pokračovania liečby pomôckami CGM alebo FGM (kontinuálny alebo flash monitoring glukózy)

Od 1.júla 2024 platia zmeny v Zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok. Prinášame vám prehľad, čo je nové v schvaľovaní pomôcok na monitoring glukózy.
Čítajte ďalej
11.06.2024

Povinnosť uvádzať kód indikačného obmedzenia

Ministerstvo zdravotníctva stanovilo od 1.6.2024 podmienky povinnosti uvádzať kód indikačného obmedzenia (kód IO) pri predpise a výdaji liekov. Usmernenie sa týka tých liekov, ktoré sú v Zozname kategorizovaných liekov označené „TRUE“.
Čítajte ďalej
11.06.2024

Zmena podmienok indikačného obmedzenia v úhradovej skupine č. 5 (NOAK)

Rozhodnutím MZ SR sa od 1.4.2024 zmenilo znenie indikačného obmedzenia u liekov zo skupiny nových antikoagulancií (NOAK). Zároveň usmernením zo dňa 1.5.2024 zrušilo špecifické diagnózy I48.7, I26.7, I80.7 používané pre preskripciu NOAK, ktoré sú od júna 2024 vyradené aj zo zoznamu chorôb MKCH - 10 - SK.
Čítajte ďalej
31.05.2024

Pomôcka pre zúčtovanie dávok v novom prostredí

Zúčtovanie zdravotnej starostlivosti sme postupne od januára do konca mája aj s vašou pomocou úspešne presunuli do DôveraLekárom. Ak si v novom systéme neviete dať s niečím rady, ponúkame vám pomoc.
Čítajte ďalej
29.05.2024

Usmernenie k predpisovaniu inhibítorov protónovej pumpy

Keďže takmer každý desiaty poistenec Dôvery užíval tento rok niektorý z liekov patriacich do skupiny inhibítorov protónovej pumpy - PPI (omeprazol, pantoprazol, lanzoprazol, ezomeprazol) zhrnuli sme vám dôležité fakty pre ich efektívnejšie predpisovanie.
Čítajte ďalej
24.05.2024

Prechod z nemocnice do ambulancie trvá dlho. Našu analýzu podporili európske kapacity v kardiológii

Len 56 % pacientov so srdcovým zlyhávaním navštívi do troch mesiacov po hospitalizácii ambulantného kardiológa. Ženy ešte zriedkavejšie než muži. Je čo zlepšovať, zhodujú sa európski odborníci s našou analýzou.
Čítajte ďalej
14.05.2024

Nová zmena finančných limitov inkontinenčných pomôcok

Mesačné finančné limity pre úhradu inkontinenčných pomôcok z verejného zdravotného poistenia pre II. stupeň inkontinencie majú od 25. apríla novú výšku.
Čítajte ďalej
30.04.2024

Zmena vo vykazovaní liekov podávaných v ambulanciách

S platnosťou od 1. januára 2024 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou doplnil vykazovanie ambulantných dávok o kód indikačného obmedzenia podaného lieku. Táto nová povinnosť sa týka tých liekov, ktorých úhrada zo zdravotného poistenia je viazaná na splnenie indikačného obmedzenia.
Čítajte ďalej
27.03.2024

Nové metodické usmernenia ÚDZS platné od 1.4.2024

Od 1. apríla 2024 platia nové metodické usmernenia vydané Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (22.3.2024). Pozrite sa, čo sa mení.
Čítajte ďalej
21.03.2024

Zmena podmienok indikačného obmedzenia v úhradovej skupine č. 5 (NOAK) od 1.4.2024

Rozhodnutím MZ SR sa od 1.4.2024 mení znenie indikačného obmedzenia u liekov zo skupiny nových antikoagulancií (NOAK). Toto stručné zhrnutie vám pomôže pri vytváraní preskripčných záznamov a voľbe kódu diagnózy pri predpisovaní liekov zo skupiny NOAK.
Čítajte ďalej