Čakacie lehoty jednodňovej zdravotnej starostlivosti

Aj na krátke zákroky si treba niekedy počkať. Prinášame najaktuálnejší a najpodrobnejší prehľad o čakacích lehotách na výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti vo väčšine zariadení na Slovensku.

Vyhľadávať možno podľa krajov alebo podľa odbornosti.

Zobraziť podľa

Dáta priebežne aktualizujeme.

Prehľad o väčšine výkonov jednodňovej starostlivosti na oddeleniach má Dôvera vďaka online systému nahlasovanie plánovaných operácií HospiCOM.