Rotavírusy

Nepovinná vakcína

Očkuje sa proti

 • infekcie spôsobené rotavírusmi

Očkovanie pozostáva z 2 alebo z 3 dávok (podľa očkovacej látky)

 • očkovať sa môže od veku 6 týždňov
 • odstup medzi dávkami by mal byť aspoň 4 týždne
 • očkovanie by malo byť ukončené do veku 24 až 32 týždňov (podľa očkovacej látky)

Očkovacie látky

 • Rotarix
  • Podáva sa do úst
  • Pozostáva z 2 dávok
  • Očkovanie musí byť ukončené do veku 24 týždňov
  • Obsahuje 1 (najčastejšie sa vyskytujúci) kmeň rotavírusu


 • RotaTeq
  • Podáva sa do úst
  • Pozostáva z 3 dávok
  • Očkovanie musí byť ukončené do veku 32 týždňov
  • Obsahuje 5 kmeňov rotavírusu

Pomer zaočkovanosti

20,53%

Údaj je vypočítaný ako agregované percento detí do 18 rokov celoživotne poistených v Dôvere, ktoré sú zaočkované niektorou z vakcín používaných pri tomto očkovaní.

Preplácanie očkovania

Očkovacie látky Rotarix a RotaTeq sú s doplatkom pacienta.

Očkovacie látky Rotarix a Rotateq sú čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia a doplatok spadá do limitu spoluúčasti, ktorý je pre deti do 6 rokov od 1.4.2021 odpúšťaný priamo v lekárni. Vakcína je hradená podľa platných indikačných obmedzení pre deti od 6 týždňov do 6 mesiacov veku dieťaťa.

Zloženie očkovacej látky

Príbalový leták Rotarix

Príbalový leták RotaTeq

Výskyt nežiaducich účinkov

Veľmi časté (1 z 10)

horúčka; hnačka; vracanie

Časté (menej ako 1 z 10)

infekcie horných dýchacích ciest

Menej časté (1 zo 100)

bolesť brucha; plynatosť; výtok z nosa a zápal hrdla; infekcia ucha; vyrážka