Znížili sme vekovú hranicu pri preventívnej prehliadke

Vzhľadom na stúpajúcu tendenciu výskytu rakoviny hrubého čreva a konečníka sme od 1. januára 2020  znížili vekovú hranicu pre preventívne vyšetrenie na zistenie okultného krvácania v stolici (TOKS) z 50 na 40 rokov. Výkon 159a, 159x a 159z teraz môžete vykázať v rámci preventívnej prehliadky spolu s výkonom 160, a to raz za dva roky u našich poistencov, ktorí dosiahli vek 40 rokov.

Našich poistencov sme o tejto zmene informovali na našom webe TU.

Zvýšili sme cenu a zmenili frekvenciu vykazovania výkonu 10

Začiatkom tohto roka sme po dohode s asociáciami lekárov pristúpili u všeobecných lekárov pre dospelých k zmene ceny a frekvencie vykazovania výkonu 10. Pôvodne ste tento výkon mohli vykázať dvakrát do roka za cenu 8 eur. Po novom ho môžete vykázať jedenkrát za kalendárny rok za dvojnásobnú cenu 16 eur.

Výkon
Cena výkonu
Popis výkonu
10
16 EUR
Rozbor a plánovanie cielených terapeutických postupov na ovplyvnenie chronických ochorení alebo ochorení viacerých orgánových systémov na účely racionálnej farmakoterapie, vrátane rád a dokumentácie.
Výkon 10 vykazuje lekár prvýkrát  pri prevzatí kapitovaného pacienta s chronických ochorením do komplexnej starostlivosti a následne ho poisťovňa akceptuje a uhrádza osobitne nad rámec kapitácie vo frekvencii jedenkrát za kalendárny rok. V prípade vyššej frekvencie návštev je ďalšia poskytnutá zdravotná starostlivosť uhrádzaná prostredníctvom kapitácie.

Umožnili sme novú kombináciu výkonov

Všeobecným lekárom pre deti a dorast od začiatku tohto roka umožňujeme vykazovať výkon 950 (vyšetrenie psychomotorického vývoja dieťaťa) v kombinácii s preventívnymi výkonmi 143, 143a alebo 144. Doteraz nebolo možné túto kombináciu vyšetrení vykazovať súčasne.

Výkon
Popis výkonu
143
2. preventívna prehliadka, vykazuje sa do 4. týždňa života pacienta. Výkon vykazuje lekár s príslušnou špecializáciou ako druhú preventívnu v prvom mesiaci života podľa tohto zákona vrátane vyšetrenia psychomotorického vývinu dieťaťa a antropometrických meraní.
143a
3. preventívna prehliadka sa vykazuje v 5. až 7. týždni života (vrátane vyšetrenia psychomotorického vývinu dieťaťa a antropometrických meraní).
144
4. preventívna prehliadka sa vykazuje v 8. až 10. týždni života (vrátane vyšetrenia psychomotorického vývinu dieťaťa a antropometrických meraní).
950
Vyšetrenie psychomotorického vývinu dieťaťa vo vzťahu k hrubej a jemnej motorike, k reči a k sociálnym vzťahom podľa štandardnej stupnice vrátane dokumentácie.