Čakacie lehoty jednodňovej zdravotnej starostlivosti

MNO_NEMOCNICA_201201_080.jpg Našim poistencom prinášame najväčší a najpodrobnejší prehľad čakacích lehôt na výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti vo väčšine zariadení na Slovensku.

Pre lepšiu prehľadnosť si vyberte zobrazenie podľa krajov alebo podľa odborností.


Dáta priebežne aktualizujeme.

Čo znamenajú jednotlivé stĺpce:

  • Počet nahlásených a vykonaných výkonov: koľko plánovaných zákrokov vykonali poskytovatelia.
  • Priemerná čakacia doba nahlásených a vykonaných výkonov: koľko dní pacienti priemerne čakali.

Vďaka online systému nahlasovania plánovaných operácií HospiCOM má Dôvera prehľad o väčšine výkonov jednodňovej starostlivosti na oddeleniach.