Dnes je výpočet interakcií obmedzený len na 7 dní. Po novom pacient aj lekár získajú komplexnejší prehľad liekových interakcií, vďaka čomu budete môcť ešte lepšie racionalizovať farmakoterapiu. 

Od roku 2012, kedy sme lekárom sprístupnili službu Bezpečné lieky, klesol počet závažných interakcií na sto predpísaných balení liekov o 11 %. Absolútny počet závažných interakcií sa znížil o 7% a najzávažnejšie interakcie (predpis kontraindikovaných liekov) klesli až o 20 %. Viac sa dočítate tu.

Upozornenie: Po zavedení nového výpočtu treba u vašich pacientov počítať so zhruba dvojnásobným počtom interakcií, čo je prirodzený dôsledok ich reálneho zobrazovania.

Spustenie nového výpočtu predpokladáme v priebehu leta 2019.