Už druhý rok môžu noví klienti Dôvery uzatvárať zdravotné poistenie bez toho, aby sme museli vytlačiť a vypisovať papierový formulár. Umožňujú to digitálne prihlášky, ktoré sme zaviedli v roku 2020.

Svoj podpis klient pripája na takúto „zelenú" prihlášku digitálnym perom v mobile, notebooku alebo v tablete.

Nielen ušetrený papier

Ku každej digitálnej prihláške, teda k takej, ktorá šetrí prírodné zdroje, pridávame 50 centov na konkrétny ekologický projekt - výsadbu stromov a čistenie riek v Liptove. Za dva roky ide už o čiastku 8.000 eur.


„V časoch prehlbujúcej sa klimatickej krízy už symbolická ochrana životného prostredia nestačí. Zelená kancelária je užitočná vec a, samozrejme, máme ju aj my v Dôvere. Šetríme papierom, triedime odpad, obmedzujeme spotrebu, preferujeme ekologické formy dopravy. Chceli sme však urobiť pre životné prostredie viac," vysvetľuje Branislav Jendroľ, riaditeľ úseku služieb poistencom v Dôvere.

Liptovské stromoradie

Partnerom poisťovne je Občianske združenie Tatry, ktoré v Liptove realizuje projekt Liptovské stromoradia.

V roku 2020 mu Dôvera poukázala čiastku 3.000 eur. V tomto roku sme OZ Tatry za zelené prihlášky poslali 5.000 eur.

„Liptovské stromoradia sú dlhodobá vízia Občianskeho združenia Tatry, zameraná na výsadbu alejí, stromoradia a remízok v liptovskej krajine. Za 600 eur vysadíme 100 metrov stromoradí a za 200 eur vyčistíme kilometer riek," informoval Rudolf Pado z OZ Tatry.


FOTO - OZ Tatry