Pobočka Žilina

Otváracie hodiny

Zatvorené 29. 10. 2021 od 08:00 do 15:00
Pondelok: 08:00-12:00 a 13:00-16:00
Utorok: 08:00-12:00 a 13:00-16:00
Streda: 08:00-12:00 a 13:00-17:00
Štvrtok: 08:00-12:00
Piatok: 08:00-12:00 a 13:00-15:00
Sobota: zatvorené
Nedeľa: zatvorené

Adresa

Map-pin icon Andreja Kmeťa 319/8, Žilina

Ako nás nájdete

Pre Žilinčanov- choďte zadným vchodom obchodného domu Tesco v centre mesta (bývalý Prior), okolo autobusovej  zástavky MHD, prejdite cez prechod oproti Doxx a vojdite do ulice A. Kmeťa. Sídlime v druhej budove (ružovej farby). Pre klientov žijúcich mimo Žiliny- choďte od železničnej stanice cez podchod, priamo cez Národnú ulicu na Hlinkové námestie, prejdite pomedzi obchodný dom Mirage a obchodný dom Tesco (bývalý Prior), choďte po schodoch okolo zástavky MHD, cez prechod oproti Doxx. Vojdite do ulice A. Kmeťa, sídlime v  druhej budove (ružovej farby).

Agenda pobočky

Pokladňa

Pokladňa je otvorená v čase otváracích hodín pobočky.

Poistenci môžu:

 • Podať si prihlášku pri zmene zdravotnej poisťovne
 • Podať prihlášku na verejné zdravotné poistenie (pri narodení dieťaťa alebo príchode zo zahraničia)
 • Prevziať Baby kufrík
 • Získať informácie o našich službách a výhodách pre poistencov
 • Požiadať o vystavenie preukazu poistenca kombinovaného s Európskym
 • preukazom zdravotného poistenia, alebo Náhradného certifikátu k Európskemu preukazu zdravotného poistenia
 • Požiadať o aktivovanie služby Elektronická pobočka (elektronická zdravotná karta)
 • Odovzdať rôzne potvrdenia, medicínske doklady, návrhy, preberacie protokoly a žiadosti, (napr. o kúpele, zdravotné pomôcky, príspevok u nezmluvného lekára, preplatenie starostlivosti v zahraničí)
 • Prevziať si vitamíny pre bezpríspevkových darcov krvi
 • Požiadať o vysvetlenie nejasnosti v registri poistencov a platiteľov, dlhov a upomienok, EÚ a iných formulárov, zmenu osobných údajov
 • Požiadať o výpis zo zdravotnej karty poistenca

Platitelia môžu:

 • Odovzdať mesačné výkazy, hromadné oznámenia, registračné listy a rôzne potvrdenia
 • Vyzdvihnúť si rôzne potvrdenia a dostať informácie o svojich dlhoch
 • Vybaviť zmenu osobných údajov, nejasnosti v registri platiteľov
 • Požiadať o aktivovanie služby Elektronická pobočka (elektronická zdravotná karta)
 • Zaplatiť preddavky na zdravotné poistenie (platbou v hotovosti)

Poskytovatelia môžu:

 • Odovzdať zúčtovacie dávky, faktúry, dobropisy a ťarchopisy
 • Požiadať o aktivovanie služby Elektronická pobočka (elektronická zdravotná karta)