Čakacie lehoty jednodňovej zdravotnej starostlivosti

Zmenené: 06. 06. 2017

Našim poistencom prinášame najväčší a najpodrobnejší prehľad čakacích lehôt na výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti vo väčšine zariadení na Slovensku.

Pre lepšiu prehľadnosť si vyberte zobrazenie podľa krajov alebo podľa odborností.


Zobraziť podľa: Krajov Odbornosti
 

Dáta priebežne aktualizujeme.

Čo znamenajú jednotlivé stĺpce:

  • Počet nahlásených a vykonaných výkonov: koľko plánovaných zákrokov vykonali poskytovatelia.
  • Priemerná čakacia doba nahlásených a vykonaných výkonov: koľko dní pacienti priemerne čakali.

Vďaka online systému nahlasovania plánovaných operácií HospiCOM má Dôvera prehľad o väčšine výkonov jednodňovej starostlivosti na oddeleniach.