Pobočka Nitra

Nitra
Otváracie hodiny
Pondelok: 08:00-12:00 a 13:00-16:00
Utorok: 08:00-12:00 a 13:00-15:00
Streda: 08:00-12:00 a 13:00-17:00
Štvrtok: zatvorené
Piatok: 08:00-12:00 a 13:00-15:00
Sobota: zatvorené
Nedeľa: zatvorené

Adresa:
Coboriho 2
94901

Ako nás nájdete

Pre klientov z Nitry - sídlime v budove oproti poisťovi Allianz- Slovenská poisťovňa, neďaleko Polygonu. Bezbariérový vchod do budovy je z Coboriho ulice. Parkovanie je možné v priestoroch Polygonu.
Pre klientov mimo Nitry- naša pobočka sa nachádza neďaleko autobusovej aj vlakovej stanice. Je potrebné použiť cestu smerom do centra okolo hornej časti Polygonu alebo smerom na Štúrovu ulicu. Cca. po 200 m je budova poisťovne Allianz- Slovenská poisťovňa a hneď oproti budova, v ktorej sídli naša pobočka. Parkovanie je možné v priestoroch Polygonu.

Príjmová pokladňa je otvorená každý deň v čase otváracích hodín, zatvorená je len v čase obednej prestávky od 12:00 do 12:30 hod.

Z centra mesta sa k nám dostanete najľahšie od Mestského úradu smerom hore Coboriho ulicou.
Od Bratislavy je potrebné prejsť okolo Hypertesca, na kruhovom objazde je potrebné vyjsť tretím výjazdom (smer centrum). Na prvej svetelnej križovatke odbočiť doprava a cca. po 100 m doľava.
Od Zlatých Moraviec sa k nám dostanete po hlavnej ulici (smer centrum). Prejdete okolo Univerzity Konštantína filozofa, malého Tesca. Za ním odbočíte na najbližšej svetelnej križovatke vľavo (za Okresným súdom) smerom k Polygonu, kde môžete zaparkovať.

  Pobočka má zabezpečený bezbariérový prístup.


Agenda pobočky

Poistenci môžu:

 • Podať si prihlášku pri zmene zdravotnej poisťovne
 • Podať prihlášku na verejné zdravotné poistenie (pri narodení dieťaťa alebo príchode zo zahraničia)
 • Prevziať Baby kufrík
 • Získať informácie o našich službách a výhodách pre poistencov
 • Požiadať o vystavenie preukazu poistenca kombinovaného s Európskym
 • preukazom zdravotného poistenia, alebo Náhradného certifikátu k Európskemu preukazu zdravotného poistenia
 • Požiadať o aktivovanie služby Elektronická pobočka (elektronická zdravotná karta)
 • Odovzdať rôzne potvrdenia, medicínske doklady, návrhy, preberacie protokoly a žiadosti, (napr. o kúpele, zdravotné pomôcky, príspevok u nezmluvného lekára, preplatenie starostlivosti v zahraničí)
 • Prevziať si vitamíny pre bezpríspevkových darcov krvi
 • Požiadať o vysvetlenie nejasnosti v registri poistencov a platiteľov, dlhov a upomienok, EÚ a iných formulárov, zmenu osobných údajov
 • Požiadať o výpis zo zdravotnej karty poistenca

Platitelia môžu:

 • Odovzdať mesačné výkazy, hromadné oznámenia, registračné listy a rôzne potvrdenia
 • Vyzdvihnúť si rôzne potvrdenia a dostať informácie o svojich dlhoch
 • Vybaviť zmenu osobných údajov, nejasnosti v registri platiteľov
 • Požiadať o aktivovanie služby Elektronická pobočka (elektronická zdravotná karta)
 • Zaplatiť preddavky na zdravotné poistenie (platbou v hotovosti)

Poskytovatelia môžu:

 • Odovzdať zúčtovacie dávky, faktúry, dobropisy a ťarchopisy
 • Požiadať o aktivovanie služby Elektronická pobočka (elektronická zdravotná karta)