Diabetici, spoľahnite sa na Dialinku

Cukrovkou trpí viac ako 400 miliónov ľudí na svete. Ak tiež bojujete s touto chorobou a potrebujete poradiť, zavolajte nám bezplatne na Dialinku 0850 850 888. Na Dialinke sa môžete prihlásiť aj do programu DôveraPomáha diabetikom.

Diabetici, spoľahnite sa na Dialinku

Čo je Dialinka?

Dialinka je forma nemedicínskeho telefonického poradenstva na telefónnom čísle 0850 850 888 (voľba č.2). Treba pamätať na to, že jej účelom nie je liečiť ani vstupovať do liečby pacienta, ktorú stanovil diabetológ. Slúži skôr ako sprievodca životom diabetika.

Odpovedá na otázky o cukrovke, ktoré musí diabetik riešiť počas bežného dňa. Najmä na začiatku znamená cukrovka úplnú zmenu životného štýlu. V ambulancii nie je vždy priestor a odvaha pýtať sa všetko. Práve preto je tu pre vás Dialinka, a to úplne zadarmo, platíte len cenu hovoru.

Môžete využívať poradenstvo aj vy?

Stačí, ak ste poistencom Dôvery, máte viac ako 18 rokov a trpíte cukrovkou 1. či 2. typu, tehotenskou cukrovkou alebo prediabetom.

Je váš blízky diabetik a chcete mu pomôcť? Môžete zavolať aj v jeho mene. Opäť však platí, že musí byť starší ako 18 rokov a poistený v Dôvere.

Čo sa na Dialinke dozviete?

Skusení odborníci so zameraním na cukrovku vám radi odpovedia a poradia, ako:

  • zapojiť sa do programu DôveraPomáha Diabetikom,
  • predchádzať vzniku cukrovky,
  • sa správne stravovať, odporučia vám vhodné a upozornia vás na nevhodné potraviny,
  • zaradiť pohyb do bežného života,
  • správne zmerať hladinu cukru v krvi v domácom prostredí a v akom časovom intervale pred jedlom a po jedle,
  • sa vyhnúť zdravotným problémom, napr. s dolnými končatinami alebo so zrakom,
  • si poradiť v špecifických obdobiach a situáciách, akými sú Vianoce, zmena práce alebo zahraničná dovolenka,
  • sa informovať o nároku na kúpeľnú liečbu,
  • aký režim dodržiavať počas tehotenskej cukrovky.

Ako využiť Dialinku?

1

Zavolajte na telefónne číslo 0850 850 888 (voľba č.2).

2

Identifikujte sa pomocou svojho preukazu poistenca.

3

Opýtajte sa špecialistov na to, čo vás zaujíma. Radi vám pomôžu.