Popis výkonu: operácia srdcového strojčeka pri hrozbe náhlej srdcovej smrti pri poruchách rytmu srdca

Popis výkonu: výmena bedrového kĺbu

Popis výkonu: výmena kolenného kĺbu

Popis výkonu: operácia oslabenej steny hlavnej srdcovej tepny

Popis výkonu: operácia sivého zákalu

Popis výkonu: zákrok na vencovitých tepnách srdca na špeciálnom röntgene