Preto sme v minulom roku zorganizovali až 74 osobných stretnutí s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti vo všetkých okresoch Slovenska. Cieľom bolo priblížiť lekárom témy hodnotiacich parametrov vychádzajúcich zo zmlúv aj platobných mechanizmov, inovácie, ktoré šetria ich prácu aj čas. Práve to sú oblasti, ktoré lekárov zaujímajú zo všetkého najviac.

Zlepšujeme sa aj vďaka vám

Za uplynulý rok sme sa stretli až s 940 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti rôznych odborností z ambulantného aj nemocničného sektora. Záujem lekárov o osobný kontakt aj o témy stretnutí nás potešil. Mnohí z nich uznali, že elektronizácia nie je „strašiak“. Priamo na stretnutí si zriadili Elektronickú pobočku a naučili sa prostredníctvom nej s nami jednoducho komunikovať.  

Stretnutia sú pre nás aj príležitosťou vysvetliť vám, že nejde len o plnenie parametrov. Dlhodobo robíme maximum pre to, aby sme vám prácu uľahčovali, aby bola naša vzájomná komunikácia rýchla a efektívna. Aby ste nestrácali čas a mohli sa venovať liečbe. Náš cieľ je predsa spoločný: pomáhať pacientom. Vážime si spätnú väzbu všetkých, ktorí sa na stretnutiach zúčastnili a poskytli nám nesmierne cenné informácie. Pomáhajú nám nastaviť naše služby tak, aby boli pre vás ešte viac pochopiteľné a užitočné.

Pokračujeme aj v roku 2020

Tento rok naše stretnutia s poskytovateľmi pokračujú. Máme za sebou dokonca prvé stretnutie v Žiline organizované krajskou odborníčkou pre diabetológiu MUDr. Ingrid Bugáňovou. Témou bolo: Ako správne vykazovať zdravotnú starostlivosť do zdravotnej poisťovne. Privítali sme viac ako 30 poskytovateľov zo Žilinského kraja, ktorým sa najviac páčilo, že riešime konkrétne príklady priamo z ich praxe. Také, s ktorými sa stretávajú denno-denne. Ocenili aj otvorenú a vecnú diskusiu.

Už teraz pre vás pripravujeme stretnutia v ďalších okresoch a veríme, že sa už onedlho uvidíme aj s vami. Zástupcovia Dôvery vás budú včas informovať o termíne a o mieste konania. Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať na [email protected].

Tešíme sa na vás.

shutterstock_1117902230.jpg