Preventívne prehliadky

Prinášame štatistický prehľad využívania preventívnych prehliadok poistencami Dôvery. Aby naši poistenci na termín preventívnej prehliadky nezabudli, môžu si jednoducho aktivovať SMS alebo emailovú pripomienku v Elektronickej pobočke. 

Aktualizované: 26. 06. 2019

Rok 2018

typ preventívnej prehliadky
počet poistencov
využívanosť
Urológ (muži nad 50 rokov)9 100
13 %
Stomatológ (poistenci nad 18 rokov)557 000
49 %
Stomatológ (poistenci do 18 rokov)
153 000
53 %
Gynekológ216 000
37 %
Všeobecný lekár pre dospelých189 000
35 %
Všeobecný lekár pre deti a dorast
189 000
65 %

Rok 2017

typ preventívnej prehliadky
počet poistencov
využívanosť
Urológ (muži nad 50 rokov)8 900
12 %
Stomatológ (poistenci nad 18 rokov)537 000
49 %
Stomatológ (poistenci do 18 rokov)
145 000
53 %
Gynekológ208 000
37 %
Všeobecný lekár pre dospelých197 000
36 %
Všeobecný lekár pre deti a dorast
178 000
78 %

Rok 2016

typ preventívnej prehliadky
počet poistencov
využívanosť
Urológ (muži nad 50 rokov)8 800
13 %
Stomatológ (poistenci nad 18 rokov)547 000
50 %
Stomatológ (poistenci do 18 rokov)
143 000
54 %
Gynekológ208 000
37 %
Všeobecný lekár pre dospelých196 000
35 %
Všeobecný lekár pre deti a dorast
170 000
78 %

2015

typ preventívnej prehliadky
počet poistencov
využívanosť
Urológ (muži nad 50 rokov)8 500
12 %
Stomatológ (poistenci nad 18 rokov)564 000
51 %
Stomatológ (poistenci do 18 rokov)
146 000
55 %
Gynekológ206 000
36 %
Všeobecný lekár pre dospelých
191 000
34 %
Všeobecný lekár pre deti a dorast
168 000
78 %

2014

typ preventívnej prehliadky
počet poistencov
využívanosť
Urológ (muži nad 50 rokov)7 900
11 %
Stomatológ (poistenci nad 18 rokov)566 000
51 %
Stomatológ (poistenci do 18 rokov)
147 000
54 %
Gynekológ205 000
36 %
Všeobecný lekár pre dospelých
188 000
33 %
Všeobecný lekár pre deti a dorast
168 000
77 %

2013

typ preventívnej prehliadky
počet poistencov
využívanosť
Urológ (muži nad 50 rokov)7 400
10 %
Stomatológ (poistenci nad 18 rokov)571 000
52 %
Stomatológ (poistenci do 18 rokov)
149 000
56 %
Gynekológ204 000
36 %
Všeobecný lekár pre dospelých
179 000
32 %
Všeobecný lekár pre deti a dorast
164 000
76 %