Využívanie platobných kariet pri rôznych druhoch platieb je už dnes celkom bežné a v mnohých smeroch veľmi praktické. To nás v minulosti inšpirovalo k zavedeniu platby poistného prostredníctvom platobnej karty (cardPay).

Fandíme inováciám, ktoré zvyšujú pohodlie našich klientov, odteraz môžete prostredníctvom platobnej karty platiť  svoje poistné opakovane a bezstarostne.

Je to  jednoduché – pri najbližšie platbe kartou v Elektronickej pobočke dáte súhlas na realizovanie opakovaných úhrad prostredníctvom služby KomfortPlatba. Všetky ďalšie platby poistného za vás vybavíme, pričom vás zakaždým vopred upozorníme na výšku platby, aby ste ju mohli v sporných prípadoch reklamovať alebo zablokovať ďalšie platby.

Platiť komfortne môžu všetci

Služba síce funguje cez platobný portál Tatra banky, ale môžete použiť platobnú kartu akejkoľvek banky, dokonca aj zahraničnej. Úhradu inicializuje Dôvera na základe predchádzajúceho súhlasu klienta a platba prebehne v spolupráci s Tatra bankou.

Karty, ktorými môžete platiť:

karty.png


Bezpečnosť

Pri využívaní služby KomfortPlatba pracovníci Dôvery neprídu do styku s údajmi z vašej platobnej karty, tieto má k dispozícii len banka, ktorej zadávate identifikačné údaje z karty na jej platobný portál. O prijatí platby vás budeme informovať. Pošleme vám potvrdzujúcu SMS-ku alebo e-mail ihneď po realizovaní platby. 

Jednotlivé parametre služby si môžete kedykoľvek zmeniť vo svojej Elektronickej pobočke, v prípade nespokojnosti môžete odvolať svoj súhlas na opakované platby.

Pred vypršaním súhlasu alebo platnosti platobnej karty klient dostane e-mailovú výzvu,  aby si ju včas stihol predĺžiť. Každý klient si môže nastaviť viacero parametrov, napríklad výšku maximálnej realizovanej platby, počet opakovaní na tú konkrétnu platbu či čas, na aký dávate súhlas s realizovaním opakovaných úhrad.

Bezpečne a komfortne takto uhradíte bežné preddavky, dlžné poistné či ročné zúčtovanie.

Komfort

Využívanie služby KomfortPlatby vám dokáže ušetriť veľa času. Už nebudete musieť chodiť na pobočku a zisťovať, koľko máte platiť. Ak sa napríklad zníži výška preddavku, lebo ste boli časť mesiaca PN a zdravotná poisťovňa je informovaná o tejto skutočnosti, pri samotnej realizácii platby sa z platobnej karty stiahne nižšia suma. 

Nemusíte sledovať správy o prípadnom zvýšení preddavku na prelome roka, pretože systém platbu automaticky upraví so zohľadnením maximálnej platby (denného limitu), ktorú ste si určili.

Kedy budú peniaze u nás

V okamihu realizácie úhrady je suma pripísaná okamžite na stav účtu klienta v Dôvere. Celá platba prebieha on-line, bez čakania, pokiaľ bude fyzicky pripísaná na náš účet v Štátnej pokladnici. To je obrovská výhoda oproti klasickým prevodným príkazom, trvalým príkazom alebo poštovým prevodom, ktoré môžu trvať aj niekoľko dní.

Ďalšou výhodou je, že pre platbu sú určené jednoznačné identifikátory, vďaka ktorým sa nestane chyba prípadného preklepu napríklad vo variabilnom symbole, prípadne že niektorý zabudnete dokonca vypísať, ako je to bežné pri prevodných príkazoch alebo poštových poukážkach.