DôveraLab (v zmluvách nazývaná aj ako eLab) je funkcionalita priamo vo vašom počítači, ktorá vám umožní prístup ku všetkým existujúcim žiadankám na laboratórne vyšetrenia vašich pacientov, a dokonca aj k výsledkom už absolvovaných vyšetrení. A to priamo počas vyšetrenia pacienta v ambulancii. 

eLAB.jpg Aké sú výhody DôveraLab?

Službu už využíva viac ako tretina lekárov. Pomocou eLab si vedia zobraziť jednotlivé žiadanky pacientov, a to im pomáha:

  • monitorovať výsledky predchádzajúcich vyšetrení – vidia vývoj meraných parametrov z odberov pacienta od všetkých poskytovateľov zapojených do eLab,
  • eliminovať duplicitné vyšetrenia - netrápiť pacienta ďalšími odbermi,
  • nezaťažovať zdravotnú sestru novým odberom a vypisovaním žiadanky,
  • redukovať otázky pacienta o výsledku vyšetrenia a o ďalšom postupe,
  • stanoviť diagnostický záver bez zbytočného odkladu a nastaviť správnu liečbu pacientovi,
  • plniť Hodnotiace parametre – nenavyšovať náklad na SVLZ, ktorý zdravotná poisťovňa vyhodnocuje v rámci hodnotiacich parametrov.

Zoznam softvérov aktuálne zapojených do DôveraLab

Ak vo vašej ambulancii používate niektorý z nasledovných softvérov, môžete službu využívať okamžite. Stačí sa obrátiť na dodávateľa softvéru. V opačnom prípade kontaktujte priamo Dôveru. S dodávateľmi ostatných informačných systémov sa pokúsime dohodnúť.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti
Informačný systém
Podiel pripojených
Pripojené ambulantné a nemocničné informačné systémy
CGM, Capitol, Vyptech, Medicom, Softprogres, PaP, Datasoft, Struix,
NEDU, Pehacom, Datalan, Stapro, LCS, Prosoft a ICZ
>85%
Pripojené laboratória
Alpha medical, Medirex, Klinická biochémia, Synlab, Nemocnica Sv. Jakuba a AgelLAB
>65%


DôveraLab mám aj v zmluve - Čo mám robiť, aby som splnil hodnotiaci parameter? 

Cieľom parametra je odmeniť vás za kontrolu existujúcej žiadanky a poskytovanie kvalitnej, bezpečnej a efektívnej liečby. Vašou úlohou je aspoň pri 75 percentách overiť existenciu žiadanky na SVLZ vyšetrenie pacienta ešte pred indikáciou nového SVLZ vyšetrenia.

Ďalší postup liečby už je na vás bez akéhokoľvek dôsledku na tento parameter.

  • Na základe zobrazených existujúcich žiadaniek sa rozhodujete, či sú potrebné aj ďalšie vyšetrenia, prípadne diagnostikujete najvhodnejšiu liečbu pre ošetrovaného pacienta v danom momente.
  • V prípade, ak ošetrovaný pacient nemal indikované požadované vyšetrenie alebo potrebujete aktuálnejší výsledok, jednoducho budete indikovať štandardným spôsobom nové SVLZ vyšetrenie.

Ako si viem DôveraLab zapnúť?

Najjednoduchším spôsobom, ako si overiť, či máte službu funkčnú, je kontaktovať priamo výrobcu softvéru, ktorý používate. Poradí vám, ako si máte službu zapnúť, aj ako DôveraLab používať.

Ak by ste potrebovali akúkoľvek pomoc so službou eLab, sme vám k dispozícii na adrese poskytovatel@dovera.sk .