Hexavakcína

Povinná

Očkuje sa proti

 • čierny kašeľ
 • detská obrna
 • hemofilové invazívne infekcie
 • tetanus
 • vírusová hepatitída B
 • záškrt

Očkovanie pozostáva z 3 dávok

 • V treťom mesiaci života
 • V piatom mesiaci života
 • V jedenástom mesiaci života

Očkovacie látky

 • Infanrix hexa
  • Podáva sa: injekčne do svalu
 • Hexacima
  • Podáva sa: injekčne do svalu

Pomer zaočkovanosti

96,38%

Údaj je vypočítaný ako agregované percento detí do 18 rokov celoživotne poistených v Dôvere, ktoré sú zaočkované niektorou z vakcín používaných pri tomto očkovaní.

Preplácanie očkovania

Očkovanie je bez doplatku pacienta. Dôvera za vás očkovanie zaplatí.

Zloženie očkovacej látky

Príbalový leták Infanrix Hexa

Príbalový leták Hexacima

Výskyt nežiaducich účinkov

Veľmi časté (1 z 10)

pocit únavy; nechutenstvo; vysoká teplota 38 °C alebo vyššia; opuch; bolesť; začervenanie v mieste podania injekcie; neobvyklý plač; pocit podráždenosti alebo nepokoja

Časté (menej ako 1 z 10)

hnačka; vracanie; horúčka vyššia ako 39,5 °C; opuch väčší ako 5 cm alebo tvrdá zdurenina v mieste podania injekcie; pocit nervozity

Menej časté (1 zo 100)

infekcia horných dýchacích ciest; pocit ospalosti; kašeľ; veľký opuch očkovanej končatiny