Pobočka Podbrezová

Otváracie hodiny

Pondelok: zatvorené
Utorok: 07:00-11:00 a 11:30-15:00
Streda: 07:00-11:00 a 11:30-15:30
Štvrtok: 07:00-11:00
Piatok: 07:00-11:00 a 11:30-14:00
Sobota: zatvorené
Nedeľa: zatvorené

Adresa

Map-pin icon Sládkovičova 37, Podbrezová

Ako nás nájdete

Z hlavnej cesty v smere od Banskej Bystrice do Brezna odbočte vpravo (rovnako z autobusovej stanice). Prejdite cez most a následne odbočte vľavo. Naša pobočka sa nachádza v budove, kde sídli aj Slovenská sporiteľňa (cca 80 m od podbočky).
Vchod je z bočnej strany oproti Slovenskej pošte.

Agenda pobočky

Poistenci môžu:

  • Podať si prihlášku pri zmene zdravotnej poisťovne
  • Podať prihlášku na verejné zdravotné poistenie (pri narodení dieťaťa alebo príchode zo zahraničia)
  • Prevziať Baby box
  • Získať informácie o našich službách a výhodách pre poistencov
  • Požiadať o vystavenie preukazu poistenca kombinovaného s Európskym preukazom zdravotného poistenia alebo Náhradného certifikátu k Európskemu preukazu zdravotného poistenia
  • Požiadať o aktivovanie služby elektronická pobočka (elektronická zdravotná karta)
  • Odovzdať rôzne potvrdenia, medicínske doklady, návrhy, preberacie protokoly a žiadosti, (napr. o kúpele, zdravotné pomôcky, príspevok u nezmluvného lekára, preplatenie starostlivosti v zahraničí)
  • Prevziať si vitamíny pre bezpríspevkových darcov krvi
  • Požiadať o vysvetlenie nejasností v registri poistencov a platiteľov, dlhov a upomienok, EÚ a iných formulárov, zmenu osobných údajov
  • Požiadať o výpis zo zdravotnej karty poistenca

Platitelia môžu:

  • Odovzdať mesačné výkazy, hromadné oznámenia, registračné listy a rôzne potvrdenia
  • Vyzdvihnúť si rôzne potvrdenia a dostať informácie o svojich dlhoch
  • Vybaviť zmenu osobných údajov, nejasnosti v registri platiteľov
  • Požiadať o aktivovanie služby elektronická pobočka (elektronická zdravotná karta)

Poskytovatelia môžu:

  • Požiadať o aktivovanie služby elektronická pobočka (elektronická zdravotná karta)