Prehľad čakacích lehôt v nemocniciach

Ako jediná zdravotná poisťovňa na Slovensku prinášame našim poistencom aktuálny prehľad o čakacích lehotách na hospitalizácie.

Zverejňovanie čakacích lehôt pri troch skupinách diagnóz nám ukladá zákon. Ide o zákroky, na ktoré sa čaká najdlhšie. Zákon stanovuje, že sa sledujú iba tie hospitalizácie, kde čakacia doba presahuje 3 mesiace.

Okrem nich ponúkame našim poistencom nad rámec zákona aj prehľad o čakacích lehotách v piatich špecializáciách, ktoré uskutočňujú najviac operácií.

V zozname podľa výkonov nájdete čakacie listiny na zákroky v troch skupinách diagnóz. Obsahujú priemernú čakaciu lehotu na dané výkony v konkrétnych nemocniciach a počet poistencov Dôvery, ktorí na ne čakajú. V dátach sú započítané iba hospitalizácie s čakacou dobou dlhšou ako 3 mesiace.

Ide o čakacie lehoty pre tieto skupiny diagnóz:

 • choroby obehovej sústavy
 • choroby oka, ktoré si vyžadujú implementáciu zdravotníckej pomôcky
 • choroby svalovej a kostrovej sústavy (vrátane implantácie TEP bedrových a kolenných kĺbov)

V zozname podľa zariadení ponúkame prehľad o čakacích lehotách v piatich odbornostiach. Vybrali sme tie, ktoré robia najviac operačných zákrokov. Nájdete tu orientačnú čakaciu lehotu v konkrétnej nemocnici, kde sa plánujete podrobiť zákroku.

Ide o čakacie lehoty na týchto oddeleniach:

 • Chirurgia
 • Gynekológia a pôrodníctvo
 • Otorinolaryngológia
 • Ortopédia (okrem výmeny bedrových a kolenných kĺbov)
 • Urológia

Vedeli ste, že na schválenie operácie už pacienti v Dôvere nečakajú? Vašu žiadosť o plánovaný zákrok vybavíme s nemocnicou do troch dní. Vy si tak môžete pokojne baliť potrebné veci podľa termínu, ktorý vám určí nemocnica.

Údaje o počte aktuálne čakajúcich poistencov sú z mája 2023. Ostatné dáta sú z obdobia od apríla 2022 do marca 2023.

Zobraziť podľa

Zobraziť podľa
Zobraziť výsledky

Popis výkonu: výmena bedrového kĺbu

Popis výkonu: výmena kolenného kĺbu

Popis výkonu: operácia sivého zákalu

Popis výkonu: vrodená choroba srdca, týka sa zväčša detí

Popis výkonu: získané poruchy chlopní po streptokokových infekciách

Popis výkonu: zákrok na vencovitých tepnách srdca na špeciálnom röntgene

Zobraziť výsledky

Čo znamenajú jednotlivé údaje:

 • Počet hospitalizácií: koľko plánovaných hospitalizácií vykonali nemocnice v danom období na danom oddelení,
 • Priemerná čakacia doba: koľko dní pacienti priemerne čakali,
 • Aktuálny počet čakajúcich: koľko pacientov aktuálne čaká na hospitalizáciu v danej nemocnici na vybranom oddelení.

Vďaka online systému nahlasovania plánovaných operácií HospiCOM má Dôvera prehľad o všetkých hospitalizáciách na vybraných oddeleniach. Zobrazujeme tie, ktoré majú najvyšší počet plánovaných operácií.

Tabuľky ukazujú, ako dlho čakali pacienti v jednotlivých nemocniciach na vybraný zákrok.

Čo znamenajú jednotlivé údaje:

 • Počet hospitalizácií: koľko pacientov za dané obdobie už zákrok absolvovalo,
 • Priemerná čakacia doba: koľko dní na vybraný zákrok pacienti priemerne čakali v období jedného roka
 • Aktuálny počet čakajúcich: koľko pacientov je v súčasnosti nahlásených na takýto zákrok.

Najčastejšie sa pýtate