Pobočka Podbrezová

Otváracie hodiny

Zatvorené od 19. 10. 2021 07:00 do 20. 10. 2021 15:30
Pondelok: zatvorené
Utorok: 07:00-11:00 a 11:30-15:00
Streda: 07:00-11:00 a 11:30-15:30
Štvrtok: 07:00-11:00
Piatok: 07:00-11:00 a 11:30-14:00
Sobota: zatvorené
Nedeľa: zatvorené

Adresa

Map-pin icon Sládkovičova 37, Podbrezová

Ako nás nájdete

Z hlavnej cesty v smere od Banskej Bystrice do Brezna odbočte vpravo (rovnako z autobusovej stanice). Prejdite cez most a následne odbočte vľavo. Naša pobočka sa nachádza v budove, kde sídli aj Slovenská sporiteľňa (cca 80 m od podbočky).
Vchod je z bočnej strany oproti Slovenskej pošte.

Agenda pobočky

Poistenci môžu:

 • Podať si prihlášku pri zmene zdravotnej poisťovne
 • Podať prihlášku na verejné zdravotné poistenie (pri narodení dieťaťa alebo príchode zo zahraničia)
 • Prevziať Baby kufrík
 • Získať informácie o našich službách a výhodách pre poistencov
 • Požiadať o vystavenie preukazu poistenca kombinovaného s Európskym preukazom zdravotného poistenia, alebo Náhradného certifikátu k Európskemu preukazu zdravotného poistenia
 • Požiadať o aktivovanie služby Elektronická pobočka (elektronická zdravotná karta)
 • Odovzdať rôzne potvrdenia, medicínske doklady, návrhy, preberacie protokoly a žiadosti, (napr. o kúpele, zdravotné pomôcky, príspevok u nezmluvného lekára, preplatenie starostlivosti v zahraničí)
 • Prevziať si vitamíny pre bezpríspevkových darcov krvi
 • Požiadať o vysvetlenie nejasnosti v registri poistencov a platiteľov, dlhov a upomienok, EÚ a iných formulárov, zmenu osobných údajov
 • Požiadať o výpis zo zdravotnej karty poistenca

Platitelia môžu:

 • Odovzdať mesačné výkazy, hromadné oznámenia, registračné listy a rôzne potvrdenia
 • Vyzdvihnúť si rôzne potvrdenia a dostať informácie o svojich dlhoch
 • Vybaviť zmenu osobných údajov, nejasnosti v registri platiteľov
 • Požiadať o aktivovanie služby Elektronická pobočka (elektronická zdravotná karta)

Poskytovatelia môžu:

 • Požiadať o aktivovanie služby Elektronická pobočka (elektronická zdravotná karta)