Na cestu do EÚ si pribaľte európsky preukaz

Aj v zahraničí sa vám môže stať, že budete potrebovať zdravotnú starostlivosť. Preto je dobré mať Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP) stále pri sebe.

Aktualizované: 13. 06. 2016

Na cestu do EÚ si pribaľte európsky preukaz Ak cestujete do krajín Európskej únie, do Srbska, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska, Macedónska alebo na Island, s európskym preukazom poistenca máte u lekára rovnaké práva (aj povinnosti) ako domáci pacienti. Jednoducho povedané, čo im uhradí ich zdravotná poisťovňa, to vám preplatíme aj my. Čo si pacienti v danej krajine platia z vlastného, zaplatíte si sami. Preukaz akceptujú vo verejných zdravotníckych zariadeniach (nie u súkromníkov).

POZOR: Všetky uvedené informácie platia vtedy, ak do zahraničia cestujete na dovolenku, za štúdiom či služobne, teda ak tam necestujete natrvalo a ak zostávate poistený na Slovensku. Ak sa sťahujete alebo idete do cudziny pracovať a budete tam aj poistený, platia pre vás iné pravidlá. Informujte sa o nich vo svojej novej zdravotnej poisťovni v zahraničí.

Len akútna pomoc

Na cestu do EÚ si pribaľte európsky preukaz Európsky preukaz vám garantuje nevyhnutné ošetrenie v nemocnici alebo v ambulancii, ak ide o akútny stav, napríklad  pri chorobe, úraze (napríklad zlomenina, infarkt, dopravná nehoda), počas neplánovaného pôrodu, očkovania, operačného zákroku (prasknutý žalúdočný vred, zápal slepého čreva a pod.). Chronickí pacienti majú zabezpečenú aj pravidelnú starostlivosť, ako dialýza či oxygenoterapia. Termín a miesto si však radšej dopredu dohodnite u lekára v zahraničí.

POZOR: Ak nejde o urgentnú zdravotnú starostlivosť, ale o plánovaný zákrok alebo o operáciu v zahraničí, potrebujete vopred súhlas svojej zdravotnej poisťovne. Viac o plánovanej zdravotnej starostlivosti v zahraničí tu.

Naše odporúčanie

Doplatky pacientov (spoluúčasť) za zdravotnú starostlivosť sú v každej krajine individuálne a môžu sa vyšplhať vysoko. Ide najmä o hospitalizácie, ošetrenia u zubára alebo o kúpu niektorých liekov. Európsky preukaz vás pred nimi neochráni. 
Ak sa chcete niektorým platbám vyhnúť, vybavte si aj pred cestou do krajín EÚ komerčné poistenie liečebných nákladov.

Ako získam európsky preukaz

Preukaz poistenca, ktorý používate u lekárov na Slovensku, je kombinovaný s európskym preukazom. Pravdepodobne ho teda už máte na druhej strane svojho zdravotného preukazu. Pred cestou si pre istotu skontrolujte jeho platnosť.

Viac o platnosti preukazu sa dozviete na tejto stránke.

O európsky preukaz môžete bezplatne požiadať v ktorejkoľvek našej pobočke, na Zákazníckej linke 0850 850 850 alebo cez Elektronickú pobočku. Vydanie a doručenie trvá zväčša do desiatich pracovných dní.

Najčastejšie sa pýtate

Potrebujem pri ceste do zahraničia aj komerčné (cestovné) poistenie?

Všetko záleží od toho, kam cestujete a za akým účelom.

V princípe platí, že pri krátkodobom pobyte v krajinách Európskej únie, v Nórsku, Švajčiarsku, Lichtenštajnsku, Macedónsku a na Islande vám stačí európsky preukaz. Zabezpečí vám rovnaké práva aj povinnosti ako domácim poistencom avšak len vo verejných (nie súkromných) zdravotníckych zariadeniach. Čo im preplatí ich zdravotná poisťovňa, to vám preplatíme aj my.

V niektorých krajinách sú však doplatky pacientov napr. u zubára alebo hospitalizáciu v nemocnici oproti našim veľmi vysoké. Odporúčame vám preto vybaviť si pred cestou aj komerčné poistenie. Ak cestujete do krajín mimo EÚ, určite si vybavte komerčné poistenie

Európsky preukaz však nekryje plánovanú zdravotnú starostlivosť (plánovaný pôrod v zahraničí, operáciu, ošetrenie). Takúto zdravotnú starostlivosť vám preplatíme, ale musíme vám ju vopred schváliť.

Čítať celú odpoveď
Odchádzam náhle do zahraničia a nemám európsky preukaz. Čo mám robiť?

Požiadajte nás o jeho vydanie telefonicky na čísle 0850 850 850, v niektorej z našich pobočiek alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu alebo cez vašu Elektronickú pobočku. Vytlačíme vám ho a odošleme väčšinou do 10 pracovných dní.

Ak do zahraničia odchádzate skôr, vydáme vám na počkanie v ktorejkoľvek našej pobočke náhradný certifikát. Certifikát platí tri mesiace a je plnohodnotnou náhradou za európsky preukaz.

Čítať celú odpoveď
Ochráni ma európsky preukaz pred platením?

Nie úplne. Zabezpečí vám rovnaké práva,ale aj povinnosti, aké majú domáci pacienti. Ak si tí za niečo platia, budete si platiť aj vy. V niektorých krajinách sú doplatky vyššie ako na Slovensku, platí sa napríklad za lieky alebo pri hospitalizácii v nemocnici.

Ak sa chcete tomu vyhnúť, odporúčame vám vybaviť si komerčné poistenie.

Čítať celú odpoveď
Môžem s európskym preukazom navštíviť akéhokoľvek lekára?

Nie, tento preukaz platí iba u lekárov a zdravotníckych zariadeniach, ktoré sú v štátoch EÚ napojené na verejný systém zdravotného poistenia. Neplatí teda u súkromných lekárov a v privátnych klinikách. Tam si náklady spojené so zdravotnou starostlivosťou hradíte sami.

Čítať celú odpoveď
Čo všetko mi garantuje európsky preukaz poistenca?

Pri akútnom ochorení alebo stave ohrozujúcom život máte nárok na potrebnú (neodkladnú) zdravotnú starostlivosť. Myslí sa tým nevyhnutné ošetrenie napríklad v prípade úrazu, zlomeniny, infarktu, pôrodu, očkovania, operačného zákroku (prasknutý žalúdočný vred, zápal slepého čreva a pod.) i tehotenských prehliadok.

Európsky preukaz garantuje aj pravidelnú starostlivosť (dialýzu, oxygenoterapiu a pod.) pre chronických pacientov. No jej poskytnutie, najmä termín a miesto, si vopred dohodnite s lekárom alebo zariadením v štáte, kam cestujete.

Čítať celú odpoveď

Súvisiace články

Všetky tlačivá pre poistencov
Dovolenka, práca a štúdium v EÚ
Preukaz poistenca