Predchádzajúci súhlas na nadštandardné očkovania

 Aj v sezóne 2019/2020 uhrádzame našim klientom nadštandardné očkovania.

Aktualizované: 03. 10. 2018
  • Predchádzajúci súhlas na očkovanie proti chrípke nájdete tu.
  • Predchádzajúci súhlas na očkovanie proti pneumokokom nájdete tu.