Prehľad čakacích lehôt v nemocniciach

Ako jediná zdravotná poisťovňa na Slovensku prinášame našim poistencom aktuálny prehľad o čakacích lehotách na hospitalizácie. Údaje zohľadňujú predĺženie čakania v dôsledku pandémie ochorenia covid-19.

Zverejňovanie čakacích lehôt pri troch skupinách diagnóz nám ukladá zákon. Ide o zákroky, na ktoré sa čaká najdlhšie.

Okrem nich ponúkame našim poistencom nad rámec zákona aj prehľad o čakacích lehotách v piatich špecializáciách, ktoré uskutočňujú najviac operácií.

V zozname podľa výkonov nájdete čakacie listiny na zákroky v troch skupinách diagnóz. Obsahujú priemernú čakaciu lehotu na dané výkony v konkrétnych nemocniciach a počet poistencov Dôvery, ktorí na ne čakajú.

Ide o čakacie lehoty pre tieto skupiny diagnóz:

 • choroby obehovej sústavy
 • choroby oka, ktoré si vyžadujú implementáciu zdravotníckej pomôcky
 • choroby svalovej a kostrovej sústavy (vrátane implantácie TEP bedrových a kolenných kĺbov)

V zozname podľa zariadení ponúkame prehľad o čakacích lehotách v piatich odbornostiach. Vybrali sme tie, ktoré robia najviac operačných zákrokov. Nájdete tu orientačnú čakaciu lehotu v konkrétnej nemocnici, kde sa plánujete podrobiť zákroku.

Ide o čakacie lehoty na týchto oddeleniach:

 • Chirurgia
 • Gynekológia a pôrodníctvo
 • Otorinolaryngológia
 • Ortopédia (okrem výmeny bedrových a kolenných kĺbov)
 • Urológia

Vedeli ste, že na schválenie operácie už pacienti v Dôvere nečakajú? Vašu žiadosť o plánovaný zákrok vybavíme s nemocnicou do troch dní. Vy si tak môžete pokojne baliť potrebné veci podľa termínu, ktorý vám určí nemocnica.

Údaje o počte aktuálne čakajúcich poistencov sú z júna 2021. Ostatné dáta sú z obdobia do apríla 2020 do marca 2021.

Zobraziť podľa

Zobraziť podľa
Zobraziť výsledky

Popis výkonu: operácia srdcového strojčeka pri hrozbe náhlej srdcovej smrti pri poruchách rytmu srdca

Popis výkonu: výmena bedrového kĺbu

Popis výkonu: výmena kolenného kĺbu

Popis výkonu: operácia oslabenej steny hlavnej srdcovej tepny

Popis výkonu: operácia sivého zákalu

Popis výkonu: získané poruchy chlopní po streptokokových infekciách

Popis výkonu: zákrok na vencovitých tepnách srdca na špeciálnom röntgene

Popis výkonu: zavedenie protézy na stehnovej artérii

Zobraziť výsledky

Čo znamenajú jednotlivé údaje:

 • Obdobie pred COVID-19: od apríla 2019 do marca 2020
 • Obdobie počas COVID-19: od apríla 2020 do marca 2021
 • Počet hospitalizácií: koľko plánovaných hospitalizácií vykonali nemocnice v danom období na danom oddelení,
 • Priemerná čakacia doba: koľko dní pacienti priemerne čakali,
 • Aktuálny počet čakajúcich: koľko pacientov aktuálne čaká na hospitalizáciu v danej nemocnici na vybranom oddelení.

Vďaka online systému nahlasovania plánovaných operácií HospiCOM má Dôvera prehľad o všetkých hospitalizáciách na vybraných oddeleniach. Zobrazujeme tie, ktoré majú najvyšší počet plánovaných operácií.

Tabuľky ukazujú, ako dlho čakali pacienti v jednotlivých nemocniciach na vybraný zákrok.

Čo znamenajú jednotlivé údaje:

 • Obdobie pred COVID-19: od apríla 2019 do marca 2020
 • Obdobie počas COVID-19: od apríla 2020 do marca 2021
 • Počet hospitalizácií: koľko pacientov za dané obdobie už zákrok absolvovalo,
 • Priemerná čakacia doba: koľko dní na vybraný zákrok pacienti priemerne čakali v období jedného roka
 • Aktuálny počet čakajúcich: koľko pacientov je v súčasnosti nahlásených na takýto zákrok.

Najčastejšie sa pýtate