Vyšetrenie je súčasťou preventívnej prehliadky u všeobecného lekára pre ľudí od 50. roku života. Len v minulom roku malo pozitívny test na prítomnosť krvi v stolici približne 4500 poistencov, ktorým lekár následne odporúča kolonoskopické vyšetrenie u gastroenterológa, aby sa zistila presná príčina krvácania. U 115 poistencov bolo potvrdené nádorové ochorenie.

Skríning rakoviny hrubého čreva a konečníka

Rok prevencie (2019), ktorý naštartovalo ministerstvo zdravotníctva v spolupráci so zdravotnými poisťovňami, je mimoriadne dôležitý krok. Zameralo sa na najväčšiu pliagu - na rakovinu. Zdravotné poisťovne odštartujú skríningové programy na včasné odhalenie rakoviny hrubého čreva a konečníka, prsníka a krčka maternice.

V prvej fáze to bude skríning rakoviny hrubého čreva a konečníka, ktorý by malo absolvovať 20-tisíc ľudí z celého Slovenska – poistencov všetkých zdravotných poisťovní. Cieľom je, aby sa na skríningovom vyšetrení zúčastnila aspoň polovica z nich. Ich účasť je kľúčová, pretože medicínska prax preukázala, že ak sa rakovina hrubého čreva a konečníka zístí včas, napríklad kontrolným vyšetrením stolice, je úplne vyliečiteľná.

„Zdravotná poisťovňa Dôvera 7. januára oslovila 5400 svojich poistencov vo veku od 50 do 74 rokov, ktorí doposiaľ neabsolvovali vyšetrenie okultného krvácania v stolici. Dostali obálku s pokynmi a s odbernou skúmavkou, ktorú treba so vzorkami stolice zaniesť  praktickému lekárovi. V prípade prítomnosti krvi v stolici lekár odporučí pacientovi kolonoskopické vyšetrenie. Informáciu o prebiehajúcom skríningu s ďalšími podrobnosťami a žiadosťou o súčinnosť sme poslali aj praktickým lekárom, ktorých kapitovaní poistenci boli zapojení do skríningu,“ informoval riaditeľ Úseku vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v Dôvere Marian Faktor.

Odoslaním obálok sa skríning v Dôvere nekončí, pretože už o týždeň neskôr im pošleme pripomínaciu SMS. Neskôr, v závislosti od účasti na skríningu, budeme kontaktovať tých, poistencov, ktorí nereagovali na list ani na prvú SMS. Predpokladáme, že obdobne budeme postupovať aj v ďalších dvoch fázach skríningu, teda pri zisťovaní rakoviny prsníka a rakoviny krčka maternice. 

Skríning cukrovky

Drastické až fatálne zdravotné následky však nemá len rakovina, ale aj iné zanedbané chronické ochorenia. Napríklad cukrovka - najrýchlejšie sa šíriaca neinfekčná choroba u nás i vo svete. Podľa odborných odhadov ňou na Slovensku trpí alebo je ohrozených viac ako 400-tisíc ľudí a ich počet raketovo rastie (v roku 1990 bolo evidovaných 196-tisíc pacientov, v roku 2015 345-tisíc pacientov).

Dôvera sa tomuto ochoreniu systematicky venuje v programe Dôvera pomáha diabetikom. Dokonca zrealizovala aj vlastný skríning na odhalenie neliečených diabetikov a prediabetikov. Počas jedenástich mesiacov (do konca septembra 2018) sa doň zapojilo 6200 poistencov, ktorí absolvovali špeciálne preventívne vyšetrenie u svojho všeobecného lekára (meranie glykémie v krvi). Zachytených bolo 816 neliečených diabetikov alebo prediabetikov. Včasná pomoc im umožní oddialiť najvážnejšie zdravotné komplikácie, ktoré cukrovka prináša, alebo sa im úplne vyhnúť.