Prehľad čakacích lehôt v nemocniciach

shutterstock_430705363.jpg Našim poistencom prinášame najväčší a najpodrobnejší prehľad čakacích lehôt na hospitalizáciu v slovenských nemocniciach.

Pre lepšiu prehľadnosť si vyberte zobrazenie podľa výkonov alebo zariadení (nemocníc) a oddelení. 

V zozname podľa výkonov nájdete čakacie listiny na zákroky, ktoré vyžaduje vyhláška. Tieto výkony tvoria asi 0,68 až 0,77 % všetkých plánovaných zákrokov v nemocniciach.

V zozname podľa zariadení sme pre vás vybrali najdôležitejšie oddelenia, ktoré aj najviac operujú. Ak vás čaká zákrok na ortopédii a nejde o výmenu bedrového kĺbu, v tomto zozname nájdete orientačnú čakaciu lehotu vo vašej nemocnici.

Vedeli ste, že na schválenie operácie už pacienti v Dôvere nečakajú? Vašu žiadosť o plánovaný zákrok vybavíme s nemocnicou do troch dní. Vy si tak môžete pokojne baliť potrebné veci podľa termínu, ktorý vám určí nemocnica.

Vysvetlivky k údajom nájdete na spodku strany. Dáta priebežne aktualizujeme. Posledná aktualizácia je z mája 2020 a zobrazuje dáta od apríla 2019 do marca 2020.

Popis výkonu: operácia srdcového strojčeka pri hrozbe náhlej srdcovej smrti pri poruchách rytmu srdca

Popis výkonu: výmena bedrového kĺbu

Popis výkonu: výmena kolenného kĺbu

Popis výkonu: operácia oslabenej steny hlavnej srdcovej tepny

Popis výkonu: operácia sivého zákalu

Popis výkonu: zákrok na vencovitých tepnách srdca na špeciálnom röntgene

Čo znamenajú jednotlivé stĺpce:

  • Počet hospitalizácií: koľko plánovaných hospitalizácií vykonali nemocnice v období od apríla 2019 do marca 2020 na danom oddelení,
  • Priemerná čakacia doba: koľko dní pacienti priemerne čakali,
  • Aktuálny počet čakajúcich: koľko pacientov aktuálne čaká na hospitalizáciu v danej nemocnici na vybranom oddelení.

Vďaka online systému nahlasovania plánovaných operácií HospiCOM (pozri viac o HospiCOM-e), má Dôvera prehľad o všetkých hospitalizáciách na vybraných oddeleniach. Zobrazujeme tie, ktoré majú najvyšší počet plánovaných operácií.

Tabuľky ukazujú, ako dlho čakali pacienti v jednotlivých nemocniciach na vybraný zákrok.

Čo znamenajú jednotlivé stĺpce:

  • Počet hospitalizácií: koľko pacientov za toto obdobie od apríla 2019 do marca 2020 už zákrok absolvovalo,
  • Priemerná čakacia doba: koľko dní na vybraný zákrok pacienti priemerne čakali v období jedného roka (od apríla 2019 do marca 2020),
  • Aktuálny počet čakajúcich: koľko pacientov je v súčasnosti nahlásených na takýto zákrok.

Najčastejšie sa pýtate