Poistenie pri odchode do zahraničia

Poistenci s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí pracujú v zahraničí alebo odchádzajú do cudziny na dlhodobý pobyt (6 a viac mesiacov), nemusia na Slovensku platiť verejné zdravotné poistenie. Musia to však svojej (slovenskej) zdravotnej poisťovni do 8 dní odo dňa odchodu oznámiť a preukázať.

Ako oznámiť zmenu?

 1. vyplňte Čestné vyhlásenie k verejnému zdravotnému poisteniu, v ktorom zaškrtnete políčko Zánik verejného zdravotného poistenia
 2. vyplnené a podpísané nám ho doručte
 3. priložte doklad o poistení - komerčné poistenie liečebných nákladov

Ako nám doručíte dokumenty?

Viac informácií o povinnostiach poistenci pri odchode do zahraničia nájdete v tomto odkaze.

Odišli ste do zahraničia a neviete, či ste si správne splnili oznamovacie povinnosti? Overte si, či nie ste dlžníkom.Váš názor
Nakoľko vám pomohla táto stránka?
Hodnotenie
Na aký problém ste narazili?
Čo sa vám páčilo?
Pozor! Pravdepodobne ste zadali osobné údaje.
Ďakujeme!
Ďakujeme!

Ako oznámiť zmenu?

 1. vyplňte Čestné vyhlásenie k verejnému zdravotnému poisteniu, v ktorom zaškrtnete políčko Zánik verejného zdravotného poistenia
 2. vyplnené a podpísané nám ho doručte spolu s prílohami, ktorými sú:
  • pracovná zmluva alebo živnostenský list
  • doklad o poistení (prípadne kópia preukazu poistenca zo zahraničnej zdravotnej poisťovne
   • v EÚ - formulár potvrdzujúci zdravotné poistenie v krajine pôsobenia
   • mimo EÚ - doklad o komerčnom poistení liečebných nákladov

Ako nám doručíte dokumenty?

Viac informácií o povinnostiach poistenci pri odchode do zahraničia nájdete v tomto odkaze.

Odišli ste do zahraničia a neviete, či ste si správne splnili oznamovacie povinnosti? Overte si, či nie ste dlžníkom.


Váš názor
Nakoľko vám pomohla táto stránka?
Hodnotenie
Na aký problém ste narazili?
Čo sa vám páčilo?
Pozor! Pravdepodobne ste zadali osobné údaje.
Ďakujeme!
Ďakujeme!